fredag 22. desember 2017

Kjøp uten penger


Hør, alle dere som tørster, kom til vannene! Den som ikke har penger, kom, kjøp og et! Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk!  Jes 55:1

Dette er vel drømmen for mange.  Vi tørster og sulter i vår tid etter ting vi ikke har, eller mer av det vi har fra før.  Forbruket i vår del av verden er skremmende høyt.  Hvert år når vi nye rekorder i julehandelen.  En høytid som egentlig skulle være til minne om Ham som ble født i fattige kår, har blitt til en festreise for handelsstanden.  Mange tenker at gleden og lykken er knyttet til ting og opplevelser. Lykken er ikke flere ting og større opplevelser, lykken er å ha fred i hjertet og fred med Gud.  Freden, gleden, kjærligheten, frelsen og den evige lykken, koster det ingen ting å kjøpe.  Uten penger, uten betalingskort, ingen avbetaling eller avtale med små skrift – det er gratis.  Det beste i livet er gratis, sies det av og til.  Det er sant.  Det beste både her i livet og i det kommende, er gratis for oss.  Det handler kun om å ta imot det Jesus har gjort, og vende om fra vårt jag etter ting og opplevelser.  La oss i stedet jage etter de evige skatter, de som er mer verdifulle, men likevel gratis.  Jesus betalte prisen, nå spør Han etter våre hjerter.  Det er gratis for den som gir sitt hjerte til Ham. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar