torsdag 31. mai 2018

Herren er min klippe

Han sa: "Herren er min klippe, min festning og min redningsmann, min klippefaste Gud, Den jeg tar min tilflukt til, mitt skjold og mitt frelses horn, min borg og min tilflukt. Min Frelser, Du redder meg fra vold. Jeg vil påkalle Herren, som er lovprisning verdig, så skal jeg bli frelst fra mine fiender. 2. Sam 22:2-4

”Gud er Gud om alle mann var døde.  Gud er Gud om alle land lå øde,” heter det i salmen.  Uansett hvordan verden ser ut, uansett hva jeg føler og tenker, så er Herren Gud.  Han forandrer seg ikke.  Vi lever i en tid hvor alt forandres.  Samfunnet i dag ser helt annerledes ut enn for få år siden.  Utviklingen går fort.  Vi ser det også i det kirkelige landskapet.  Noen ganger er det nødvendig at ting forandres i menigheten.  Vi skal nå dagens mennesker med evangeliet.  Da må vi også benytte dagens metoder, men ikke med dagens budskap.  Budskapet er det samme gamle, gitt oss av Han som står fast til evig tid.  Det er budskapet om Jesus Kristus som er vår klippe, vår festning og redningsmann. Han er den samme i en verden som endres.  Han er trofast og vil alltid være der for oss.  Hos Ham har vi en trygghet som verden aldri kan gi. Vi kan alltid vende tilbake til Han og kjenne hvordan Han gir oss det vi trenger for vår tid.  Han gir deg frelse, trygghet, beskyttelse, tilflukt, fred, kjærlighet og glede.  Han er absolutt en lovprisning verdig. 

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

onsdag 30. mai 2018

Skje din vilje

Skje Din vilje, som i himmelen, så og på jorden.  Matt 6:10

Å be bønnen ”Skje din vilje” er kanskje det viktigste vi kan gjøre.  Vi kan ha en hvile og en tillit til at Gud har kontrollen med det som skjer i våre liv, når vi tilhører Ham.  Jeg så en annen side ved troen da jeg som ung møtte et ektepar hvor de begge var alvorlig syke.  Aktive kristne, som levde for Gud og som ble brukt av Gud.  De hadde ikke bare lagt sitt liv i Jesu hender, men de utstrålte også en fred og tillit til Gud.  Ikke strev og forventninger om at Han skulle gjøre det de ønsket.  Men tillit til at Han skulle gjøre det Han ville i og med dem.  Om det skulle bety at de måtte forlate denne verden, så var de klar for det.  Det var ikke bare noe de sa, det var noe jeg merket. ”enten vi lever eller dør, hører vi Herren til,” står det i Rom 14:8.  Hvis vi tror på en Allmektig Gud, og ber Han om at Hans vilje skal skje i våre liv, hvorfor skulle vi da ikke kunne hvile i tillit til at det er nettopp det som skjer?  At vi ikke alltid forstår det som skjer, er en annen sak.  Det er heller ikke sikkert det blir som vi ønsker.  Men Herren er den som vet best! Tenk å kunne hvile i det faktum at Guds vilje skjer!

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

tirsdag 29. mai 2018

Frelst av nåde

For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg. For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem.  Ef 2:8-10

”Frelsen går nok nå som før gjennom gode gjerninger,” skrev en journalist i lokalavisen hjemme, men slik har det aldri vært.  Frelsen er ikke av deg selv, det er ikke dine gjerninger, men det er en Guds gave til deg.  Det finnes kirker som knytter frelsen ubehagelig nær gjerninger.  Veldig mange nordmenn sitter med tanken om at himmelen er en slags belønning for et godt liv.  Hvis jeg lever et godt og ryddig liv, som ikke er noe særlig verre enn de fleste andre, da kan jo ikke Gud stenge meg ute fra himmelen. Mange tenker slik.  Men Gud titter ikke ned fra sin himmel for å se hvem som får til livet eller ikke.  Det er ikke slik at han peker på deg og sier at du får livet til, kanskje du til og med er litt over gjennomsnittlig god, så da må du få slippe inn i himmelen.  Hvis det hadde vært slik, da er ikke frelsen en Guds gave. Da er det belønning for gjerninger.  Da får du lønn som fortjent.  Men slik er det ikke.  Bibelen er tydelig på at frelsen er en gave, slik at ingen av oss kan rose seg over sine egne gjerninger.  Det som teller når alt kommer til alt er ikke mine, men Jesu gjerninger.  Det er hva Han har gjort som er viktig for meg.  Dernest blir spørsmålet om jeg har tatt imot Hans gjerninger i mitt liv.  Det er det Gud ser etter i våre liv.  Har vi tatt imot frelsens gave, pakket opp gaven, og tatt den i bruk i våre liv?  

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

mandag 28. mai 2018

Jesus sov - Peter sov

En av dagene skjedde det at Han gikk om bord i en båt sammen med disiplene Sine. Og Han sa til dem: "La oss dra over til den andre siden av sjøen." Og de la ut. Men mens de seilte, sovnet Han. Og en stormvind for over sjøen, og båten holdt på å bli fylt av vann, og de var i fare. Og de kom bort til Ham, vekket Ham og sa: "Mester, Mester, vi går under!" Da reiste Han Seg og truet vinden og de mektige bølgene. Og de la seg, og det ble helt stille. Men Han sa til dem: "Hvor er deres tro?" Og de ble redde, og de undret seg og sa til hverandre: "Hvem kan Han være? For Han byr til og med vindene og vannet, og de adlyder Ham!"  Luk 8:22-25

Når vi leser om hvordan erfarne fiskere ble redde på grunn av uvær, så har det overrasket meg at Jesus klarte å sove.  Hvis vi har bekymringer og er utrygge, så kan det være vanskelig å få sove.  Jesus må ha kjent på stor trygghet midt i fare.  ”Hvor er deres tro?” spurte han disiplene sine.  Så fikk de se noe som fikk dem til å sperre opp øynene og spørre hverandre ”Hvem kan Han være? For Han byr til og med vindene og vannet, og de adlyder Ham!”  En av dem som var med i båten denne dagen var Peter.  Et par år etter båtturen kan vi lese om Peter i Apg. 12:1-19.  Da var han i store vanskeligheter.  Muligheten for at han blir dømt til døden er stor.  I påvente av dommen er han bundet fast til to vakter. I tillegg er det to vakter til som passer på at han ikke skal rømme.  Så hva gjør Peter i denne situasjonen?  Han hadde lært noe av Jesus, for det Peter gjør viser at han nå har fått en trygghet han manglet tidligere.  En Herrens engel måtte vekke Peter, fordi han sov.  Når vi får se hvem Jesus er, slik Peter og de andre disiplene fikk i båten, så kan vi være trygge.  Vi vet at Han har hånd om våre liv.  Uansett hva vi møter av problemer, vanskeligheter, sykdom og utfordringer – vi vet at Han som sov i båten, han skal få oss trygt over på den andre siden.  Vi går ikke under, vi skal over. 

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

søndag 27. mai 2018

Troens beste støtte

Men Tomas, som ble kalt Didymus, og som var en av de tolv, var ikke sammen med dem da Jesus kom.  Joh 20:24

Dette må vel være verdens mest kjente fravær.  Tomas var fraværende da Jesus kom og var sammen med sine disipler etter oppstandelsen.  Tomas er også blitt kalt for tvileren, fordi det var vanskelig for ham å tro på de andre disiplenes vitnesbyrd når de fortalte at de hadde møtt Jesus. 

Det er tydelig at de var samlet til møte, siden det bare var Tomas som manglet.  Alle de andre var til stede.  Hvorfor Tomas ikke var sammen med brødrene vet vi ikke, men vi ser fruktene av hans fravær.  Først ser vi at han synes det er vanskelig å tro vitnesbyrdet til dem som har møtt Jesus.  Men vi ser også at han finner det vanskelig å tro Jesu eget ord.  For Jesus hadde jo sagt at han skulle stå opp igjen. Når vi uteblir fra fellesskapet med de andre troende, gir vi næring til tvil og vantro.  Herren har gitt oss menigheten og fellesskapet for at vi skal vokse og styrke vår tro.  Å være trofast mot fellesskapet er uten tvil en god vane, som bringer rike frukter over vårt liv.  En predikant sa følgende ”Den gode vane er troens beste støtte.” 

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.