onsdag 27. mai 2020

Oversikt over mine bøker

Det har blitt en del bøker siden min første bokutgivelse i 1999.  Totalt blir det 43 bøker og hefter når den neste boken er klar fra trykkeriet.  Flere av dem er utsolgt, men de som fortsatt er tilgjengelig finner du i nettbutikken www.frihetforlag.no

Tilbakemeldingene på mine skriverier har vært med å inspirere til å fortsette å skrive.  Jeg får ofte tilbakemeldinger om at bøkene har hatt stor betydning for lesere. Noen vitner om at bøkene har styrket deres tro, at de har sett nye ting i Skriften eller i kristenlivet, at man har blitt fri og noen har tatt imot frelsen.  Slik respons gjør det meningsfylt å fortsette arbeidet. (Oversikten over bøkene finnes også på Wikipedia)

 • 1999 Vanskelige vers i Det Nye Testamentet
 • 1999 En Herre, en tro, en dåp
 • 2000 Vanskelige vers i Det Gamle Testamentet
 • 2000 De ga med glede
 • 2001 Den frie menighets historie (oversatt til tysk.)
 • 2001 Et annet evangelium
 • 2001 Herren la dem til menigheten
 • 2002 En falsk profet
 • 2002 Det Norske Baptistsamfunn og homofilisaken
 • 2003 En gave fra himmelen (om bibelsyn)
 • 2003 Guds gave eller djevelens munnvann
 • 2005 Vanskelige vers i Bibelen (oversatt til svensk, dansk og engelsk.)
 • 2005 Personer i Det Nye Testamente (oversatt til svensk.)
 • 2006 Endetid (oversatt til svensk.)
 • 2008 En om dagen (andaktsbok)
 • 2010 Himmelen
 • 2010 Åndens sverd (om Bibelen)
 • 2010 Finnes helvete?
 • 2010 Evig liv
 • 2010 Herrens dag
 • 2010 Dåpen (oversatt til russisk.)
 • 2011 Nattverd (oversatt til russisk.)
 • 2011 Treenigheten
 • 2011 Giverglede (oversatt til russisk og engelsk)
 • 2011 Engler
 • 2012 Bibel-Quiz
 • 2012 Menigheten
 • 2013 Jehovas Vitner
 • 2013 Den Hellige Ånd, person og tjeneste
 • 2013 Den Hellige Ånd, frukt og gaver
 • 2014 Spiritisme - å snakke med de døde
 • 2015 Homofili
 • 2015 55 endetidstegn: Jesus kommer snart!
 • 2016 Mormonerne
 • 2016 Tabernaklet, et vitnesbyrd om Kristus
 • 2017 Kristus i Det Gamle Testamentet 1, Mosebøkene
 • 2017 Kristus i Det Gamle Testamentet 2, Profetene
 • 2017 Kristus i Det Gamle Testamentet 3, Skriftene
 • 2018 Derfor støtter vi Israel
 • 2019 Fra nederlag til seier
 • 2019 En vandring gjennom Hebreerbrevet
 • 2020 Templet, Guds hus i Jerusalem
 • 2020 Jødehat, før og nå

onsdag 20. mai 2020

Seiersfest i himmelen

Han ble sendt ut på et helt unikt oppdrag. Svært få oppdaget hvem Han var i tiden hvor Han forberedte seg på å fullføre oppdragsgiverens befaling.  Etter fullført oppdrag er ikke lenger verden den samme - og heller ikke himmelen. Etter 33 års fravær fra den himmelske verden, vender Han tilbake som seierherren som overvant alle makter og myndigheter.  Oppdraget er fullført, seieren er vunnet, og Han krones med ære og herlighet. 

Mange mennesker kjenner ikke til betydningen av Kristi himmelfartsdag.  Hvorfor er dette en dag å markere?  Først av alt så er hendelsene denne dagen en forutsetning for at vi feirer pinse, det vil si at Den Hellige Ånd kom til denne verden og tok bolig i alle de troende.  Jesus forklarer dette selv bl.a. i Johannes 16:7 hvor han sier at hvis Han ikke går bort, kan ikke Talsmannen (Den Hellige Ånd) komme til oss.  Hendelsene på Kristi himmelfartsdag er også en forutsetning for Jesu gjenkomst, slik den er beskrevet i Guds ord.  At Jesus forlot denne verden og dro til himmelen på Kristi himmelfartsdag er absolutt en viktig hendelse.

Kanskje er det som skjedde i himmelen denne dagen minst like viktig.  Vi kan bare tenke oss seiersfesten og gleden i den himmelske verden da Sønnen vender tilbake etter å ha vunnet og triumfert over alle onde makter og myndigheter. Den mest fantastiske av alle Guds skapninger har nå blitt frigjort og kan velge Guds frelse. Guds lengsel etter et evig fellesskap med oss mennesker har gjennom Jesu Kristi oppdrag i denne verden blitt en virkelighet.  Det er ikke uten grunn at denne dagen også har blitt kalt for Jesu Kristi kroningsdag. 

Himmelske vesener som engler, kjeruber og serafer, hyller Han som har vunnet en evig seier.  Faderen ønsker Sønnen velkommen hjem og ber Han sette seg ved sin høyre side på den himmelske trone.  Herren over himmel og jord har vendt hjem, slik Han også en dag vil vende tilbake til denne verden og opprette det fredsriket vi sårt trenger.

Les gjerne også: Hvorfor er Kristi himmelfart noe å feire?

lørdag 18. april 2020

Israel fjernet fra Bibelen

I år har danskene fått ny bibeloversettelse på moderne dansk.  Den kalles Bibel 2020.  I likhet med flere nyere oversettelser (blant annet Hverdagsbibelen på norsk) er ikke målet å oversette de opprinnelige bibeltekstene så korrekt som mulig, men å formidle det oversetterne tenker er budskapet de opprinnelige forfatterne mente da de skrev - gjengitt i en moderne og lett tilgjengelig språkdrakt, såkalt idiomatisk oversettelse eller parafrase.  

Det kan høres fint og flott ut, men det er en rekke problemer med slike "bibeloversettelser".  

1. Første problemet er at det ikke er en oversettelse, men en tolkning.  Hvis man da benytter slike oversettelser når man skal ta stilling til tro og lære, risikerer man å gå feil.  Fordi disse bibelutgaver gjenspeiler utgivernes tro og overbevisning, og ikke nødvendigvis de opprinnelige tekstenes budskap.

2. Et annet problem med disse bibelutgavene er at de veldig sjeldent forteller leserne at de ikke er en bibeloversettelse, men altså en tolkning.  Man lanserer det gjerne som en lett forståelig utgave i moderne språkdrakt.  I beste fall kan man omtale utgivelsen som en "parafrase", noe flertallet av bibelleserne ikke vet hva er.  Når man har en utgave i moderne og lett tilgjengelig språk, burde man også bruke et slikt språk om selve bibelutgaven og si at det er en tolkning, ikke en oversettelse.  

3. I noen tilfeller blir tanker og holdninger hos utgiverne veldig tydelige, slik som i den nye danske oversettelsen.  Her heter det ikke lengre Det Gamle Testamentet og Det Nye Testamentet - men "Den gamle aftale" og "Den nye aftale".  I "Den nye avtalen" forekommer ikke ordet "Israel" lengre, selv om ordet finnes hele 60 ganger i de opprinnelige tekstene.  Hvorfor velger Det Danske Bibelselskab å fjerne dette?

Det er fristende å si at når antisionismen er stor nok, så er alle midler lov, også å forandre på Guds ord.  Argumentet til Bibelselskabet er at Israel på bibelsk tid ikke er identisk med dagens Israel.  Men det er det ingen land og riker som er. Når Josef og Maria tar med seg Jesus til Egypt, så heter det Egypt i Bibel 2020, selv om Egypt i dag ikke er identisk med Egypt den gang.  Når den lille familien forlater Egypt, så reiser de ikke til Israel, men de reiser hjem.  Israel benyttes i Det Nye Testamentet om både Israels folk og Israels land. Slik er det altså ikke lengre i den danske bibelen. Der har man enten valgt å fjerne ordet helt, eller oversette med jødene/jøder/jødisk.  Noe som gir en annen betydning.

Danskene er med dette det første land i verden som fjerner Israel fra Bibelen.  Tidligere har Den Anglikanske Kirken på New Zealand fjernet uttrykkene "Sion" og "Israel" fra sin sangbok.  Men det er stor forskjell på å endre en sangbok, og å endre Bibelen.

Se gjerne denne danske videoen om saken: Bibelen 2020 - Den nye aftale og Israel der mangler.

(Bildet: Det Danske Bibelselskab)

torsdag 26. mars 2020

Kommer Jesus snart?

I den senere tid har spørsmålet om Jesu gjenkomst igjen dukket opp i forkynnelsen, etter å ha vært nesten borte i mange år.  

I 2006 utgav jeg boken ENDETID som beskriver hva som skal skje og rekkefølgen i endetiden.  Hovedkilden i denne boken er Johannes Åpenbaring. Denne boken har solgt meget godt og har blitt brukt i mange menigheter.

I 2015 utgav jeg en ny bok om endetiden; "55 ENDETIDSTEGN - Jesus kommer snart!" Denne ble fort utsolgt, trykket opp i nytt opplag og utsolgt igjen.  Men nå trykkes tredje opplag opp.

Disse to bøkene gir deg en veldig god gjennomgang av både hendelsene i endetiden, og hvilke tegn vi ser oppfylt i dag.  Et av tegnene som Bibelen omtaler som endetidstegn er "pest".  Flere har koblet dagens hendelser til dette tegnet.

Det er ikke et enkelttegn som viser oss om Jesu gjenkomst er nær eller ikke.  Det er summen av de tegn vi finner i Bibelen som viser oss hvor langt vi har kommet.  Det er derfor denne siste boken er viktig.  Den peker nettopp på hvordan hele 55 tegn i Bibelen nå er oppfylt.

Du finner i disse bøkene til salgs i nettbutikken til Frihet forlag - www.frihet.no

onsdag 25. mars 2020

Vil det bli bygget et nytt tempel i Jerusalem?


Jeg synes templets historie er en spennende historie.  Helt fra den spede begynnelse, mange hundre år før templet faktisk stod i Jerusalem, og frem til det siste templet er bygget der de tidligere templene stod.

Koronaviruset har hatt den bivirkningen at jeg har fått tid til å fullføre et manus jeg har jobbet med en tid - siden alle prekenoppdrag har blitt avlyst en periode.  

Jesus bekrefter at det skal bygges et tempel i Jerusalem i endetiden.  Han viser oss også hva dette templet skal brukes til. Og det er interessant. 

Flere kristne har ment at det ikke er Guds vilje at templet skal gjenreises.  De har hatt to hovedgrunner til dette.  For det første sier Bibelen at det i det gjenoppbygde tempel skal bli foretatt dyreoffer.  Siden Jesus har ofret en gang for alle, er slike offerhandlinger i praksis en avvisning av Jesu soningsoffer for alle mennesker.  Det andre poenget man har, er at Bibelen viser oss at antikrist vil avskaffe ofringene og sette seg i Guds sted i dette templet.  Av disse grunner har mange avvist at kristne skal ha noe med et fremtidig tempel i Jerusalem å gjøre.

La meg da først si at jeg er enig i at kristne ikke skal ha noe med dyreoffer å gjøre.  Det Jesus gjorde for oss på korset er nok for både tid og evighet.  Men det er ikke dette som er Guds hensikt med det gjenreiste tempel.  Jeg er også enig i at Bibelen viser oss at antikrist kommer til å skjende templet og sette seg i dette Guds hus og kreve tilbedelse.  Heller ikke dette er Guds hensikt med templet.  

Gud har helt andre planer for sitt hus i Jerusalem. Disse planene åpenbarer Han for oss i sitt ord.  Den som leser i Bibelen, vil se at vi ved flere anledninger gis flere bruksområder for et gjenoppbygd tempel i Jerusalem.  

Ja, det vil bli bygget et nytt tempel i Jerusalem.  Ja, dette vil være Guds hus i Jerusalem. 

I boken som trolig kommer for salg i mai, vil jeg ta deg med gjennom en spennende historie om templet, om skjending og ødeleggelse av Guds hus, men også om hvorfor det vil bli bygget et nytt tempel, hvor det skal stå og hva det vil bli brukt til.

Jeg tror mange vil ha glede av boken :-)  Når den kommer for salg, kan du bestille den i Frihets nettbutikk www.frihet.no 

fredag 13. mars 2020

En pause ?

Mange sitter nå i karantene rundt om i landet, og kanskje blir det flere i dagene som kommer.  De fleste uten å være syke.  Vi må huske på å be for dem som blir rammet hardt, samtidig er dette på mange måter en pause fra mye av det vi er engasjert i. Kanskje du kan bruke denne tiden til å fylle deg med noe som er positivt og løfter opp?Disse bøkene har Frihet forlag utgitt nå i år - og de har solgt godt.  Kanskje dette også er noe for deg?  Du kan bestille dem på www.frihet.no eller Epost post@frihet.no eller telefon 40 21 17 17.  Frakt kommer i tillegg.

mandag 17. februar 2020

FN - en antisemittisk organisasjon ?

Hva skjer egentlig i FN? Vi har sett en gradvis endring og mer aggressiv holdning til Israel og jøder i FN de senere årene, i takt med radikaliseringen av Islam.

1. I oktober 2016 vedtok FN-organisasjonen UNESCO at tempelplassen, jødenes helligste sted, var hellig for muslimene - altså ikke jødene.  Dette til tross for at det historisk kan dokumenteres at det har stått et par jødiske templer her lenge før Islam oppstod som religion.  

2. I juli 2017 vedtok samme FN-organisasjon at patriarkenes grav i Hebron var et palestinsk verdensarv-sted.  Altså var jødene utelukket igjen.  Dette til tross for at i denne graven, ifølge tradisjonen, ligger både Abraham, Sara, Isak, Rebekka, Jakob og Lea - begynnelsen på den jødiske slektslinjen.  Et av navnene har man felles med araberne, nemlig Abraham.  Kunne det ikke derfor vært et felles verdensarvsted?

3. Nå i 2020 har sannlige FN gått et steg videre i sin kamp mot Israel og jøder.  Man har på på oppdrag laget en liste over firmaer og bedrifter som handler med jøder bosatt i Judea og Samaria (også kalt Vestbredden). På denne måten skal det være letter å etterleve nazistenes slagord fra 30- og 40-tallets Europa "Kjøp ikke fra jøder". 

Det har alltid vært delt syn på Israel og jøder i FN, så at vi finner antisemittiske og antisionistiske krefter i FN er ikke noe nytt.  Men denne systematiske motstanden og negative holdningen er noe som har etablert seg gjennom de siste tiårene.  Man setter tilside historiske fakta, baserer vedtak på åpenbar feilinformasjon, og vedtar resolusjoner som man ikke kan forstå annerledes enn at de bygger på en tydelig antisemittisk tankegang.  Ganske mange av oss ser likhetstrekkene med krefter fra 30-tallets Europa.

Den utvikling vi har sett, som har en foreløpig topp i de vedtak og handlinger som er referert ovenfor, begynte etter mitt syn allerede på 70-tallet.  I 1973 ble Israel angrepet av Egypt og Syria (med støtte fra flere andre arabiske land) på Yom Kippur - jødenes helligste dag.  Krigen ble vunnet av Israel, men de arabiske oljeproduserende land skrudde delvis igjen oljekranene og leveransene til omverden.  Dette førte til oljekrisen på 70-tallet.  Også i Norge ble det rasjonering. På denne måten viste de arabiske og muslimske land sin makt.  Etter dette fikk de også stadig større innflytelse ved avstemninger i FN.  I dag utgjør de muslimske landene ca 30% av FN.  Sammen med de ikke-demokratiske land, utgjør denne gruppen flertallet i FN i dag.

FN er dessuten et enormt pengesluk.  Med jevne mellomrom avdekkes både store underslag og misbruk av millioner.  For et par dager siden fortalte nyhetene oss at Norge hadde brukt 30 mill. bare på en kampanje for å få plass i sikkerhetsrådet (Canada og Irland kjemper sammen med oss om de to ledige plassene).  Norge alene bidrar med betydelig antall milliarder til FN systemet.  Da USA reduserte sine bidrag til UNRWA som er FNs hjelpeorganisasjon for palestina-araberne, økte bl.a. Norge sine bidrag.  Bakgrunnen for reduksjonen av det amerikanske bidraget var de enorme utbetalingene av lønn til terrorister og deres familier dersom man sitter fengslet i Israelske fengsler eller har blitt drept i terrorangrep mot Israel.  Terrorlønnen utgjør en stor andel av palestina-arabernes bruk av midler fra Vesten, og er langt mer lønnsomt enn arbeidsinntekt for dem som mottar den. 

Nå er det på tide å enten reformere FN, eller å slutte å bidra økonomisk til finansiering av antisemittisme og terrorlønn.