mandag 15. mars 2021

Hva er kjønn ?


Etter å ha hørt en samtale på radioen om kjønnsidentitet, transkvinner og transmenn, så føler jeg et behov for å skrive et blogginnlegg.

La meg først si at alle mennesker er skapt i Guds bilde og er høyt elsket av Gud vår Far.  Dette gjelder helt uavhengig av hudfarge, kjønn, funksjonsevne, tanker, følelser eller gjerninger.  Alle mennesker er like mye verd.  Denne grunntanken har jeg alltid båret med meg, og jeg finner den i Bibelen.  Guds ord løfter mennesket opp både gjennom det faktum at vi er skapt av Han, og Hans demonstrasjon av kjærlighet til oss da Han døde for oss.  Han døde ikke for fullkomne, feilfrie mennesker, men for syndere - det er vi alle.

Stemmer ikke med Bibelen
Bibelen sier at Gud skapte mennesket til mann og kvinne.  Det stemmer dårlig med samtalen jeg hørte på radioen.  Der snakket man om hvordan noen mennesker føler seg som ett kjønn, mens biologien sier noe annet.  Andre føler seg ikke som verken kvinne eller mann, de mener at de tilhører et tredje kjønn.  Og en siste gruppe identifiserer seg ikke med noe kjønn i det hele tatt.  

Begrep med innhold
Det er slik at ord og begreper naturligvis er fylt av innhold.  I den moderne debatten prøver man å ilegge begrepet "kjønn" et annet innhold enn det begrepet har inneholdt i generasjoner.  Man argumenterer for at kjønn har sammenheng med hva man føler.  Det har aldri vært dette begrepets innhold.  Da jeg ble født, ble det sagt at jeg var en gutt, ikke fordi jeg eller noen andre følte det slik, men det kunne man se fysisk.  Begrepene mann/kvinne eller gutt/jente er ikke relatert til følelser, men til biologi.  Man kunne tenke seg andre ord og begreper som vi på samme måte kan endre innholdet på.  Hvis jeg f.eks. ikke føler meg som et menneske, men en hund.  Er jeg da en hund eller et menneske?  Samfunnet i dag sporer av når man ikke vil forholde seg til fakta, men istedet lar følelsene avgjøre.  Som kjent kan de både variere og de er ikke alltid til å stole på.

Garderobedebatt
I samtalen på radioen viste man til en debatt om bruk av jente- og guttegarderobe.  For de som "er" kvinner, men som er født som gutter, må jo ha rett til å benytte jentegarderoben. De er jo jenter.  Og tilsvarende må jo transgutter, som biologisk er jenter, ha rett til å benytte guttegarderoben.  Det burde være helt naturlig, mente man, de er jo henholdsvis jenter og gutter - selv om biologien sier noe annet.  Til dette vil jeg si at det er en naturlig konsekvens av denne måten å tenke på - men jeg mener de tenker feil.

Kjønnsskifte
Et annet poeng i samtalen, var at de mente at man har en rett til å få endret sitt utseende, slik at det stemmer med hva man føler seg som.  Dersom en mann føler seg som en kvinne, må han ha rett til behandling og operasjoner som bekrefter hans følte kjønn.  Det er jo en feil med han, og da må det være det offentliges ansvar å hjelpe han med å korrigere hans kropp slik at den er i overenstemmelse med hans følte fakta.  Siden man hjelper andre med fysiske skader, må man også hjelpe disse som ønsker å skifte kjønn.  

Det er underlig at man ikke ser den åpenbare forskjellen mellom å hjelpe mennesker som har blitt født med, eller senere fått, fysiske skader - og dem som har fått en frisk kropp som man ikke trives i.  Hvis man er født frisk og rask som gutt, men ikke trives og mener man er en jente, da kan det umulig være samfunnets oppgave å tilfredsstille denne personens følelser.  Det samme burde være åpenbart for andre som har en frisk kropp de ikke er fornøyd med, og operer større bryster, rumpe eller andre tilsvarende (men mindre dramatiske) operasjoner.  Det kan ikke være samfunnets oppgave.  

Forlest seg på norsk grammatikk?
Mange unge i tenårene kan ha utfordringer med sin kjønnsidentitet.  De fleste kommer gjennom denne forvirringen og finner ut at biologi og følelser stemmer.  Andre har hatt utfordringer i livet som gjør at de trenger hjelp med å finne seg selv.  De trenger ikke en bekreftelse av følelser, men hjelp til å finne sitt sanne jeg.  Noen ganger trenger vi alle å få våre følelser korrigert av sannhet og fakta.  

Litt flåsete kan man neste lure på om noen har forlest seg på norsk grammatikk.  Der er det som kjent mer enn to kjønn, og kanskje er det derfor man kjemper for innføringen av intetkjønn eller kjønnsnøytrale "hen".  

Jeg tror det er viktig å ikke la pressgrupper gi ord og begreper nytt innhold.  Det er viktig å fastholde at det finnes to kjønn.  Biologien viser oss det, og det kan ikke fornektes.  Så vil noen kjenne på utfordringer med å finne seg selv enten det handler om kjønnsidentitet eller andre sider av livet.  Der håper jeg vi i fremtiden kan tilby hjelp og medvandrere med kunnskap og visdom til å hjelpe mennesker til å finne seg selv.

PS. Min kommentar handler ikke om en liten promille av mennesker som er født tvekjønnet eller på annen måte har skader knyttet til kjønn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar