fredag 6. april 2018

Nødhjelpsorganisasjon må betale 16 mill etter samarbeid med terrorister

En av Norges største nødhjelpsorganisasjoner, Norsk Folkehjelp, har inngått et forlik som medfører at de må betale 2 mill dollar (ca 16 millioner norske kroner) etter at de ble anklaget for å ha samarbeidet med terrorregimet i Iran og terroristorganisasjonen Hamas i Gasa.

Det er en privatmann fra USA, David Abrams, som avslørte et omfattende samarbeid mellom Norsk Folkehjelp og offesielle representanter fra Iran og Hamas.  I forbindelse med saken har han dokumentert sin påstand med bilder, referater, tidspunkter for møter samt navn på en rekke deltagere fra møter og seminarer som er arrangert av den norske nødhjelpsorganisasjonen. Dette er sendt til det amerikanske justisdepartement. Bakgrunnen for at Norsk Folkehjelp nå må punge ut denne svimlende summen, er at de også har mottatt penger fra det statlige USAID, og der har man tydelige retningslinjer som sier at penger gitt gjennom USAID ikke skal benyttes til støtte eller samarbeid med terrororganisasjoner og/eller terrorstater. Noe David Abrams mener å ha bevist gjennom sin dokumentasjon at Norsk Folkehjelp har gjort.

Dette innebærer også et annet element ved Norsk Folkehjelps virksomhet, nemlig det som fort kan oppfattes som at man bevisst har mottatt penger urettmessig.  Det er langt fra noen nyhet at Norsk Folkehjelp har samarbeidet med terrororganisasjoner som Hamas og PLO og oppfordret til ulike straffetiltak og boikott av Israel.  Organisasjonen er på ingen måte en upolitisk nødhjelpsorganisasjon.  Man har en tydelig og klar politisk agenda. Når man da likevel har søkt og motatt penger fra amerikanske USAID som har slike klare rettningslinjer, kan man mistenkes for forsøk på å bevisst skaffe seg midler på uærlig vis, noe vi vanligvis kaller økonomisk kriminalitet.  

Norsk Folkehjelp bør være takknemlig for at det kom til en ordning med forlik i denne saken, siden kravet var langt høyere enn 16 millioner.  Til tross for at Norsk Folkehjelp har godtatt forliket, benekter man i Norge at det de har blitt beskyldt for er riktig.  De bør nok stikke fingeren i jorden og forstå at selv om de har klart å skjule dette for norsk media, så er ikke den vanlige nordmann dummere enn at man skjønner at en organisasjon som Norsk Folkehjelp aldri ville ha utbetalt en så stor sum som 16 mill. dersom det ikke var et reelt grunnlag for et slikt krav. 

Les gjerne også: 
Kirkens Nødhjelp - For abort og mot Israel!
Fasteaksjonen - Kirkens Nødhjelp    

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar