torsdag 10. november 2016

FORSKNING: Homofili er ikke medfødt !


Her gjengir jeg en artikkel skrevet av Bodil Lanting Portrætter i den danske avisen Udfordringen. 

Flere store internasjonale undersøkelser av eneggede tvillinger viser at den seksuelle orientering hverken skyldes gener eller påvirkning i fostertilstanden. Hvis homoseksualitet er arvelig betinget, skulle eneggede tvillinger have samme seksuelle preferanser. Men slik er det ikke, viser ny forskning.

– Eneggede tvillinger har helt den samme DNA, og de har hatt like betingelser i livmoren. Hvis homoseksualitet skyldtes genetiske forhold eller påvirkninger i fostertilstanden, skulle begge tvillinger altså hatt samme type seksualitet, men slik er det ikke, sier ph.d. i biokjemi og statistikk, Dr. Neil Whitehead (bildet).


Åtte forskjellige studier av eneggede tvillinger i Australia, USA og Skandinavia gjennom de siste 20 år viser alle, at homofili ikke er medfødt. Forskerne konkluderer, at hvis kun den ene og ikke begge av et enegget tvillingpar blir homofil, så må årsaken ligge i noe som skjer efter fødselen. Som eksempel på noe, som kan forårsake en endring i seksuell preferanse og adferd, nevner Dr. Whitehead, at den ene av tvillingene kan ha vært usatt for pornografi eller seksuelle overgrep.

Man skulle nemlig forvente, at tvillinger med likt DNA hadde 100 prosent like seksuelle preferanser. Men Whiteheads undersøkelser viser, at hvis den ene gutten i et tvillingpar er homofil, er der kun 11 prosent sjanse for, at den andre også er det – og 14 prosent, når det gjelder jentene. Det faktum, at tvillinger blir registrerte, gjør det forholdsvis lett for forskerne å lære noe om hva henholdsvis arvelige og miljømessige forhold betyr for barns utvikling. I Europa vil man lage et kjempe-register med 600.000 tvillinger, og i Australia har man allerede et tilgengelig register med over 25.000 tvillinger.

Seksualitet kan endres
En undersøkelse blant titusener av teenagere foretatt av Bearman og Brueckner i 2002, viser ennå tydeligere enn de senere undersøkelser, at genene betyr meget lite for folks seksuelle orientering. Undersøkelsen viser, at det kun er 7,7 prosents sjanse for at en gutt ville være homofil, hvis hans tvillingbror er det (11 prosent i Whiteheads undersøkelse). Blant jentene ville 5,3 prosent være lesbiske, hvis deres tvilling var det.

Seksualitet kan endre seg
Whitehead er selv overrasket over, hvor foranderlig seksuell identitet kan være:
– Nøytrale akademiske undersøkelser viser, at det skjer en avgjørende endring over tid. Halvparten av de homoseksuelle/biseksuelle (som vel å merke ikke er i noen form for terapi) vil bevege sig i retning av heteroseksualitet i løpet av deres levetid.
– Omkring tre prosent av den nåværende heteroseksuelle befolkning har på et tidspunkt oppfattet sig selv om homo- eller biseksuell. Faktisk vil det til enhver tid være flere eks-homofile enn reelle homofile, sier forskeren.

Unge kan gå begge veier
Evnen til forandring på det seksuelle område er størst blant tenåringer, ifølge Bearman og Brueckners undersøkelse. De fant at nesten alle dem som 16-17-åringer var tiltrukket av en person fra samme kjøn, ville endret preferanse bare et år senere. Selv om forskerne var positive overfor homoseksuelle, fastslo de, at det kun var tale om stabilitet blant de heteroseksuelle. De endret seg nemlig ikke fra år til år.  Men tenåringer er et spesielt tilfelle, fordi de er i stand til å endre seksuell preferanse.

Forskerne er tause
Neil Whitehead siger om offentliggjørelsen av tvilling-undersøkelsene:
– Der finnes mange populære misforståelser i vår kultur, f.eks. at homoseksualitet er noe medfødt, så man ikke kan endre det.
– De forskere som arbeider med dette emne, er ikke tilfredse med medienes beskrivelse av saken. Men de foretrekker at holde seg til deres akademiske arbeide fremfor å involvere seg i diskusjonene med aktivistene, sier Whitehead.
Forskningen på eneggede tvillinger stemmer altså overens med at man aldri har funnet et gen for homoseksualitet.
Dr. Whitehead har en lang og allsidig akademisk karriere som bl.a. biokjemiker og statistiker bak sig. Han har vært akademisk medarbeider for New Zealands regjering i 24 år, før han kom til FN og det internasjonale atomenergi-agentur. De senere år har han været konsulent for japanske universiteter i emnet radioaktiv strålefare.

Den 10. oktober 2005 hadde bladet Time Magazine denne forside med overskriften: Kampen om homofile tenåringer med henvisning til den kristne organisasjon Exodus, som tilbyder homofile forandringsterapi. Organisasjonen Exodus International, som tilbyr terapi for å gjøre homofile til heterofile, har møtt voldsom kritikk fra homo-aktivister. De hevder at homofili er medfødt, at terapien derfor ikke nytter, og at det er tale om et overgrep, som uføres av kristne kvakksalvere. Men Exodus-organisasjonen kan fremvise resultater på at forandring av seksuell orientering er mulig gjennom terapi. Denne type forandringsterapi er nå blitt forbudt blant annet i den amerikanske delstat California, etter press fra homoseksuelle aktivister.

Hva sier Bibelen?
Den bibelske bakgrunn for forandringsterapien er bl.a. det Paulus skriver i brevet til Romerne kapitel 1:28-32. Her understreker apostelen, at noen mennesker foretrekker å tro på en løgn frem for sannheten. Det er tale om avgudsdyrkelse, mener Paulus, hvis mennesker tilber det skapte i stedet for Skaperen. Det er både en valgt livsstil og et bortvalg av Gud: De ved godt hva Gud ønsker at de skal gjøre… Allikevel lever de på den måte og bekrefter hverandre i deres umoralske livsstil. Men Paulus sier også i 1 Kor. 6:11: ”Den form for levevis har noen av dere hatt” – så leserne i Korint har åpenbart også forandret seksuell adferd. 

LES OGSÅ
Homofisering av samfunnet ? 
Hva visste Paulus om homofili? 
Homofili - et endetidstegn?
En kirke - to syn på homofili?

20 kommentarer:

 1. Noen kristne homoseksuelle velger å leve alene. Det er fortsatt homofile og de er født homofile. Like lite som du kan få tilbake et mistet lem i denne ordningen, like lite kan du be om å ikke lenger være homofil i denne ordningen. Også Paulus måtte leve med en torn i kjødet som ikke ble tatt bort fra ham selv om han ba tre ganger om nettopp dette. 2. Korinter 12:7-9

  SvarSlett
  Svar
  1. Dette er forvrengning av skriften. Omvend deg. Synd ikke mer.

   Slett
 2. Hva vil du fram til med dette? «Homofili er et valg, og homofile må enten velge å være heterofile eller i hvert fall ikke fortelle noen at de er homofile»?

  SvarSlett
 3. Til "Latsiden" Sitatet ditt står ikke i artikkelen til Bodil, så du har kanskje postet den feil? Det du nevner er ikke en påstand du finner i noen av artiklene om homofili på denne bloggen.

  SvarSlett
 4. Jeg har vanskelig for å tro at homofili er et valg. Hvorfor velge noe som medfører alle de problemer homofili medfører.

  SvarSlett
 5. Flere av mine bekjente som er homofile i dag forteller om overgrep i tidlige år. Er sikkert ikke alle. Men kan være noen.

  SvarSlett
 6. Så svart/hvitt er det neppe. At homofili ikke er medfødt, betyr ikke at man selv har valgt å være homofil (og kunne ha valgt å være heterofil). Det kan finnes flere årsaker til homofili, trolig også årsaker vi ikke kjenner i dag, men det at det finnes hjelp for noen til å endre seksuell orientering er jo godt nytt for dem som ønsker det. Vi får tro at økt kunnskap vil være positivt. Dette er uansett interessant forskning som bekrefter det annen forskning har sagt i flere år.

  SvarSlett
 7. Det finnes noen som har kjempet mot lespiske og homofile legninger, i ungdomstiden. De føler at det er fristelse å gi etter, MEN de har kjempet imot det. Og for en kristen kan bønn og hellighet hjelpe til å seire over det. Og grunnen til det er slike legninger har med forhold til synd og Gud å gjøre. Det å ikke bry seg om ta dette på alvor og å gi etter for det sier Guds ord i RombrevetS 1. KAP. Og et annet sted sTÅR DET.
  FORDI DE IKKE BRYDDE SEG OM TA IMOT KJÆRLIGHET TIL SANNHETEN SÅ FÅR DE VILLFARELSE OG LØGNEN ISTEDENFOR.( SÅ VIL DE FÅ SYND OG ET FEILT LEVESETT.)ISTEDENFOR Å TA GUD PÅ ALVOR.
  Å TA TIL SEG AT GUD HAR SAGT AT DET ER GALT. Det at noen utelukker at det har med Gud å gjøre, er fordi de er forlindet til å ikke tro sannheten men løgnen.

  SvarSlett
 8. Til orientering - siden artikkelens påstand er ”Homofili er ikke medfødt”:

  Vi har 46 kromosomer fordelt på 22 par, pluss to kjønnskromosomer; X og Y. Er paret XY så blir det gutt, og med XX blir det jente. Så langt er vi på barneskolepensum i naturfag. Men naturen produserer varianter, og da blir det straks litt mer komplisert. Bare kort og meget forenklet:

  Det kan oppstå avvik i antall og struktur i kromosomenes verden. Man kan mangle Y (Turners syndrom: en kvinne med bare ett X), eller ha et X for mye (XXY: en mann med Klinefelters syndrom), eller et ekstra kromosom av nr 21 (Downs syndrom) og så videre. Det interessante i denne sammenheng er strukturen i Y. Hva er det ved Y som gjør at det blir en gutt?
  Jo, blant annet sitter det normalt et gen på Y som kalles TDF. Testicle Development Factor. Denne faktoren sørger for at det utvikles testikler som produserer testosteron som sørger for at det utvikles en guttehjerne i en guttekropp. XX gir følgelig en jentehjerne i en jentekropp. Legg merke til at hjernen altså utvikler et eget kjønn, med forskjellig mengde og sammensetning av hormoner, signalstoffer, funksjoner i sentra og så videre, avhengig av den genetisk bestemte mengden testosteron i fosterlivet. Normalt har vi altså samme kjønn på hjerne og kropp.

  Men så hender det altså at TDF mangler, og man får en mer mannlig hjerne i en kvinnekropp (XY uten TDF). Eller TDF sitter på et av bena til X ved siden av et X eller Y, og vi forstår med en gang hvordan det kan oppstå flere varianter, for eksempel en feminin hjerne i en mannskropp. Ettersom vi ikke kan endre kjønnet på hjernen så velger enkelte å endre kjønnet på kroppen (såkalt kjønnskifteoperasjon) osv.

  Det er vanligvis både ønskelig og akseptert at vi mennesker forsøker å innrette våre liv etter medfødte evner og egenskaper. Men i vårt fortsatt ganske kunnskapsløse samfunn finner vi dessverre likevel ofte miljøer, særlig blant de religiøse og andre moralister, som mener at de rammede i stedet bør ”vende om”. Vi husker fx biskop Kvarme som i Åpent Kirkemøte ba de homofile gå til psykolog. Det er forsåvidt hyggelig at han har tillit til psykologer, men han kunne altså like gjerne ha sagt det samme til personer med Downs.

  Hilsen en sykepleier spes adm

  SvarSlett
  Svar
  1. Det finnes også forskning på det du tar opp her med kvinnehjerne i mannskropp og motsatt. Det er utfra slik forskning ikke dekning for å si at personer med slike avvik har større andel homofile enn befolkningen ellers. Dette er også interessant forskning, selv om det er et annet tema enn det som tas opp i den artikkelen jeg har delt her.

   Slett
  2. Svært interessante opplysningar du har her, Jon Faller. Men i siste avsnitt kan eg ikkje følgje deg. Kjønnsforskjellane ligg i kromosomane, altså i kvar einaste celle i kroppen vår. Men homofili, bifili eller heterofili kan jo ikkje påvisast genetisk og kan endre seg. Dei som har avvik som skuldast avvik på kromosomane, som t.d. menneske med Downs syndrom, eller dei kjønnsmessige avvika du nemner, kan jo sjølvsagt ikkje endre dette mentalt, men må finne den rette måten å leve med dette. Og det er svært viktig at folk veit kvifor dei har desse avvika og respekterer forskjellen. Difor er det fint at du skriv dette! Men artikkelen handlar om det som ikkje er genetisk betinga. Eg tykkjer du blandar desse tinga saman i det du skriv i siste avsnitt.

   Slett
  3. Folk må nå få tro og mene hva de vil men til underretning Gud skaper ingen feilvarer de som hevder de er homofile lever bare på en løgn og da Jesus kjøpte oss fri fra låvens forbannelse er det etter et menneskes egen vilje og påstand de hevder seg å være homofile. Idet har de uvitende godtemnende mennesker til hjelp til å holde seg fast i løgnen, gir disse menneskene sin løgn til Jesus er det ikke de selv som skal streve for å bli fri men Jesus gjør det for dem bare de våger å tro det.

   Slett
  4. Vi finner homofili i dyreverden også.Da snakker vi ikke om påvirkning,eller valg.

   Slett
 9. Klart homofili kommer i tenårene ,og kommer pga miljø man lever og vokser opp i! Dette må da være godt nytt for alle homofile! Da vet de st det ikke er noen medfødt skavank! For normalen er selvfølgelig hetrofil! Ser ikke mange homofile dyr

  SvarSlett
 10. Hvor er det du ikke ser mange homofile dyr?

  SvarSlett
 11. Spørsmålet om homofile dyr er irrelevant for den som ikke mener at mennesket er et dyr.

  SvarSlett
 12. Hvorfor er du så opptatt av homofili? Skriver du lange artikler om baktalere også? Det står tross alt mye mer om tungen vår en homofili i bibelen. Hva ønsker du å oppnå?

  Jeg begynte å forelske meg i andre gutter allerede i 7 års alderen. Så det er ikke noe som utvikler seg i tenårene som mange i dine kommentarfelt påstår. Og tror det er veldig få som velger det selv. Å vokse opp å være livredd for å bli utstøtt av kameratflokken om de finner ut at du er homofil er kjempetøft. Jeg var så heldig å møte Guds kjærlighet for 10 år siden da jeg tok imot Jesus. Ikke fordi noen fortalte meg at det var synd å være homofil, men fordi Jesus fant meg. Jeg ga Guds Ord rett i mitt liv og har valgt å leve avholdende. Ikke fordi mennesker kom å la byrder på mine skuldre men fordi Guds kjærlighet er større enn alt jeg har opplevd. Jeg har gått til forbønn og samtaler, og jeg har bekjent ordet i øst og vest. Men jeg er ikke "løst" enda. Og slik er det nok for 90 % av de homofile som har blitt kristne. Det er egentlig fantastisk at folk klarer å ligge kjærlighetslivet til side. For mange er dette ett tøft kors å bære. Men det går pga Guds nåde og kjærlighet.

  Men jeg er så mektig lei det ensidige fokuset på homofili iblant mange kristne. Det fører ingenting godt med seg. Vær opptatt av Jesus og pek på Han, og møt mennesker med Guds kjærlighet. Når mennesker blir møtt med den kjærligheten kan det føre til forandring. Ikke av at noen slår ordet i hodet på de. Dette ensidige fokuset er heller med på å støte mennesker bort fra Gud.

  SvarSlett
 13. Hei og takk for din kommentar. Jeg har sluttet å ta inn anonyme innlegg, men lot dette passere - og forstår hvorfor du ønsket å være anonym. Først av alt vil jeg takke deg for ditt vitnesbyrd og for det valg du har tatt. Jeg tror Herren vil velsigne deg og lønne deg for det. Jeg forstår at det ikke har vært det letteste valget, og vil gi deg både respekt og anerkjennelse for det. Ellers er jeg enig med deg at det er et ekstremt overfokus på homofili i dagens samfunn. Det er et hardkjør fra de homofiles organisasjoner mot kirker og samfunn forøvrig. Det tvinger derfor kirker til å si noe om dette tema. Det er ikke de kristne kirkene som har vært spesielt opptatt av å holde denne diskusjonen gående, men har blitt presset til det. Samtidig er det naturlig at kristne kirker sier noe om dette i vår tid. Likevel synes jeg kritikken du kommer med i forbindelse med mitt innlegg på bloggen bommer ganske kraftig. I dag når dette skrives vil du finne 476 innlegg på bloggen. Kun 9 av disse omtaler/nevner homofili på en eller annen måte. Det viser nettopp at dette ikke er et stort tema på bloggen. Samtidig vil du finne 9 artikler som tar opp baktalelse - et tema som du savnet. Hvis bloggen kan kritiseres for å skrive for mye om homofili, så skriver vi altså for mye også om baktalelse. Men jeg er altså ikke enig i det. Begge deler er tema som er viktige å si noe om i vår tid.

  Så er jeg også helt enig med deg i at det viktigste er å være opptatt av Jesus og peke på Han. Jesus har på en eller annen måte vært med i de fleste innleggene på denne bloggen. Jeg har også skrevet en bokserie om "Kristus i Det Gamle Testamentet" for å vise at det er Jesus som er tema for alle Bibelens bøker. Jesusfokus er alltid det viktigste for oss som tror.

  Ellers leste jeg nylig en artikkel på svensk som ligner veldig på ditt vitnesbyrd. Det kan leses her, om du ønsker: http://www.varldenidag.se/.../reprgA!OWeUlfzy27gIe3SUxky6Ng/

  SvarSlett
  Svar
  1. Her bommer jeg kraftig ja. Dette skyldes at jeg rett og slett ikke har lest så mye på bloggen. Så jeg beklager dette. Lar allikevel svaret mitt stå, da jeg opplever at det i kristen Norge er ett overfokus på denne ene synden. Og det kan være greit for folk å lese vitnesbyrdet til en som har opplevd på det å være homofil og som har fått møte Jesus. Jeg er ikke ute etter å ta noen, men jeg er veldig opptatt av at vi ikke må skyve mennesker bort fra Gud. Gud velsigne deg rikelig videre i din tjeneste ��

   Slett
  2. Det synes jeg er helt greit :-) Jeg godkjente også innlegget ditt av den grunn du her nevner. Jeg ønsker deg alt godt og Guds velsignelse over liv og tjeneste.

   Slett