mandag 27. mars 2017

100.000,- i lønn for en tale !!??

Til høsten skal det avholdes to møtekampanjer.  Den ene har fått mye negativ omtale og har Franklin Graham som taler.  Den andre er knapt nevnt og har navn som Bill Johnson (bildet), Carol og John Arnott som hovedtalere.  Den siste av dem avholdes først.

Kampanjen med Franklin Graham i november finansieres i sin helhet av Grahamorganisasjonen. Kollektene går til å dekke kostnader som leie av lokaler og annonsering. Et eventuelt underskudd tar Billy Grahams organisasjon hånd om slik at ingen menigheter eller enkeltpersoner sitter med noe økonomisk tap.  Det skal heller ikke betales inngangspenger, verken for frivillige medarbeidere eller møtebesøkende.

Den andre konferansen med bl.a. Bill Johnson har budsjettert med lønninger til de tre hovedtalerne på over 100.000,- for hver av dem.  Her skal det betales en konferanseavgift som også de frivillige medarbeiderne må betale, ifølge avisen Dagen.  Lokal arrangør sier til avisen at det ikke er uvanlig at man ser på slike arrangementer som et spleiselag og at det derfor ikke er uvanlig at selv frivillige må betale.  Det opplyses også at forkynnerne ikke gjør dette for pengenes skyld, men for Jesus.  Og de skal ha deltatt på andre konferanser hvor de bare har fått halvparten av honoraret de har budsjettert med for konferansen i Norge (altså 50.000,- for en tale).  

Vel, jeg bare nevner dette .....   

LES OGSÅ: 
Er dette sant?
Når politikk blir viktigere enn menneskers frelse

2 kommentarer:

  1. Franklin Graham har jeg ikke hørt, men de andre du nevner her er falske forkynnere !

    SvarSlett
  2. Dette er det verste jeg har hørt...Er det nødvendig at predikere fra et annet land skal komme hit..Er ikke våre predikanter like bra..Er ikke noe merkelig at det ikke blir vekkelse,for Herren bruker det som ingenting er han.Jeg tror ikke det kan bli noe godt og ekte av sånt.Gud hjelpe oss alle.

    SvarSlett