fredag 27. juli 2018

JOB - En bok om tro

Da svarte Satan Herren og sa: "Er det virkelig slik at Job frykter Gud for ingenting? Har Du ikke satt et vern rundt ham, hans hus, og alt det han har på alle kanter? Hans henders gjerning har Du velsignet, og hans eiendom blir bare større i landet. Men rekk bare ut Din hånd og slå alt det han har, så vil han helt sikkert forbanne Deg rett framfor Ditt åsyn!"  Job 1:9-11

Mange tenker at Jobs bok er en bok om sykdom og lidelse.  Hva skjer med et menneske som opplever vanskelige tider?  Man kan sikkert si mye om lidelsen ut fra Jobs bok, men det er ikke det boken handler om.  I begynnelsen av Jobs bok står det hva det handler om.  Hva er det som holder deg fast til Gud?  Hva skal til for at du vender Gud ryggen?  Det handler om din og min tro.  I avsnittet ovenfor påstår Satan at det er velsignelsen som holder Job nær Gud.  Dersom Job mister alt Herren har gitt ham, så vil han også forlate troen på Gud, er Satans filosofi. 

Hva holder deg nær Gud?  Hvis du mistet all den velsignelse Han har gitt deg, ville du likevel gi Gud ære?  Er din tro basert på velsignelser, eller på frelsesverket Jesus har gjort for deg?  Vi tror at Gud velsigner.  Vi tror at Han er med oss i alle ting.  Men du kan ikke bygge ditt liv som kristen på alt det Gud gir oss i tillegg. Hvis ikke din tro er grunnfestet i frelsesverket, vil den fort falme i vanskelige tider.  Alle mennesker opplever vanskelige tider.  Da kan vi takke Gud og fortsette å gi Ham ære for alt Han har gjort.  For vi vet at Hans verk på Golgata holder, og en dag vil alle vanskeligheter være borte.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar