torsdag 30. mai 2019

Regjeringen er innsatt av Gud

Franklin Graham fikk mye motbør fra en rekke norske kristne ledere da han skulle komme til Norge for å ha en evangelisk kampanje i Oslo. Flere unge mennesker tok imot frelsen i disse møtene, som ikke var politiske. Bakgrunnen for motstanden var bl.a. hans utsagn om at president Donald Trump var innsatt av Gud.

Jeg vil si det samme om vår regjering, den er innsatt av Gud. Det er vel slik for de fleste av oss at dersom det er partier vi sympatiserer med som har regjeringsmakt, så er vi fornøyd med det. Men dersom det er partier vi ikke sympatiserer med, så er vi tilsvarende misfornøyd. Men bakgrunnen for både mitt og Grahams utsagn er ikke egne politiske standpunkt, men hva Gud sier til oss i sitt ord.

Det er bibelsk
Der står det "Hvert menneske skal underordne seg de styrende myndigheter. For det er ingen øvrighet uten at den er fra Gud, og de myndighetene som finnes, er innsatt av Gud." Romerne 13:1. Det er altså ingen myndighet som ikke er innsatt av Gud.  Videre står det  "Derfor formaner jeg først av alt til at det blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser for alle mennesker, for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv i all gudsfrykt og ærbødighet. For dette er godt og velbehagelig framfor Gud, vår Frelser" 1. Tim 2:1-3

Ingen unntak
Det står ikke i Bibelen at det er de myndigheter som jeg sympatiserer med som er innsatt av Gud, men uansett hvem det er som har fått oppgaven med å styre et land. For noen er kanskje det et sjokk å oppdage at Gud har andre tanker om politiske ledere enn folk flest har. Noen myndigheter har dessuten en politikk hvor kristne forfølges brutalt, eller har ledere som handler og taler i strid med Bibelens budskap og etikk. Heller ikke disse er untatt i bibelverset om myndigheter.

Selv om Bibelens budskap om verdslige myndigheter er gjeldende uansett hvilken tid det ble skrevet i, så er det interessant at det nettopp er skrevet mens romerriket okkuperer Israel, og det er et udemokratisk styre av en mektig keiser som på ingen måte favoriserer de kristne som dette er skrevet til første gang. Selv med mydigheter som gjør livet vanskelig for kristne, så står ordet om at de er innsatt av Gud. Har vi noe å lære her?

Tenk gjennom hvordan du uttaler deg
Jeg ser en del kristne som taler og skriver nedsettende om våre myndigheter. Når man provoseres av andres meninger, kan man fort uttrykke seg på en måte som ikke er kristne verdig. Man karrikerer andres standpunkter og angriper deretter denne karrikaturen. Her går landets politikere foran som dårlige eksempler, for dette har blitt vanlig i politiske diskusjoner. Men som kristne skal vi tenke annerledes. Vi har selvfølgelig lov til å uttrykke politisk uenighet, og argumentere for eget syn, men samtidig skal vi velsigne og be for vår regjering og dem som har ledende stillinger. Vi trenger å tenke gjennom om vårt forhold til våre ledere er preget av Bibelen eller av vår sympati/antipati.

Hva sier Jesus?
Jesus utfordres også på dette punktet når han blir spurt om det er rett å betale skatt til keiseren. Det er viktig å huske på at Israel og jødene på dette tidspunktet var okkupert og under romersk styre. Spørsmålet er derfor om Jesus synes det var greit at man ble krevd skatt fra okkupasjonsmakten, som hadde soldater i landet og la begrensninger på jødenes liv og virke. Det var et brennbart tema i Jesu samtid. Svaret Han gir er følgende: "Gi så keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er!" Luk 20:25. Jesus anerkjenner med andre ord keiseren som myndighet, og oppfordrer ikke til noen form for skatte-boikott. Selv om jødene var undertrykt av keisermakten.

Konklusjon
Hvordan vi kristne omtaler våre politiske ledere handler om langt mer enn bare mitt personlige politiske syn og mine oppfatninger.  Det handler om mitt forhold til Gud og Hans ord.  Å tale vel om, respektere og be for myndighetene er bibelsk - også når du er uneige med dem.  Du finner ikke noe skriftsted i Bibelen som oppmunter eller tillater deg å skrive hatefulle kommentarer eller personlig nedsettende om mennesker i politiske stillinger.  Jeg ser imidlertid at det skrives en del slikt på facebook og andre steder av mennesker som kaller seg kristne.  Det er altså ikke bibelsk, og heller ikke noe vitnesbyrd om Ham vi tror på. 

Dersom vi personlig kommer i en situasjon hvor vi må velge mellom lydighet mot Guds ord eller lydighet mot verdslige myndigheter er situasjonen en annen: "Men Peter og de andre apostlene svarte og sa: "Vi skal lyde Gud mer enn mennesker."   Ap.gj. 5:29.

Bildene er hentet fra regjerningen.no

onsdag 1. mai 2019

"BOIKOTT Eurovision Song Contest i Tel Aviv !"


Lørdag 18. mai avholdes årets Eurovision Song Contest (Melodi Grand Prix) i Tel Aviv, Israel.  I fjor vant Israel denne sang- og musikkonkurransen for tredje gang. Men selv ikke en musikkonkurranse kan avholdes i Israel uten at jødehatet i Europa avdekkes.


Grenseløs uvitenhet
75 norske kulturpersoner har skrevet under på et opprop om boikott av Eurovision Song Contest  i Israel. Samtidig blir enkelte av dem fornærmet når de blir omtalt som antisemitter. Selv kommer de med de groveste anklager mot det eneste demokratiske land i Midtøsten. De omtaler Israel i intervjuer som en apartheid stat, at de driver etnisk rensing osv. Når det da settes ord på deres holdninger til Israel, blir de selv opprørt over dette. Men den som avslører så grenseløs mangel på kunnskap, og likevel bruker så sterke ord, må tåle å høre hva deres holdninger faktisk er og hvor de har sitt opphav.


Dramatisk feilinformasjon
Både oppropet disse 75 kulturpersonene har underskrevet på, og intervjuene de har gitt i etterkant, er fulle av fordommer og feilinformasjon. Det er ikke riktig at jødene drev fem millioner arabere på flukt da staten Israel ble opprettet. Tallet på arabere som flyktet, på oppfordring fra de arabiske naboland, var 548.000. De araberne som ikke flyktet, og deres etterkommere, har fulle rettigheter og er israelske statsborgere. De utgjør ca 20% av befolkningen i landet. Flertallet av disse ønsker ikke å bli en del av en eventuell fremtidig Palestina-arabisk stat. For i Israel har de både frihet til å leve som man ønsker og tro det man vil. De har frihet i Israel, det har man ikke i noe arabisk land.


«Jøderene» områder
Nei, Israel driver ikke etnisk rensning, som de påstår. Tvert imot har Israels høyesterett nylig sagt et klart NEI til et lite politisk parti som nettopp ville stille til årets parlamentsvalg med et program som bl.a. ønsket å flytte araberne i landet til Arabia. Jeg tror ikke de som uttaler
seg vet hva etnisk rensing og apartheid er for noe. For man krever nemlig at jødene skal ut fra Judea og Samaria (Vestbredden) - dette er holdninger man har arvet fra den mørkeste historien i Europa. "Judenrein" het det den gang, jøderent. Man skulle rense Europa for jøder. 6 millioner jøder ble drept av disse holdningene den gangen, en tredel av alle verdens jøder. Dette er etnisk rensing. Derfor er det skremmende historieløst når man argumenterer for at jøder ikke skal bo i bestemte områder, enten det er i Israel eller andre deler av verden. I den grad det eksisterer noe forsøk på etnisk rensing eller apartheid, så er det jøder som er ofrene. Men jeg vil ikke bruke så sterke ord i dag, selv om araberne tydelig og klart sier og skriver at jødene skal kastes på havet.

Demonstrasjoner mot Hamas
De fleste vet at Israel er et multikulturelt og multietnisk samfunn. Det er det eneste landet i Midtøsten hvor både kristne, muslimer og jøder kan bo og leve trygt uten å bli forfulgt på noen måte av myndighetene. Det var først da Israel frigjorde Jerusalem i 1967 at de hellige steder ble tilgjengelig for alle trosretninger. Da Israel trakk seg ut av Gaza som et ledd i fredsavtalen med palestina-araberne, skjedde en dramatisk endring i menneskers frihet. I senere tid har vi faktisk sett demonstrasjoner mot Hamas i Gaza (ikke vist i norsk media). Folket begynner å bli så fortvilet over vanstyre og vold, at de med livet som innsats protesterer mot det brutale styret til Hamas. Israel er ikke bare en trygg havn for jøder, men en garantist for innbyggernes frihet uavhengig av etnisitet og religion.


Når man krever boikott av Israel er dette som et ekko av 40-tallets propaganda som ledet frem de til grusomheter som ble gjort mot jøder den gangen. Da må man finne seg i at noen setter rett navn på disse holdningene, nemlig antisemittisme.


Dette godtar vi ikke
Det er viktig at vi ikke gjør samme feil som mange gjorde på 40-tallet, nemlig lot vær å si imot antisemittismen, jødehatet. Vi må si klart fra at disse holdningene godtar vi ikke. Oppfordringen til boikott av Eurovision Song Contest går inn i et "brunt" mønster. Antisemittismen øker i hele Europa. Det blir stadig mer utfordrende å være jøde, også i Norge. Derfor er det ekstra viktig at kristne, i takknemlighet til dem som gav oss Guds ord og vår Herre og Frelser, gir et klart og tydelig uttrykk for at vi støtter jødenes rett til å bo og leve innenfor trygge grenser.  Vi støtter deres rett til landet, og takker dem både for deres historiske rolle for vår tro, men også for at de beskytter våre trossøsken i en særdeles urolig del av vår verden. Jødene er våre brødre og søstre.  Vi ber om Guds velsignelse over land og folk.  Må Han gi dem visdom, kraft og styrke til å stå imot de angrep som kommer – enten det er i form av vold, raketter eller om det er verbale angrep.

PS
Forbundskanseller Angela Merkel, i landet som fremfor noen vet hva antisemittisme er, har uttalt at boikott av Israel er antisemittisme.