tirsdag 12. november 2019

Er bøker gått ut på dato?

Norske forlag og bokhandlere er bekymret fordi det selges stadig færre bøker i Norge - Er boken gått ut på dato?

Også de kristne forlagene melder om lavere salgstall og utfordringer med å få regnskapet til å gå i pluss. Frihet forlag er nok her i en særstilling siden det er et misjonsforlag hvor verken daglig leder, forfattere eller regnskapsfører mottar lønn.

Dessuten har vi tro på det skrevne ord.  

Bringer frelse
For en stund siden mottok vi melding om at en mann hadde tatt imot frelsen etter å ha lest andaktene i boken "En om dagen".  Dette er en andaktsbok som kanskje først og fremst er beregnet på troende, men Herren brukte denne til frelse.  Dette er ikke den eneste boken som har slike frukter.  Flere av våre utgivelser har lignende tilbakemeldinger.  Men vi har også brukt betydelige midler av vår fortjeneste til evangelisering og misjon.  På den måten har vi nådd mange mennesker både i Norge og utlandet.

Skaper trygghet
Men flere av våre bøker har også hatt en annen virkning.  For en rekke kristne opplever usikkerhet og utrygghet i sin tro.  Her om dagen fikk vi følgende melding (og vi har fått lov til å bringe den videre):  "Jeg er en dame som bor i Osloområdet, og for en par uker siden fikk jeg tilsendt dine to bøker "En vandring gjennom Hebreerbrevet." Jeg har lest fra dem hver dag, - og de har gitt meg så meget. Det kjennes som at du skrev til meg direkte. Jeg ble døpt i en pinsemenighet på 80-tallet, - men falt fra og levde et liv i rus og elendighet. Jeg har nå levd som rusfri i ca 12 år, - og Jesus har vært min trøst. Likevel har det vært vanskelig å kjenne seg verdig fordi jeg gjorde mye galt i rus, - ikke minst måtte jeg prostituere meg for å få penger til dop. Etter å lest dine to bøker har jeg fått fred over at jeg er god nok for Jesus Kristus, - og blitt trøstet og ikke minst fått håp om at jeg er på veien til himmelen. Takket være Jesu offer og nåde. Tusen takk og Gud velsigne deg. "

Hvis ikke slike vitnesbyrd viser tydelig at den kristne formidlingen i bokform ikke har gått ut på dato, da vet ikke jeg.  Det er en stor velsignelse og et takkeemne, når vi får slike tilbakemeldinger til Frihet forlag.  

Leder til sunn tro
Frihet har også utgitt bøker hvor vi setter fingeren på usunn tro.  Det har vært med å lede mennesker bort fra sekter og inn i det kristne fellesskap.  En av disse bøkene handler om "Jesu Kristi Kirke". Forøvrig et underlig navn på en bevegelse som svært få regner for å være en kristen kirke.  Vi vet om flere personer som har lest boken og fått hjelp gjennom det til å forlate bevegelsen og kommet inn i et aktivt kristenliv.

Slik kunne jeg fortsatt
Alle tilbakemeldingene vi får på bøkene våre, er for oss et tegn på at Herren bruker litteraturen til å frelse, gi trygghet og kunnskap, inspirere, korrigere og velsigne. Selvfølgelig er det ikke slik at alle er enig i alt som står i bøkene fra de kristne forlagene.  Men Gud bruker oss likevel.  Jeg skulle ønske alle fikk se og høre de tilbakemeldingene vi får på bøkene. Du ville blitt overrasket!

Vil du være med?
Når jeg ser og opplever hvordan Gud bruker den litteraturen vi har utgitt på Frihet forlag, så synes jeg det er rart at ikke flere bruker bøker aktivt til å velsigne, oppmuntre, gi kunnskap eller i evangelisering.  Jeg håper at disse linjene kan sette deg på tanker om hvordan du kan være med å velsigne andre mennesker med bøker og hefter.  Særlig nå når du skal tenke gjennom gaver du kan gi til familie og venner.  Som et tips kan jeg også avsløre at du nå får gode tilbud på nettsiden til www.frihetforlag.no  Men kjøp gjerne også fra andre forlag.

Uten at du er med oss i dette arbeidet for Kristus, vil vi ikke nå langt.  Vi som utgir bøkene trenger at kristne over hele landet står med oss i dette arbeidet som har så rike frukter.  Vi ber deg ikke om en gave til arbeidet, slik mange andre gjør.  Vi gir deg muligheten til å bruke de redskapene bøker er til å velsigne din familie og dine venner.  Takk for at du står med oss i dette arbeidet.  Må Herren velsigne deg!
 

lørdag 9. november 2019

Krystallnatten

Natten mellom 9. og 10. november i 1938 skjedde det som i ettertid skulle få navnet "Krystallnatten".  Egentlig et vakkert navn på en grov ugjerning.  Hendelsene denne natten blir markert mange steder hvert år, både i Norge og ellers i Europa.  

Av mange regnes denne dagen som starten på jødeforfølgelsen i Hitlers Tyskland.  Det er nok ikke helt riktig.  Det hadde vært mye trakassering, forfølgelse og ubehag i Tyskland og ellers i Europa lenge før dette.  Likevel var dette noe annet, og det varslet i aller høyeste grad en dramatisk opptrapping av jødehatet og jødeforfølgelsen, noe som senere skulle resultere i drap på 6 millioner jøder.  En ekstrem ondskap, som også nordmenn var engasjert i. 

Hva skjedde?
Det begynte allerede 8. november med det som myndighetene forsøkte å fremstille som et folkelig raseri mot jødene i landet.  Etter hvert ble det stadig mer tydelig at dette var regisert og organisert av sentrale naziledere.  Det er ingen tvil om at det var naziorganisasjoner som stod bak, og det toppet seg altså natten mellom 9. og 10. november.  I løpet av disse dagene ble 7.500 jødiske forretninger og boliger ødelagt.  Mer enn 1.400 synagoger og forsamlingssteder ble rasert.  Det samme ble flere tusen jødiske gravsteder.  Både tysk politi og brannvesen stod som tilskuere uten å foreta seg noe, mens synagoger og jødiske hjem brant ned. Offisielt ble rundt 90 jøder drept, men tallet er trolig langt høyere.  

De materielle skadene var på flere hundre millioner tyske riksmark. De nazistiske styresmaktene gav i etterkant de tyske jødene skylden for å ha forårsaket ødeleggelsene. Derfor ble de dømt til å betale en bot på rundt én milliard riksmark til den tyske staten som oppreisning for de materielle skadene. I etterkant av disse hendelsene ble også 26.000 jødiske menn arrestert og sendt i konsentrasjonsleirer.  Det skulle bli langt flere i årene fremover.

Hvorfor dette tidspunktet?
I årene før 1938 hadde tyske myndigheter strammet inn lovverket i forhold til den jødiske befolkningen.  I 1935 vedtok man tre lover, hvor to av dem hadde direkte betydning for jødene i landet. En av disse lovene gjorde jøder statsløse, siden man måtte ha tyskt eller tysk beslektet blod for å være statsborger i Tyskland. En annen lov forbød all ekteskapelig og ikke-ekteskapelig forbindelse mellom jøder og arier.  Den tredje av de såkalte Nürnberg-lovene var loven som bestemte at hakekorsflagget nå skulle være eneste riksflagg. Videre ble det utferdiget over 2.000 anti-jødiske lover og forordninger som skulle få jøder ut av landet og gjøre Tyskland "judenrein" - jøderent.  

Mange jøder ble også deportert til andre land, i hovedsak Polen.  Blant disse var familien Grynszpan.  De ble kastet ut av sitt hjem, eiendeler ble konfiskert og man konfiskerte også familiens butikk. Den 17 år gamle Herschel Grynszpan bodde på dette tidspunkt hos sin onkel i Frankrike. Han fikk informasjon om det som hadde skjedd 7. november 1938 og i bunnløs fortvilelse over nyhetene om sin familie oppsøkte han det tyske ambassaden i Paris hvor han skjøt en tredjesekretær. Etter dette ble den unge gutten arrestert og satt i fransk fengsel til tyskerne hærtok landet halvannet år senere. Da ble han sendt til Sachsenhausen. Hans videre skjebne er uklar.

Dette drapet i Frankrike passet godt inn i nazistenes propaganda og ønske om å utrydde jødene fra landet.  Det ble et påskudd til å iverksette planlagte aksjoner mot Tysklands jødiske befolkning.  Nå skulle en hel folkegruppe lide og straffes for denne ungguttens attentat i Frankrike.

Hvorfor "Krystall-natt"?
Det er flere historiske vitnesbyrd om at det var Hitler selv som stod bak pogromene, og at det også var Hitler som hadde gitt Joseph Goebbels ordre om å sette i gang aksjonene. Utenfor knuste jødiske forretninger ble det hengt opp plakater med teksten: «Vår Fører! Fri oss fra jødeplagen!». 

I gatene lå det knust glass fra alle dører og vinduer nazi-pøbelen hadde slått i stykker i jødiske forretninger.  Med øks, køller og jernstenger hadde de gått løs på jødiske eiendommer. Det lå strødd av varer utover gatene. Knuste speilglassruter ga inntrykk av knust krystall - derav "Krystallnatten." 

Historien gjentar seg
På mange måter ser vi at det som ledet opp til jødeforfølgelsene i Tyskland og Europa på 30- og 40-tallet gjentar seg i vår tid.  Jøder utsettes igjen for trakassering, forfølgelse, løgn, desinformasjon og vold.  Barn av norske jøder mobbes i barnehage og skole fordi de er jøder.  Det er innført sikkerhetstiltak i forbindelse med synagogene både i Trondheim og Oslo.  Jøder over hele Europa føler usikkerhet for fremtiden.  Og politikerne fyrer opp under antisemittismen gjennom sitt engasjement mot den eneste jødiske staten i verden.  Man krever til og med at det jødiske kjerneområdet Judea og Samaria skal være "judenrein" - jøderent.  Det skal ikke bo jøder i dette området, sier også norske politikere.  De nekter til og med å kalle området for Judea og Samaria, men velger å bruke betegnelsen som Jordan gav landområdet da de okkuperte det i perioden 1950 til 1967 - nemlig Vestbredden. Et område som ifølge internasjonal rett, vedtatt av folkeforbundet, tilhører den jødiske nasjonalstaten.

Det er skremmende at man ikke ser at historien er i ferd med å gjenta seg.  Derfor er det viktig at Krystallnatten markeres, og at mennesker av alle politiske oppfatninger og religiøs tro, står opp mot den grove antisemittismen og antisionismen vi ser spre seg i dag.  Vi aksepterer det ikke!

Les gjerne også:
Tostatsløsning eller trestatsløsning?
Staten Palestina ble etablert i 1923
Boikott Eurovision Song Contest i Tel Aviv
Jødeforfølgelsen i vår tid
Okkupert land - fra hvem?
Verdens mest forfulgte og trakasserte folkegruppe
La Palestina-Araberne få vende hjem

Kilde: Store norske leksikon og Ragnar Larsen MIFF

torsdag 7. november 2019

Norske kristne utsettes for boikott

Det begynner etter hvert å bli mange saker hvor kristne blir utsatt for både forskjellsbehandling, demonisering og trakassering.  Innlegget om "Forby sjelesorg" er en av disse sakene.  En annen er de stadige angrepene fra norske politikere hvor man sier at dersom ikke trossamfunn innretter seg etter deres meninger om tro og praksis i kirker, så mister man den såkalte statstøtten. 

 I dag vil jeg skrive om noe annet. Filadelfia i Kristiansand har bygget topp moderne lokaler som egner seg for både store konserter, forelesninger, møter og konferanser.  Universitetet i Agder har sett dette og derfor benyttet lokaler i menighetens bygg Q42 i Kristiansand.  Men, og her kommer poenget:  Dette har vakt diskusjon fordi bygningen også brukes og eies av en kristen menighet.  Dette er faktisk så opprørende for enkelte at de ber Universitetet slutte å bruke byens kanskje beste lokaliteter.  Nå i november skal saken behandles i Studentparlamentet.  

Hvis du tenker at dette må være noen ungdommer på villspor som vi ikke skal ta på alvor, så må jeg nok si at slik er det ikke.  For også NAV har leiet lokaler av Filadelfia til et arrangement for 1.300 ansatte. Det førte til at mangeårig bystyrerepresentant og AP-politiker, Trond Blattman, rykket ut og  krevde at NAV og andre statlige og kommunale virksomheter ikke leier lokaler av kristne, men velger såkalte livsynsnøytrale lokaler.  Men hva er det? Alle som eier et lokale står for noe og tror på noe.  Lokalene i seg selv er bygget av mur og tre.  De tror ikke verken det ene eller det andre, men eierne har tro og meninger om mangt og mye.  Uansett hvilket lokale man måtte velge, så har eierne et livssyn.  Dette er derfor ikke et forsøk på å finne "nøytrale" lokaler, men et forsøk på å diskriminere kristne kirker og trossamfunn.

Er dette et problem kun i Kristiansand?  Nei, på ingen måte.  En tilsvarende, og kanskje enda mer opprivende debatt har rast i Bergen rundt Forum Kino. Lokalene som har en lang historie i byen, har i dag kristne eiere.  De benyttes bl.a. av menigheten Salt.  Meningen er at det skal holdes en rekke ulike arrangementer i bygget, men det boikottes av flere artister og politikere.  Politikerne fra SV, MDG og Rødt er tydelige på at årsaken til boikotten er eierne av bygget.

Slik utviklingen ser ut i dag vil disse holdningene vokse, og boikott av kristne menigheter og forkynnere vil øke.  Man behøver ikke være profet for å se det.

Les også: 
Forby sjelesorg!
Forførelse - Forfølgelse 
Kravene til trossamfunn
Det religionsløse samfunn, er det mulig?
På tide å skille stat og frikirkene?

 

onsdag 6. november 2019

"Forby sjelesorg!"

Man skal høre mye før ørene faller av, blir det sagt.  I går skjedde det nesten.  På offentlig, statsfinansiert TV, ble det fremmet et krav om at man skal forby sjelesorg dersom tema noen ønsker å snakke om er en seksuell dragning mot samme kjønn. 

Dette hadde kanskje ikke vært så oppsiktsvekkende hvis forslaget ble fremmet av personer som ikke hadde noen rolle i det norske samfunn.  Folk mener jo mye rart rundt om i dette landet.  Men det var stortingspolitiker fra Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, som sa at dette er Arbeiderpartiets holdning.  Enda ivrigere var Morten Hegseth Riiber, journalist fra VG.

Homoterapi
Det saken handlet om var forslaget fra åtte stortingsrepresentanter fra AP om å forby det de kaller "homoterapi".  Siden ingen organisasjoner i Norge kan bekrefte at de driver med terapi av homofile i den hensikt å endre seksuell legning, ble man bedt om å konkretisere hva dette handlet om.  Det var konkretiseringen som var skremmende, og som igjen avdekker både en grunnleggende mangel på respekt for religionsfrihet, for enkeltmennesket og for ulike oppfatninger.

For her fikk kristne menigheter "passet påskrevet".  Organisasjonen "Til helhet" ble karrikert og tillagt holdninger og arbeidsmetoder som de verken har eller praktiserer.  Man tegnet et bilde at bibeltro kristne som overgripere og voldsmenn som driver andre mennesker til selvmord.  Det er ingen grense for hva disse menneskene tillater seg å påstå om sine meningsmotstandere.  Etter å ha brukt alle skitne triks man har, så angripes det bildet man har skapt av sine motstandere for å oppnå sitt opprinnelige mål.  Denne måten å debattere på ser ut for å være akseptabelt også for NrK.  

Forfølgelse
For oss som ser sammenhengen mellom dette og mange andre angrep på menigheter og kristen tro, så varsler det en stadig økende forfølgelse av kristne også i Norge.  Det kommer til å bli vanskelig å stå fast på Guds ord og den kristne tro og forkynnelsen i fremtiden.  Dette overasker forsåvidt ikke, siden Bibelen sier nettopp dette.  Det er en del av det som skal skje i de siste tider.  På den måten oppfyller de to debattantene ufrivillig Bibelens ord om den tid vi lever i.  

Dersom en person kommer til sjelesorg og ønsket å snakke om uro rundt sin egen seksuelle legning, så mente man at sjelesørgeren faktisk ikke skulle ta den samtalen og ikke veilede mennesker utfra Guds ord, slik all kristen sjelesorg har et ansvar for å gjøre.  Man vil altså forby sjelesorg for et konkret tema.  Man ser da for seg at en prest/pastor/ungdomsleder eller andre som det er naturlig å samtale med, skal møte mennesker som oppsøker dem for samtale med å si at "Nei, vil du snakke om homofile følelser da kan jeg ikke snakke med deg".  

Dette er en direkte inngripen i det private rom. Et forsøk på å overstyre sjelesorgens rolle. Det er en et grovt eksempel på at disse 8 politikerne fra AP verken har respekt for menneskerettighetene (som inneholder trosfrihet som tema) eller har forståelse for hva sjelesorg i kristen sammenheng faktisk er.  

Vold rammes av norsk lov
Når alt dette er sagt, så vil jeg også nevne at det var en tredje person som stod mellom Trettebergstuen og Hegseth Riiber.  Det han fortalte om hva han hadde opplevd av vold som homofil, rammes allerede av norsk lov.  Det er på ingen måte nødvendig å forby respektfulle møter mellom mennesker i sjelesorgsrammen for å slå ned på vold og trakassering.  Der har vi allerede flere lover som kan anvendes for å straffe slike hendelser.  Men det blir brukt, også dette, i en kamp mot kristen omsorg og sjelesorg.  Det til tross for at tredjemanns opplevelser ikke var i en kristen menighet. Det er jo litt underlig å hente inn erfaringer fra en moske for å forby kristen sjelesorg.  Det viser vel bare hvor urimelig dette er. 

Se debatt mellom Morten Hegseth og Espen Ottosen fra NLM her  

Les gjerne også: "Diskriminering av homofile" 

torsdag 31. oktober 2019

Depresjon ?

Har du en følelse av at som kristen bør du alltid være glad?  At dersom du er nedfor, nedstemt eller depressiv, så er det noe galt med din tro?  

Den gleden vi har i Kristus er en dyp indre glede og visshet om at vi tilhører Ham uansett hvordan livet her i verden har blitt for oss.  Jeg skrev litt om at livet kan være både oppturer og nedturer i artikkelen "Takknemlig for livet".

Vi har vel en forestilling om at de som ser glade ut på utsiden, også er det på innsiden.  Denne tanken slo sprekker da det ble kjent at mange av komikerne i Norge sliter med depresjoner.  Men det er vel slik at de fleste komikere ikke er troende mennesker.  Kristne skal vel være annerledes, eller ?
 
Hva sier Bibelen?
Det er interessant å lese i Bibelen om mennesker som faktisk slet med noe av de samme følelser og tanker.  En av dem var profeten Jeremia.  Han må ha vært veldig dypt nede den dagen han anklager sin mor for at hun fødte ham, Jeremia 15:10. Denne nedstemtheten hos profeten Jeremia kommer også til uttrykk i Klagesangene som også er skrevet av ham.  Jeremia ble kalt "Den gråtende profet".

En annen av Guds profeter som opplevde noe som må ha vært en dyp depresjon, er den store profeten Elia.  Egentlig hadde han nettopp opplevd stor seier over Baal-profetene på Karmelfjellet.  Men så ble han forfulgt og ender under en busk hvor han klager til Gud og ber om å få dø.  Han hadde mistet livslysten, 1. Kongebok 19:4. 
 
Hva med kirkehistorien?
Finnes det andre eksempler på kristne som opplevde tungsinn og depresjon?  Jeg kunne ha nevnt flere, men velger to.  Et av de mektige redskapene Gud brukte i England på 1800-tallet er Charles H. Spurgeon.  Han ble også kalt for predikantenes fyrste, og var kjent for evnen til å ordlegge seg.  Tusener av mennesker strømmet til hans møter i London.  Han har også hatt stor betydning for troende i ettertid, særlig gjennom sitt forfatterskap.  En av hans utfordringer gjennom livet var nettopp nedstemthet og depresjon.

En finsk/norsk vekkelsespredikant som fikk lede rundt 10.000 mennesker til Jesus under sine kampanjer i Oslo på 30-tallet var Frank Mangs.  Vekkelsen spredte seg over hele landet, og store deler av Skandinavia. Han reiste mye rundt og holdt vekkelsesmøter, samtidig som han slet med ensomhet og depresjon.

Hvorfor skriver jeg dette?
Både Bibelen og kirkehistorien viser oss at troende mennesker ikke er spart for utfordringer i livet.  Depresjoner og nedstemthet kan ha mange årsaker.  Dessuten er noen av oss mer disponert for dette enn andre.  Men å tenke at kristne skal bli spart for alt som har med fysiske og psykiske utfordringer å gjøre, er både ubibelsk og i strid med våre erfaringer i livet.  Likevel synes jeg at jeg møter slike tanker relativt ofte.   

Noen har også fått for seg at man skal bekjenne at alt er bra, når det ikke er det.  Å bekjenne løgn er nok ikke det smarteste man kan gjøre når man møter utfordringer i livet.  Også kristne mennesker, etterfølgere av Jesus, kan ha samme opplevelse som Jesus hadde og tenke "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?".  Jesus vet hvordan det er.  Han har vært der lenge før deg.

Løftet vi har fått fra Herren handler om at Han har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende.  Det betyr at Han også er med oss alle slags dager.  I sorg og i glede.  I seier og i motgang.  Han er alltid hos oss og med oss.  I Jesus Kristus har vi en medvandrer i livet.  En som sier "Jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg!" Hebreerbrevet 13:5.

Må Herren velsigne deg.
 

 

tirsdag 29. oktober 2019

Takknemlig for livet

Noen ganger i livet kan vi kjenne oss sterke, andre ganger svake.  Noen ganger kan vi strutte av livslyst og glede, andre ganger må vi kjempe oss gjennom dagene.  Vi opplever oppturer og nedturer, glede og sorger.  Slik er livet.

Noen ganger kan også livet være veldig skjørt.  Noen ganger på grunn av ytre forhold, andre ganger på grunn av det som rører seg i vårt indre.  

De fleste som har levd noen år har opplevd både oppturene og nedturene, jeg er en av dem.  Jeg har vært på strålende høyder, men også nede i de mørkeste daler.  Mesteparten av livet har jeg nok vært et sted i mellom.   

Takknemligheten for livet, og det å se det store i de små ting, har blitt sterkere etter de mørkeste periodene.  Å se småfugler som koser seg med maten man har lagt ut var noe som betydde mye for meg for en tid siden.  Et barnebarn som tuller og tøyser.  Sol som bryter gjennom mørke skyer.  Flammer fra en vedovn i stuen.....

Jeg kjenner at jeg er takknemlig for livet.  Jeg er takknemlig for at Gud sendte mennesker i min vei da jeg trengte dem.  Ikke alle delte min tro, men de ble likevel brukt av Gud.  

Noen mennesker sier at de ikke ville vært de vanskelige tider i livet foruten.  Jeg deler nok ikke den tanken.  Jeg kunne godt vært uten. Det ville vært lettere å bare seile i medvind.  Men jeg forstår likevel hva de mener.  De vanskelige tidene kan gi oss en dypere innsikt både i eget liv og i møte med andre.  Det kan gi oss glede i de små ting som vi ellers ikke ville ha tenkt noe særlig på.  

Det jeg håper mest av alt er at livets erfaringer kan gi oss motivasjon til å ta vare på hverandre, til å bidra med noe lys for et menneske som akkurat nå sliter.  Ikke alle opplever det desverre.  Må Herren velsigne denne dagen for deg.  La Han fylle deg med livslyst og glede.   

søndag 27. oktober 2019

En oppvekst i isolasjon

Det har fra tid til annen vært fokus på mennesker som vokser opp i isolerte sekter.  Hvordan påvirker dette deres verdensbilde og forhold til andre mennesker?

Det er et interessant tema.  Det kan også være nyttig å tilegne seg kunnskap om slik oppvekst for å hjelpe dem som bryter med sekter eller som får ulike utfordringer knyttet til sin oppvekst.

Men mitt anliggende i denne artikkelen er ikke egentlig å skrive om sekter.  Jeg hadde bare lyst til å sette fokus på det faktum at det også er andre mennesker som vokser opp relativt isolert fra andre menneskers hverdagsliv og som takler ulikt det faktum at de må fotfølges av sikkerhetspersonale og politi dersom de skal opptre i det offentlige rom.  Jeg har ofte sagt at jeg er glad jeg verken er kongelig eller heter Kennedy.

Tanken på kongebarnas beskyttede og isolerte oppvekst ble aktualisert for meg da jeg her om dagen kom gående i en av Oslos gater og ble stoppet av politiet.  Kronprins Håkon var på vei ut av en bygning og inn i en bil.  Da måtte jeg og andre holdes på avstand.  Journalister flokket seg om han, mens vi stod på avstand og betraktet opptrinnet.  Først da kronprinsens bil og følgebil var kjørt, kunne jeg og resten av "folket" på fortauet gå videre til våre gjøremål.

Hva gjør en slik oppvekst med et menneske?  De to kongebarna ser ut for å takle dette svært forskjellig.  Jeg dømmer ingen av dem, men prøver å forstå noen av de menneskelige og psykiske reaksjoner som kan komme etter å ha vokst opp så totalt annerledes enn de aller fleste i Norge.  Hva kan dette gjøre med et menneske?  Hvordan ivaretar man den psykiske siden av livet til isolerte barn, unge og voksne?  Kan prinesse Märtha Louises søken i alternativ religion og underlige påfunn være en reaksjon på en beskyttet og isolert oppvekst?

Noen vil kanskje hevde at de norske kongebarna har hatt en mer normal oppvekst enn mange andre kongelige andre steder i Europa, og det har de sikkert rett i.  Likevel har kanskje nettopp Märtha Louise gitt uttrykk for at det å være en kongelig med alt hva det innebærer av forventningspress og ikke minst journalistpress, vært en utfordring.  Det er heller ingen tvil om at de har blitt passet godt på av politi og sikkerhetsfolk.  De har ikke hatt det vi ville kalle en normal oppvekst.  Sammenligningen med oppvekst i enkelte sekter er derfor ikke helt fjern, selv om det sikkert er mange ulikheter.

Poenget mitt er at en slik oppvekst kan ha vært med å forme en søken etter "noe" som gir seg utslag i det som for de fleste av oss andre er rariteter hos prinsessen.  Det kan også ha formet et selvbilde som er annerledes enn det andre tilegner seg som ikke har hatt den oppvekst og rolle som kongebarna har hatt og har. La oss fortsette å be for kongefamilien. Så håper, tror og ber jeg om at også prinsessen skal finne det hun søker der det er å finne, hos kongenes Konge.

Vel, dette var bare noen tanker en søndag kveld. 

Foto: Dagbladet på nett