mandag 19. mars 2018

Arbeid og hvile


Og apostlene samlet seg da hos Jesus og fortalte Ham alt, både det de hadde gjort og det de hadde undervist. Og Han sa til dem: "Kom og vær for dere selv på et øde sted, og hvil dere litt!"  Mark 6:30-31

Jesus Kristus har befalt oss å være Hans medarbeidere.  Vi har blitt utrustet med både naturlig evner og nådegaver som Herren forventer at vi bruker i arbeidet for Guds rike.  Men Han kaller oss ikke bare til arbeid, Han kaller oss også til å hvile.  Han som har skapt oss, vet bedre enn noen at vi også trenger å hvile for å hente oss inn og for å kunne være gode arbeidere.  Noen ganger synes jeg det virker som om vi har fordelt arbeid og hvile slik at det er noen som arbeider, så de ofte sliter seg helt ut, mens andre hviler fra kristent arbeid og gjør fint lite.  Noen kjenner seg sikkert igjen i denne beskrivelsen.  Det Jesus sier er at vi skal både arbeide og hvile.  Når apostlene hadde gjort et godt arbeid, så sa Jesus at tiden for hvile var kommet.  Det er ikke Herrens vilje at mennesker skal slite seg ut.  Men det er heller ikke Herrens vilje at noen kristne skal sitte på gjerdet og ikke gjøre noe.  Vi er alle kalt til arbeid og hvile.  Det er dette som er det normale for den som lever med Jesus.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

søndag 18. mars 2018

Er du salt ?


Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Da er det ikke godt for noe annet enn å kastes ut og bli tråkket ned av menneskene. Matt 5:13

Det er interessant hvordan Jesus sier at vi ”er”, ikke ”skulle/burde være” jordens salt.  Vi har lett for å gjøre denne språklige og teologiske endringen.  Men Jesus gjør det klart at den som tror og har gjort Ham til sin Frelser og Herre er jordens salt.  Historien har vist oss at det er sant.  Gjennom den innflytelsen som kristne har hatt i sine hjem, nabolag, arbeidsliv og politikk har de ved å proklamere Guds vilje med både sitt liv og sine ord, vært lys og salt.  Kristne har bidratt til å bygge opp samfunn over hele verden.  De har bygget skoler og sykehus, avskaffet hedenske lover om barneofringer og konebrenning.  Men ofte har det vært protester.  Når salt treffer sår, blir det en reaksjon.  Det kan svi og føles ubehagelig for den som har sår som må leges.  Men hvis man ikke renser sårene, vil betennelsen ta over.  Dette er aktuelle ord for oss i Norge i dag også.  Vi skal være salt.  Salt har både en rensende og en bevarende effekt.  Vi skal bevare det gode som forkynnelsen av Guds ord har gjort for landet vårt, og så er vi i tillegg både ved ord og i liv rensende salt der det trengs.  Og det skulle ikke være tvil om at det trengs.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

lørdag 17. mars 2018

Gud er Gud


Jeg er Herren, det er Mitt navn. Min ære gir Jeg ikke til noen annen, Min pris gir Jeg ikke til utskårne bilder. Jes 42:8

Når vi omtaler Gud, er det ofte som vår far, eller som kjærlig og god.  Det er både rett og riktig, men det er ikke hele bildet.  Gud er også den hellige og allmektige.  Han er dommer og Han er en nidkjær Gud.  Skal vi ha rett gudsbilde må vi se mer av Gud enn Hans kjærlighet.  Vi må også se hvordan han ikke godtar at vi gir ære og pris til andre enn Ham.  Det rammes av Guds dom.  Vi må se at den Gud vi har med å gjøre er en hellig Gud som ikke lar seg spotte.  Det rammes også av Guds dom.  Han er den allmektige, himmelens og jordens Skaper.  Når vi ser hvem Gud er, vil vi fylles med ydmykhet og ærefrykt.  Da blir vi ikke så raske til å anklage Ham eller forsøke å vri på Hans ord.  For vi vet hvem vi har med å gjøre.  Vi vet at Han er den største og den helligste.  Noen ganger kan det virke som om mennesker tenker at Gud er avhengig av oss og vår tro, men det er sant som vi synger i salmen: ”Gud er Gud om alle mann var døde.  Gud er Gud om alle land lå øde.”  Gud er ikke avhengig av noe eller noen.  Han er og vil alltid være.  Men Han elsker oss, og vil gjerne ha selskap med oss i sin hellige himmel.  Det er stort, og det kalles nåde.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

fredag 16. mars 2018

Ny bok om Israel !

Hvorfor er jødene Guds utvalgte folk og hva er de utvalgt til?  Har du tenkt på det?  Hva sier Bibelen om hvem som har rett på landet Israel og hva sier historien om det samme?

Nå i mars kom min foreløpige siste bok.  Den handler om hvorfor kristne støtter Israel.  I tillegg til å vise hva Bibelen sier, så tar jeg også med litt historikk, en del informasjon om flyktningsituasjonen som oppstod da staten Israel ble opprettet i 1948 - for 70 år siden.

Boken kommer altså samme år som det moderne Israel fyller 70 år. De siste årene har mange kritisert og ønsket boikott av Midtøstens eneste demokratiske stat.  I denne boken viser jeg hvorfor FN har blitt så negative til Israel de siste tiårene.  Jeg har har skrevet noen linjer om hvorfor Israels venner ofte blir bedre venner også for palestinaaraberne enn f.eks. LO og Palestinakomiteen.

Boken "Derfor støtter vi Israel" koster 98,- + porto og kan kjøpes i nettbutikken til Frhet forlag: www.frihetforlag.no

Jeg kan ikke tilgi


Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Matt 6:12

Kan du be denne bønnen?  Av og til hører vi mennesker si ”Jeg kan ikke tilgi.”  Kan vi ikke tilgi, da har vi virkelig problemer med bønnen som Jesus har lært oss å be.  I den bønnen ber vi om at vi skal bli tilgitt av Gud, på samme måte som vi selv tilgir våre medmennesker. Det får altså konsekvenser for vårt forhold til Gud, dersom vi ikke tilgir vår neste.  Manglende tilgivelse går med andre ord mest utover deg selv.  For det første så ødelegger det ditt forhold til Gud.  For det andre så skaper det harde hjerter og bitterhet.  For det tredje holder du fast ved den uretten som er begått og du blir aldri fri.  Det står ikke noe sted i Bibelen at du skal behøve å føle noe godt i forbindelse med tilgivelsen.  Tilgivelse er en beslutning du tar fordi du vil tilgi. Tilgivelsen er styrt av viljen, ikke av følelsen.  ”Mener du at jeg skal tilgi faren min?” ble jeg spurt av en som hadde vært utsatt for incest.  ”Det er den eneste veien til å bli fri, men jeg forventer ikke at du skal ha mange gode farsfølelser.”  Det gjorde sterkt inntrykk på muslimene i Indonesia, da noen kristne enker uttalte at de tilgav sine ektefellers drapsmenn.  Nyheten gikk over hele verden, fordi en slik reaksjon er i strid med menneskenaturen.  Men i frelsen fikk vi en ny natur, preget av Guds kjærlighet.  Ikke la et annet menneskes ugjerning mot deg også ødelegge ditt forhold til Jesus.  

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

torsdag 15. mars 2018

Alle dager


Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Matt 28:20

Jesus Kristus har lovet å være med oss alle dager.  Her er det ikke noe unntak.  Det finnes ikke noe vers 21 hvor Herren med små skrift forteller hvilke dager Han ikke vil være med deg.  Vers 20 er det siste verset i Matteus evangelium, og det har et fantastisk budskap til deg i dag: Han er med alle dager, og alle slags dager.  Det er godt at det finnes en som er den samme og som alltid er med oss.  En som ikke skifter mening eller trekker seg fra avtalen.  Hans ord står alltid fast, og ordet til oss i dag er at Han er med.  Når vi har lagt våre liv i Jesu hender, så er vi i trygghet uansett hva som skjer oss i livet.  Om du har det vanskelig, om du ikke ser noen utvei og alt er mørkt, eller om du kjenner at livet er lyst og lett – Han er med.  Han vil hjelpe deg gjennom det som er vanskelig.  Han vil styrke deg når du er svak og Han vil gi deg det du trenger for å være Hans vitne.  Han har all makt i himmel og på jord, derfor kan Han også gi deg det du trenger i dag.  Åpne ditt hjerte og ta imot.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

onsdag 14. mars 2018

Opphavsmann og fullender


Jesus, troens opphavsmann og fullender. Hebr 12:2

Er troen noe du har tilegnet deg selv?  Hvem er det som er opphavsmann til den tro du har mottatt i ditt hjerte?  Dette lille utdraget av vers 2 forteller oss noe viktig.  Tro handler ikke om hva du har opparbeidet deg.  Opphavsmannen til den tro du har, er Jesus Kristus.  Troen er en gave som vi tar imot.  Det er Han som skaper tro, og vi gir troen vekstvilkår i våre liv.  Troen vokser når du gir den næring.  Gjennom fellesskapet med andre troende i menigheten, ved bibellesning og bønn, så vokser troen i oss.  Men det er Jesus som er opphavsmannen til denne troen.  Han er også den som fullender troen i våre liv.  Han vil sørge for at du når målet for troen.  Målet for troen er fellesskap med Gud i all evighet, et rikt liv hvor vi kan hvile i den allmektige Guds armer.  Jeg synes det er godt å vite at det er Jesus som både er opphavsmann og den som skal fullføre dette i oss.  Det er ikke noe vi må produsere selv, men kun skal gi gode vekstvilkår.  Så får vi be om at Han skal finne gode vekstvilkår i våre liv.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.