søndag 22. oktober 2017

Tenk at Gud kan bruke oss i sin tjeneste


Herren sa: "Hvem er da den trofaste og kloke forvalter, som hans herre vil sette over tjenestefolket sitt, for å gi dem deres mat i rette tid? Salig er den tjener som herren finner i ferd med å gjøre dette når han kommer. Sannelig sier Jeg dere at han skal sette ham over alt han eier.”  Luk 12:42-44

Du har sikkert tenkt som jeg av og til, at det jeg kan er så lite.  Mange andre er mye flinkere enn meg – til det meste.  Mitt lille bidrag kan vel ikke bety så mye i den store sammenhengen? Avsnittet fra Lukas 12 sier ikke noe om vi har mye eller lite, om vi er dyktige i det vi gjør eller bare ”amatører.”  Men det handler om å være trofast, klok og at vi utfører tjenesten Gud har satt oss til, med de evner vi har. Hva vet vi egentlig om ringvirkningene av våre ord og våre handlinger? 

En forkynner sa en gang; ”Gud gjør mer bak vår rygg enn foran vårt ansikt.”  Vi får ikke alltid se resultatene.  Når vi en dag kommer til himmelen og kanskje får se fruktene av det lille vi kunne tjene Herren med, da tror jeg vi vil bli overrasket: - Tenk at Herren kunne bruke oss til noe så stort! 

Dagens tekst bærer også alvoret med seg.  Vi har et ansvar for det Gud har gitt oss og kalt oss til.  Unnasluntring er ikke en kristen dyd.  Kanskje teksten skulle inspirere oss til å være takknemlige for at Gud faktisk kan bruke oss som sine tjenere? 

Andaktene er hentet fra boken "En om dagen", som du kan bestille her. 

lørdag 21. oktober 2017

Jage etter å kjenne Herren


La oss kjenne, ja, la oss jage etter å lære Herren å kjenne.  Hosea 6:3

Hva har du aktivt gjort den siste tiden for å bli bedre kjent med Herren?  Hosea oppfordrer oss til å jage etter å lære Herren å kjenne.  Noen synes at oppfordringen bærer preg av stress – ”jage etter.”  Men det er lite stress knyttet til å kjenne Herren.  Tvert imot, så vil du oppleve større hvile og trygghet jo mer du lærer Herren å kjenne.  Å vite hvem Gud er, gir større fred over livet.  Det var derfor Peter kunne sove i fengslet, lenket mellom to vakter, i påvente av en streng dom dagen etter.  Han sov fordi han kjente Herren.  Det gav hvile og trygghet når situasjonen skulle tilsi mye stress og uvisshet.  Peter visste ikke at han skulle bli løslatt av engler.  Han visste bare at livet var lagt i Den Allmektiges hender, og der var han trygg.  Å kjenne Herren er løsningen på både bekymringer, frykt, uro, stress og alle disse tingene vi sliter med.  Å jage etter å kjenne Herren er derfor det beste råd et menneske kan få.  I Bibelen åpenbarer Herren seg for oss, slik Han vil at alle generasjoner skal se Ham.  Gjennom bønnen bygger vi et vennskap med den Gud som kommer til oss gjennom Guds ord.  Ved Åndens ledelse får vi leve et liv som bringer oss nærmere Han som har gjort alt for at dette nære vennskapet kunne bli mulig.

fredag 20. oktober 2017

Åndskamp


Så sa han til meg: "Frykt ikke, Daniel, for fra den første dagen du overgav ditt hjerte til å forstå og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt. Jeg har kommet på grunn av dine ord. Men fyrsten over Persias kongerike stod meg imot i tjueen dager. Men se, Mikael, en av de fremste fyrstene, kom for å hjelpe meg, for jeg var blitt igjen der alene med Persias konger.  Dan 10:12-13

Finnes det en åndelig verden, med engler og åndskrefter?  Mange kristne er nok usikre på det.  Det forkynnes så lite om slikt.  Med unntak av i jula, hvor vi forkynner om englene på marken, så er det lite å høre om noen åndelig, usynlig verden. Herren gir oss et glimt inn i en åndskamp knyttet til Daniels bønner.  I tre uker hadde Daniel vært i bønn.  Så opplever han å få se en mann i et syn.  Denne mannen forteller at bønnesvaret var underveis allerede den første dagen Daniel ba, men ”fyrsten over Persia” stod imot.  Erkeengelen Mikael måtte komme til unnsetning.  Vi forstår at det har vært en åndskamp knyttet til Daniels bønn.  Det var ikke noen menneskelig fyrste som kjempet mot Herrens engler for at Daniel ikke skulle få bønnesvar.  Det var andre krefter som var i aksjon.  Burde ikke dette gi oss inspirasjon til å holde ut i bønn, også når vi ikke ser de umiddelbare virkningene av våre bønner?  Vi merker også åndskampen når Herren kaller oss og vi skal ta viktige avgjørelser i våre liv.  Da er det nødvendig å vende seg til Herren i bønn.  Bønn om å gjøre det rette, om visdom til å ta rette valg – og engler kjemper på Guds og vår side, for at Guds svar skal nå fram. 

Andaktene er hentet fra boken "En om dagen", som du kan bestille her.  

torsdag 19. oktober 2017

Sykdom og straff


Er det på grunn av din gudsfrykt Han tukter deg og stiller deg til doms? Er ikke din ondskap stor, og er ikke dine misgjerninger uten grenser?  Job 22:4-5

Jobs venner trodde de hadde svaret.  Det er alltid noen som mener seg å vite.  Her strømmer anklagene på, som om ikke situasjonen var ille nok som den var.  Job var utsatt for sykdommer, plager og ulykker.  Jobs tvilsomme venner kommer med sine forklaringer og råd.  Det måtte jo være Jobs egen feil at det gikk som det gikk?  Vi har hørt den samme anklagen i kristen sammenheng.  Hvis du lever rett og følger Herren, så holder du deg frisk og vellykket.  Men livet her på jorden er ikke så enkelt. Jesus tar tak i denne tanken en dag da han sammen med disiplene møter en blind mann.  ”Er det han eller hans foreldre som har syndet,” spør disiplene.  Jesus svarer at verken denne mannen eller hans foreldre hadde syndet.  Det var ikke årsaken til sykdommen.  Sykdom er ikke Guds straff for synd.  Men når alvorlig sykdom rammer, kan man gjøre seg mange tanker. Da trenger man gode venner, ikke anklagere.  Vi trenger mennesker som kan stå sammen med oss, og be for og med oss.  Anklagere er det nok av. Medvandrere i vonde tider kan ofte være vanskeligere å finne.  Dersom forklaringene på våre vanskeligheter finnes, så er det ikke sikkert det hjelper å høre dem.  Men å ha noen som lytter og bare er der for oss, det hjelper.  Kanskje dette handler om kristen nestekjærlighet?

onsdag 18. oktober 2017

300 mann


Da sa Herren til Gideon: "Ved de tre hundre mennene som lepjet, skal Jeg frelse dere, og Jeg skal overgi midjanittene i din hånd. Men la alle de andre gå, hver mann til sitt eget sted." Dom 7:7

Mange hadde meldt seg til tjeneste.  Det var krig på gang, kampen mot midjanittene var uunngåelig.  Fienden var ikke til å spøke med.  Skulle de ha mulighet til å vinne seier, måtte hæren bygges opp og bestå av flest mulig.  De klarte å mobilisere 32.000 mann.  Men Herren ba Gideon sende hjem de som var bekymret og redde. Da var de nede i 10.000 mann.  Herren viste Gideon at også dette var for mange.  Måten soldatene drakk på skulle nå redusere hæren til 300 mann.  Selv om dette var både modige og årvåkne menn, hadde de en umulig oppgave foran seg.  Å vinne over midjanittene ville bli umulig.  Det var dette som var Herrens poeng.  Vi klarer oss så alt for ofte selv, i egen kraft og styrke.  Men Han vil ha oss i en situasjon hvor vi virkelig ser at det er Han som gjør verket.  Med sine 300 menn vant Gideon slaget fordi Herren var med.  Herren er også med deg i din kamp.  Kanskje du føler deg svak, men Herren er med og vil være din styrke.  Hvis Herren får lede deg, vil du vinne kampen.  2. Mos 14:14 sier: ”Herren skal stride for dere, og dere skal være stille."

Andaktene er hentet fra boken "En om dagen", som du kan bestille her.