lørdag 23. juni 2018

St. Johannes

"Jeg vil at du med en gang gir meg døperen Johannes' hode på et fat."  Mark 6:25

I dag er det St. Hans, en dag vi feirer til minne om en virkelig modig forkynner.  Døperen Johannes var en som ryddet vei for Jesus Kristus.  Gjennom sin virksomhet og forkynnelse ryddet han en vei inn til menneskers hjerter, slik at de ble mottagelige for Ham som skulle komme etter Johannes.  Vi er også kalt til å være slike veiryddere.  Vi kan rydde vei for Jesus i andre menneskers hjerter gjennom vårt vitnesbyrd.  Johannes pekte på Jesus, både bokstavelig når han sa ”se der Guds lam, som bærer verdens synd,” men også gjennom sitt liv og sin tjeneste. Johannes viser også vei for oss når det gjelder trofasthet mot Guds ord når vi møter motstand og vanskeligheter.  Grunnen til at vi feirer Johannes i dag er hans martyrium.  Han forkynte det samme budskap enten tilhørerne var vanlige folk, eller kong Herodes.  I Guds øyne er vi alle like.  Vi trenger alle omvendelse fra synd.  Denne forkynnelsen kostet Johannes livet, slik den har kostet mange andre troende livet etter han.  Men budskapet er like viktig i dag.  Gud har kalt oss til en ny ”Johannes,” som går med samme frimodighet og kraft ut med evangeliet for å rydde vei for Jesus.  Det er til ettertanke at vi som ikke risikerer å måtte dø for vårt vitnesbyrd, ofte er langt mer forsiktige enn de troende som ble fysisk forfulgt og drept.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

fredag 22. juni 2018

Å bære Kristi kors

Da de førte Ham bort, stanset de en mann, Simon fra Kyréne, som kom ute fra marken. Og de la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus. Luk 23:26

Simon blir på mange måter et bilde på den kristne menighet.  Også vi må bære korset etter Kristus.  Simon fulgte etter Jesus til Golgata, det var ikke sitt eget kors han bar, men Kristi kors.  Et kors som var merket av blod fra en mann som var pisket, slått og mishandlet.  Et kors som skulle bli til frelse for en hel verden.  Etter Jesu død og oppstandelse er ikke korset lengre bare et symbol på død.  Korset har blitt et symbol på liv.  Etter Jesus Kristus så bærer vi livet videre til en fortapt verden.  Når du utsettes for ubehageligheter på grunn av din kristne tro, så husk at det er Kristi kors du bærer.  Når mennesker i uvitenhet latterliggjør deg og håner den Kristus du tror på, så vit at korset du bærer er det kors som kan gi de samme mennesker det evige liv.  Simon bar korset bare en liten stund, mens Kristus gikk ved hans side.  Æren har han fått i all ettertid – han bar korset for Kristus!  Det er også vårt kall.  Vi bærer Kristi kors ut i en verden som ikke alltid applauderer vår tro, men som er i desperat behov for den frelse og det liv som korset gir.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

torsdag 21. juni 2018

Er du trøtt ?

La oss derfor ikke sove, slik de andre gjør, men la oss våke og være edrue. 1. Tess 5:6

Kristne som isolerer seg og holder seg for seg selv, har lett for å falle i åndelig søvn, og er ikke våken for Guds vilje med deres liv. Man er heller ikke våken for den ondes stadige forsøk på å få passivisert de troende.  Kan han få deg til å bli trett og sovne, så har han hindret deg i å redde andre mennesker fra fortapelsen.  Han har også hindret deg i å være til velsignelse for andre troende.  Når man befinner seg i åndelig søvn, vil man også være et lettere bytte for andre angrep den onde kommer med.  Vær derfor en aktiv del av fellesskapet med de andre troende i en lokal menighet, så kan vi hjelpe hverandre med å holde oss våkne og stå den onde i mot.  Å stå sammen med andre, gir både kraft og styrke på veien til himmelen.  Luk 12:37 sier: ”Salige er de tjenere som Herren finner våkne når Han kommer.”   Vær forberedt på at det kristne fellesskapet ikke er fullkomment, men det er ikke du heller.  Likevel kan du være med å hjelpe andre å holde seg våkne i dette ufullkomne fellesskapet som du er en del av.  Våkne, både for å hilse Jesus velkommen når han kommer igjen, og våkne for å stå imot den ondes angrep.  

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

onsdag 20. juni 2018

Har du mistet noe ?

Kanskje ble han nettopp derfor skilt fra deg for en stund, for at du kunne få ham igjen til evig eie.  Filem 1:15

Jeg leste for en tid siden en sterk historie om en misjonærfamilie som opplevde å miste en liten gutt.  Døden hadde innhentet gutten mens faren var på reise og moren var hjemme alene med barna.  Som en hilsen fra Herren fikk hun verset fra Filem 1:15, og fant trøst og mening i det.  Kanskje har du også mistet noe i ditt liv?  Det er ikke sikkert det er døden som har skilt deg fra noe eller noen du var glad i, eller noe du følte du hadde behov for.  Kanskje du har mistet helse, økonomisk trygghet, at du på grunn av sykdom hos familiemedlemmer ikke føler at du har den frihet du hadde før.  Det er mange ting som kan være sårt å miste.  Når vi har en slik følelse av å ha mistet noe, burde vi kanskje løfte blikket og spørre Herren om det vi har mistet kan ha en større mening.  Måtte Gud gå til drastiske tiltak for å lede oss nærmere Han?  Eller er det slik at det som har skjedd har andre årsaker, men at Herren vil bruke det til det gode, slik han er mektig til å gjøre? Kan det hende at vi har mistet noe, for at vi eller andre skal vinne evigheten?

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

tirsdag 19. juni 2018

Er du for lett ?

Du er veid på skålvekt og funnet for lett.  Dan 5:27

Kong Belsasar var veid av Gud og funnet for lett.  Hans liv og hans rike ville ikke bestå.  Å være en lettvekter er heller ikke en kompliment i moderne språk.  Hvis Herren ville prøve ditt liv, slik Han gjorde med Kaldeernes konge, hva ville resultatet av en slik prøve bli?  Er du en lettvekter, eller har du tatt til deg av Guds ord i store og gode porsjoner, slik at Ordet får være med å gi deg tyngde i livet?  Hva er det som gjør en kristen til en solid og god kristen?  Jo, det handler om to ting.  For det første handler det om et nært forhold til Jesus Kristus, og dernest handler det om å lære å kjenne Hans ord og vilje gjennom Bibelen.  Prøv deg selv på det du leser i Guds ord, da vil du nok fort oppdage at du har mye å lære enda.  Når du leser om hva de første kristne forkynte, og hvordan Gud refser vantro og ulydighet, så tror jeg det vil framkalle et ønske og en lengsel etter å komme videre i troslivet.  At Gud skal gi deg en større iver for Guds rike.  At Han på nytt skal tenne i deg en levende kjærlighet både til Gud og mennesker.  En slik bønn til Gud er med å føre deg videre, og veien fremover vil gi deg mer tyngde som kristen.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

mandag 18. juni 2018

Himmelen bak skyene


Du er min tilflukt på den onde dag. Jer 17:17

”Han har aldri lovet bare solskinn, men når mørket kommer, er Han der” heter det i en sang.  Livet består ikke bare av solskinnsdager.  Kristne har også sine tunge stunder og dager med mørke.  Det kan komme skyer over livet vårt, skyer som dekker for solen.  NSB hadde en reklametekst for noen år siden som var slik: ”Ser du ikke himmelen for bare skyer, eller ser du himmelen bak skyene.”  I dette er det mer visdom enn jeg tror reklamebyrået var klar over.  Det er alltid en himmel bak skyene. Om du ser det eller ikke, avhenger av hvor du fester blikket.  Selv de mest åndelige og gode mennesker opplever vanskeligheter og tunge stunder.  Kanskje er det nettopp slike perioder av livet som har ført dem inn i en dypere tro.  En prøvet tro, er en sterkere tro.  På samme måte som trær som utsettes for vær og vind får røtter som går dypere ned i jorden, så kan den troende som har opplevd motgang og vanskeligheter oppleve en dypere kilde.  Troen styrkes når vi tar vår tilflukt til Herren på den onde dag.  Kanskje vi nettopp på slike dager også lærer å sette bedre pris på det håp og løfte vi har om det som en dag skal komme?

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.