søndag 17. desember 2017

En tjener


Deretter fyller Han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med håndkleet Han har rundt Seg.  Joh 13:5

Hendelsen ovenfor er en del av skjærtorsdagsteksten.  I disiplenes øyne gjorde Jesus flere merkelige ting i løpet av de tre år Han gikk sammen med dem.  Dette er uten tvil en av disse tingene.  De hadde jo tjenere som vasket føttene.  Hvis noen skulle vaske de andres føtter, så var det iallfall ikke Jesus som skulle gjøre det.  Jesus var Mesteren som hadde sine egne disipler, klart at han ikke skulle vaske føttene til Peter.  Jesus viser oss noe viktig her.  Han vil fortelle oss noe om vårt liv og vårt forhold til andre mennesker.  Kanskje handler det også om noe så stort som hvorfor du og jeg er her i denne verden. 

Noen ganger kan vi få inntrykk av at folk flest heller vil bli betjent enn å tjene.  Men Gud har kalt deg til tjeneste.  Ikke bare til tjeneste for Ham, men også til tjeneste for mennesker.  Ef 2:10 sier at vi er skapt til gode gjerninger.  Gjerningene frelser oss ikke, men de kan være en god hjelp til å finne frelsesveien for andre.  Gjennom din og min tjeneste, kan andre se Jesus.  Jesus gikk foran og viste hvor viktig det er å tjene.  Så nå gjenstår det for oss å følge i Hans fotspor, som de andres tjener.

lørdag 16. desember 2017

Herren åpnet hjertet


Det var en kvinne ved navn Lydia som hørte på oss. Hun var purpur-selger fra byen Tyatira, og hun tilbad Gud. Herren åpnet hennes hjerte så hun hørte nøye på det som ble talt ved Paulus.  Apg 16:14

Det er mange interessante ting som skjer i forbindelse med Lydias frelse.  Noen ville kanskje kalle det tilfeldigheter.  Lydia var fra Tyatira, og hadde kommet til Filippi fordi hun drev med handel, ikke for å høre på Paulus.  Så var det slik at Paulus også var i Filippi, og ble ledet til et sted hvor det pleide å være bønnemøter.  Der møtte han Lydia, som også hadde tatt turen til dette stedet.  Mange ”tilfeldigheter” som sammenfaller.  Men vi som er troende tror ikke på tilfeldigheter, vi tror på Herrens ledelse.  Derfor er det viktig at vi, som Paulus, velger å benytte de mulighetene som åpner seg.  Lydia var ikke den som åpnet sitt hjerte, det var Herren som gjorde det.  Verken Lydia eller Paulus hadde makt til å åpne hjertet, men Jesus hadde.  Han gjorde det med Lydia, Han hadde gjort det tidligere med Paulus, og Han kan gjøre det med alle som kommer nær vitnesbyrdet om frelsen i Jesus Kristus.  At omvendelsen var sann og ekte, viser seg også ved at Lydia var villig til å følge Guds befaling og la seg døpe.  Mange synes det er vanskelig, men når Herren har åpnet et hjerte, skulle det bare mangle om ikke vi følger opp, ydmyker oss for Herren og følger Hans ord.

fredag 15. desember 2017

Kallet fra himmelen


Den Allmektige, Gud Herren, taler og kaller på jorden fra solens oppgang til dens nedgang.  Salme 50:1

Gud taler og kaller på mennesker fra solens oppgang til dens nedgang.  Alltid lyder kallet fra himmelen.  Når solen går ned et sted på jorden, går den opp et annet.  Så det himmelske kall lyder 24 timer i døgnet hele uken, hele året. Herren har alltid et ønske om å være i kontakt med mennesker.  Han ønsker å tale til oss som har tatt imot kallet, og Han kaller på dem som enda ikke har sagt ja til Ham.  ”I dag om du hører Hans røst, da forherd ikke ditt hjerte,” står det i Hebr 4:7.  Det vil komme en dag hvor Gud ikke lengre kaller.  Da er det for sent.  Derfor gjelder det å ta imot kallet i dag, for ingen av oss vet når den dagen kommer at det er for sent.  I 1. Mos 6:3 står det: ”Min Ånd skal ikke strides med mennesket for evig.”  I dag lever vi i nådens tid.  Vi kan komme til Jesus, gi våre liv til Ham og lytte til Hans røst hver dag, så lenge det er nådens tid.  Men en dag er denne tiden over, og da har du hatt din siste sjanse.  Da er det for sent. Derfor er det så viktig at vi i dag tar imot det Herren vil gi og lever livet med Ham.  

torsdag 14. desember 2017

Tollere og syndere


Alle tollere og syndere holdt seg nær Jesus for å høre Ham.  Luk 15:1

Tollere og syndere var ikke av dem som var vant med vennlige ord.  De møtte både skjellsord, baksnakkelse og ubehageligheter.  Men hos Jesus og Hans disipler var det en annen tone.  Alle var velkommen der.  Dette står det ofte i annonsen til kristne menigheter også: ”Alle velkommen!”  Men det er ikke alltid at vi klarer å holde oss borte fra baksnakking.  Det er heller ikke alltid vi klarer å få mennesker til å føle seg like velkomne som de var hos Jesus.  Her har vi noe å lære, og noe å strekke oss mot.  De holdt seg nær til Jesus fordi de visste at her var de velkommen, de merket Jesu kjærlighet og de visste at Jesus hadde det som skulle til for å forvandle deres liv.  Hos Ham kunne de finne løsning på de problemer livet hadde gitt dem.  Jesus talte inn i deres liv på samme måte som Han talte inn i andre menneskers liv.  Her var ingen forskjell, alle var like innfor Ham.  Synderne kunne til og med få tilgivelse og en ny start.  De fikk en mulighet til å begynne på nytt.  Det fellesskap som preges av slike holdninger, vil trekke til seg mennesker som trenger en slik mulighet. Hvem gjør ikke det?

onsdag 13. desember 2017

Lønn for det du har gjort


For Herrens dag er nær for alle folkeslagene. Som du har gjort, slik skal det bli gjort mot deg. Du får lønnen tilbake over ditt eget hode.  Ob 1:15

Tanken om lønn for gjerninger er litt fremmed for mange kristne.  Likevel er Bibelen full av slike vers som forteller at vi skal få lønn for det vi har gjort.  Det står også at vi skal bli dømt etter våre gjerninger, både gode og onde gjerninger.  Her er det viktig å se hva det handler om.  Frelsen er ikke basert på dine gjerninger, men på Kristi gjerninger.  Det du gjør i denne sammenhengen er å si ja til Jesus Kristus.  Har du gjort dette, vil du oppleve at Herren lønner denne gjerning med frelse og evig liv.  Men også som kristne har vårt liv konsekvenser, både her i tiden og når vi står foran Jesus Kristus.  Når du velsigner andre mennesker, og når du tjener Herren, gir det et rikere liv her på jorden.  Herren velsigner deg og du vil kjenne at et liv etter Guds vilje gir deg et helt annet liv enn et liv hvor du går dine egne veier. På denne måten får du lønn for dine gjerninger her i tiden, 2. Kor 5:9-10.  I tillegg sier Skriften at vi ved Kristi domstol skal legge fram regnskap for våre liv.  Da vil Herren gi enhver ros for sine gjerninger for Gud, 1. Kor 4:5.  Herren vil altså gi deg ros for det du har gjort for Ham når Herrens dag kommer.  Men ros og lønn er ikke vårt motiv for å leve for Gud.  Det er takknemligheten for Hans frelsesverk i oss.