mandag 22. oktober 2018

En sparsom høst

Men dette sier jeg, den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt. Og den som sår rikelig, skal også høste rikelig.  2. Kor 9:6

Dette er sagt i forbindelse med pengeinnsamlingen til menigheten i Jerusalem, men jeg tror det er en hemmelighet som gjelder for alle deler av vårt liv.  Gjerrighet har aldri ført til velsignelse.

Vi har en Gud som på alle måter går foran som et godt eksempel på raushet.  Han gav ikke bare alt Han hadde, Han gav seg selv.  Hans nåde mot den som sliter er også preget av raushet.  Han sparer ikke på noe, han gir nåde over nåde.  Hans tilgivelse har ingen ende.  Han velsigner rikelig.  Han gir liv i overflod.  Vi kan aldri måle oss med Han, men vi kan strekke oss etter Hans eksempel.  Å møte mennesker som preges av denne raushet gjør noe med oss.  Vi ser at de er takknemlige, at de gleder seg over å få gi, deres liv preges av glede – de har fått høste rikelig.

Vi finner mange slike i kristne menigheter, men vi finner også mange gjerrige.  Mennesker som er gjerrige på penger, gjerrige på nåde, gjerrige med de gaver Herren har gitt dem.  Gjerrighet er en livsholdning som ødelegger og som gir en sparsom høst.  Kanskje vi burde sette oss ned i bønn, be Herren vise oss om vi er blant dem som bringer en rik høst til Hans rike, eller om vi er blant dem som sørger for en sparsom høst. 

tirsdag 25. september 2018

Alkohol, lidelser, dødsfall og avholdsfolk

Visste du at det er flere alkoholrelaterte dødsfall i verden enn det er for vold, aids og tuberkolose - sammenlagt? 

Trodde du at alkoholproblemene og alkoholrelaterte lidelser var verst i fattige land i den tredje verden?  Ifølge statistikk fra WHO er det Europa og Nordamerika hvor alkoholbruken og påfølgende skader, er størst.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er hele 5% av alle verdens dødfall knyttet til alkoholbruk.  I tillegg regner man med at 283 millioner kvinner og menn lider av tilstander som har sammenheng med alkoholbruk.  Ingen av dem som tar seg et glass eller to gjør dette i den tro at de vil være blant dem som rammes av ulike lidelser, men mange av dem blir likevel en del av statistikken på sikt.

Selv om Europeerne er de som drikker mest alkohol, er trenden nå at det drikkes mindre i Europa.  Det har vært en nedgang på 10% siden 2010. Tidligere har vi lest nyheter fra Norge om hvordan ungdom i sentrale bystrøk nå drikker betydelig mindre enn før.

Som nordmann eller europeer kan man fort få den forståelsen at folk flest drikker alkohol, og at avholdsfolk er en raritet, en utdøende rase.  Men faktum er at 57% av verdens befolkning ikke drakk alkohol de siste 12 månedene, fortsatt ifølge WHO.   Likevel regner WHO med en økning i alkoholbruken totalt sett på verdensbasis, siden man ser en økning i Sørøst-Asia, stillehavsområdet og Amerika.

Så et lite ord fra Bibelen til slutt:
"Det er godt å la være å spise kjøtt eller la være å drikke vin eller la være å gjøre noe annet som får din bror til å snuble eller ta anstøt eller bli svak."  Rom 14:21. 

mandag 17. september 2018

Forsoning i Midtøsten

Jeg regner med at du har hørt om det? Israels innsats for å hjelpe sine arabiske naboer?  Flere tusen skadde syrere har fått behandling av sine "fiender" på Israelske sykehus.  Barn som har blitt skadd i konflikten knyttet til Gasa har også fått Israelsk hjelp.  Bilde til venstre er av et annet viktig israelsk tilbud til fattige ungdommer, uavhengig av religion, etnisk opphav eller kultur.

Jeg tok bildet da vi besøkte flere israelske prosjekter høsten 2017. Dette er av Net@ som gir unge mennesker i distriktene tilbud om opplæring som vil gi dem ekstra kompetanse for å komme inn på jobbmarkedet som etterspurt arbeidskraft i det israelske samfunn.  På bildet ser du både jøder og arabere.  Etnisitet er ikke tema her.  Dermed blir dette også et forsoningsprosjekt.  Man lærer hverandre å kjenne på tvers av de skillelinjer som enkelte andre ønsker å skape.

Farlig propaganda
Nå forberedes et annet prosjekt i vårt eget land, nemlig "Operasjon dagsverk". Den insikt jeg har fått i materiell og presentasjon som skjer på skolene, skremmer meg.  Det er en ensidig propaganda som våre ungdommer utsettes for.  En propaganda som gjør jødene til monstre, og palestinaarabere til fredselskende, uskyldige, overgrepsoffer.  Flere elever har kommet ut fra informasjonsmøter for "Operasjon dagsverk" med hatefulle utsagn om jøder.

For oss som ikke bare har reist litt rundt i Israel over flere år, men også kjenner mennesker som bor i landet og har hatt kontakt med engasjerte mennesker i Knesset, så ser vi at sannheten forsvinner i medias dekning av konflikten og KFUK-KFUMs informasjon om årets "Operasjon dagsverk".  1. november er datoen for dette arrangementet.

Fredsavtalen med Gasa
Er det noen som husker hva som skjedde da de politiske lederne på Gasa og Israel inngikk en fredsavtale?  Dette innebar at det ikke skulle bo jøder på Gasa.  Jødene skulle ut, deretter skulle Israel få fred.  Det skulle bli slutt på raketter og angrep fra Gasa.  Hvem holdt sin del av avtalen?  Det var smertefullt for de politiske lederne å gjennomføre tvangsflyttingen av jødene fra deres hjem.  Dessuten var det jødiske samfunn på Gasa også arbeidssted for mange palestinaarabere.  Israelske myndigheter brukte betydelig makt for å flytte jøder ut av Gasa, fordi man så inderlig ønsket fred. Samme dag ble de jødiske områdene nord på Gasastripen rasert, og rakettutskytningsrampene kom litt nærmere byene i Israel.  Arbeidsplassene ble borte, og enda flere ble mer avhengig av utenlandske økonomiske bidrag.   

Ble det fred?  Jeg tror vi alle kjenner svaret.  Hvem holder de avtaler som underskrives?  Jeg tror vi alle kjenner svaret på det også.  Som et PS i denne sammenheng kan jeg nevne at alle varene som "Ship to Gaza" hadde med seg da de ble stoppet av Israelsk grensevakt, kom inn til Gasa kort tid etter, men da den veien som alle varer kommer inn, via Israel.  Over 280 vogntog sendes hver eneste dag fra Israel til Gaza i gjennomsnitt.  Mens fra sine arabiske naboer i sør kommer det ikke noe.  

Nødhjelp?
Den viktigste hjelpen får palestinaaraberne på Gasa fra Israel. Det meste av strømforsyningene får man fra Israel.  Rakettene fra Gasa har stadig truffet strømledningene, og da får selvfølgelig Israel skylden for at de "kutter strømmen til Gasa".  Men det som gjøres er at man reparerer linjene igjen og igjen.  Nå bygges et større avsaltningsanlegg på Gasa.  Det gjøres av Israel for å sikre innbyggerne rent vann.  Hvorfor forteller ingen om slike ting?   Hvorfor sier ikke Operasjon dagsverk ledelsen, eller norske media, at levestandarden på Gasa er høyere enn i de arabiske naboland?  Det kan vel ikke ha noe å gjøre med antisemittisme vel?  

Er alt såre vel?
Er alt Israel gjør bare fryd og gammen?  Er alt de palestinske myndigheter gjør bare galskap?  Selvfølgelig ikke.  Her har det opparbeidet seg mye frustrasjoner på begge sider.  Det har også opparbeidet seg mye mistenksomhet på begge sider.  Det vi derfor trenger er tiltak som bl.a. Net@ som bygger broer.  Vi trenger iallfall ikke organisasjoner og media som underbygger og fremmer mer hat mot jøder og Israel.  

En oppfordring
Hva kan du og jeg gjøre i dette?  Vel, vi kan støtte de prosjekter som bidrar til forsoning, og la være å støtte det som bryter ned og skaper mer konflikt.  Gjennom organisasjonen "Hjelp Jødene Hjem" kan du gi ditt bidrag til Net@.  Kontonummeret er 3000.21.42828 Merk gaven med Neta.  Vil du vite mer om "Hjelp Jødene Hjem" så kan du finne dem på Facebook: @hjelpjodenehjem eller nettsiden:  https://www.hjhome.org/

Jeg vil også minne om boken "Derfor støtter vi Israel".  En bok som kanskje er ekstra viktig denne høsten p.g.a. "Operasjon dagsverk".  Sjekk ut her:   https://frihet.no/derfor-stotter-vi-israel-22779p.html

fredag 31. august 2018

Den sunne lære

Loven er ikke lagt fram for en rettferdig, men for lovløse og ulydige, for ugudelige og for syndere, for de vanhellige og verdslige, for dem som dreper sine fedre og dem som dreper sine mødre, for manndrapere, for horkarer, for menn som har seksuell omgang med menn, for folk som driver med menneskehandel, for løgnere, for slike som sverger falskt, og hva ellers som er imot den sunne lære.  1. Tim 1:9-10

Som kjent er det når loven blir brutt, at loven anvendes.  Derfor er det lovbrytere som rammes av loven.  Samtidig tenker jeg: Hvem er ikke lovbryter i bibelsk forstand?  Derfor har vi ingen ting å skryte av, men må ydmykt innrømme at vi også rammes av Guds lov.  Vi trenger omvendelse, Jesu tilgivelse og renselse fra vår urett.  Jeg merker meg her at det listes opp en rekke lovbrudd som er imot den sunne lære.  Bibelsk lære omtales som sunn lære, underforstått at annen lære er usunn.  Det er verken godt for oss eller andre, når usunn lære blir forfektet.  Kirker i USA ble splittet omkring emnet ”menneskehandel” for et par hundre år siden.  Det kunne de ha unngått ved å holde seg til den sunne lære.  I dag splitter spørsmålet om homofili flere kirker, over hele verden.  Det kunne også vært unngått ved å holde seg til den sunne lære.  Begge deler er omtalt i versene ovenfor, og det omtales som eksempler på det som er imot den sunne lære.  Den lære som Jesus Kristus brakte med seg fra himmelen er sunn både for oss personlig og for oss som menighet.  Når vi lager egen lære, skaper guder i eget bilde, da splitter vi Kristi menighet og ledes inn i et usunt liv.  

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

torsdag 30. august 2018

Korsets triumf

Han avvæpnet myndighetene og maktene, og vanæret dem offentlig da Han triumferte over dem på korset.  Kol 2:15

Å dø på et kors, er en grusom tortur.  Likevel har korset blitt et symbol på liv og seier.  Vi har kors på vegger og i smykker rundt halsen.  Ikke alle som går med dette smykket vet hva det symboliserer.  En av de religiøse sekter vi har i Norge reagerer negativt på at vi kristne løfter fram korset, nettopp fordi det oppfattes som et symbol på død.  Ville du også hatt en galge eller elektrisk stol på veggen eller rundt halsen, ble jeg spurt en gang.  Nei, jeg ville ikke det.  Korset representerer nemlig ikke bare død, men syndens død.  Korset symboliserer min død. ”Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg.”   Korset er også et mektig bilde på Kristi seier. Han har avvæpnet alle den ondes krefter i mitt liv.  Det vil jeg gjerne vise med et stort kors på veggen i stua hjemme.  Hver gang den onde måtte finne på å titte inn vinduet i mitt hjem, skal han bli minnet om korsets nederlag.  Nederlag for den onde, men triumf for Kristus.  Det var ikke en slagen mann som døde på korset, det var en triumferende seierherre.  Den triumfen og seieren har jeg blitt en del av. Derfor kan jeg med stor frimodighet løfte fram korset – et symbol på død, men også på seier og liv. 

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

onsdag 29. august 2018

Jeg er sterk !

La den svake si: "Jeg er sterk."  Joel 3:15

Av og til møter vi noen merkelige utsagn i Bibelen.  Hvorfor i all verden skal den svake si at han er sterk?  Skal han si noe som ikke er sant?  2. Kor 12:10 er inne på det samme.  Der står det: ”For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.”  Gud snur ofte våre tanker opp ned.  For det er ikke vår egen styrke som gjør oss sterke.  Mange mennesker anser det som svakhet å søke hjelp hos Gud.  Men Gud sier at den svakheten er styrke.  Gjennom hele Bibelen finner vi dette at Gud ønsker å vise sin storhet og styrke gjennom vår svakhet.  Gideon blir bedt om å redusere antall krigere.  Med 300 mann kunne han ikke etter menneskelige beregninger vinne over midjanittene, dermed ble det tydelig at det var Herren som var Gideons styrke.  I Sal 46:2 står det: ”Gud er vår tilflukt og styrke, en hjelp i trengsler, en hjelp som er funnet overmåte stor.”  Om du er sterkest i verden, så er din styrke bare svakhet i møte med Gud.  Men du kan være den svakeste i verden, og likevel ha en styrke som gir seier - fordi det er Gud som er din styrke.  Når vi er skrøpelige og svake, kan det også være slik at vi lettere åpner oss og viser hvem vi er og hva som bor i oss.  Det baner vei for ærlighet, som også er en styrke.  Hvordan er det med deg?  Er du sterk?

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

tirsdag 28. august 2018

Anti arvesynd

I de dager skal de ikke lenger si: Fedrene spiste sure druer, og barna får dårlige tenner. Men hver mann skal dø for sin egen misgjernings skyld. Hvert menneske som spiser de sure druene, skal få dårlige tenner.  Jer 31:29-30

Det er mange rare ordtak, her er ett av dem: ”Fedrene spiste sure druer, og barna får dårlige tenner.”  Det betyr jo at etterkommerne må lide for fedrenes gjerninger.  Herren tar et oppgjør med denne tanken flere steder i Bibelen, bl.a. her i Jeremia.  Vi har ikke noe skyld for tidligere generasjoners synder, ikke Adam og Evas heller.  Vi skal svare for våre egne misgjerninger.  Vi har ansvar for vårt eget liv.  Dette får også konsekvenser for vårt menneskesyn.  Vi fødes ikke med synd og skyld inn i denne verden.  For vi er ikke bærere av fedrenes synder.  Tvert imot fødes vi inn i denne verden med blanke ark.  Vi bærer muligheten til det gode og muligheten til det onde.  Gud har formet oss i mors liv (Jer 1:5), og Han skaper ikke synd i deg.  Du er ren.  Slik også Jesus sier om barna, når Han tar dem på fanget og strammer opp disiplene: ”La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til.”  Så vet vi at ingen med synd og skyld kommer inn i Guds rike.  Barna er rene, og skal ikke stå til ansvar for andres synd.  Men de fødes inn i en verden som preges av den onde, og må før eller siden ta stilling til hvem de vil ha som sin Herre.  Da er frelsens tid kommet.  Tiden hvor også de skal svare for sine egne handlinger.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale