fredag 27. desember 2019

Jeg har blitt blokkert av Facebook

Noen av dere som leser min blogg fast, og som har forsøkt å dele artikler på Facebook i det siste, har opplevd at det ikke lar seg gjøre lengre.  Dette skyldes at noen har rapportert denne bloggen til Facebook som upassende på en eller annen måte, og derfor har den blitt blokkert.  Facebook oppgir ingen begrunnelse, eller hvilke artikler som ikke er akseptable.  De demonstrerer sin makt på denne måten.

Jeg kommer til å fortsette å legge ut artikler her på bloggen, men jeg har også en annen blogg som foreløpig ikke er blokkert.  Den vil jeg også benytte mer aktivt fremover. Denne bloggens adresse er: https://endetiden.blogspot.com/

Så håper jeg du velger å følge med på begge disse bloggene fremover.  Jeg har bedt Facebook om en ny vurdering av den avgjørelsen de har tatt, og håper at det blir mulig å dele artiklene fra bloggen igjen.

mandag 23. desember 2019

Ønsker deg en riktig god jul

Hver gang du sier årstallet vi befinner oss i, har du henvist til Jesu fødsel. Denne fødselen har preget hele verden, den har formet nasjoner og lovverk.  Men fremst av alt har den gitt håp og frelse til mennesker.

Jeg har tidligere skrevet flere andakter og artikler om jul og Jesu fødsel.  Det hadde vært hyggelig om du ville lese litt på disse nå i jula.   

Uansett så ønsker jeg en en velsignet feiring av Jesu Kristi fødsel.

1. En krybbe - to barn ?
2. I dag er det født dere en frelser 
3. Ble Jesus født i en stall?
4. Ble Jesus født 4 år før Kristus?
5. Ble Jesus født i julen?
6. Ble de vise menn ledet av en stjerne?
7. Vise menn - eller ikke? 
8. Josefs jul
9. Nissen eller Jesus
10. Tre ulike nissetradisjoner 

søndag 22. desember 2019

Engler 7: Engler i Bibelen


Nedenfor har jeg samlet noen skriftsteder hvor Bibelen omtaler englebesøk eller beskrivelse av engler og deres tjeneste. Dette er langt fra noen fullstendig liste, men er en god start for den som vil lese direkte fra Bibelen om dette tema.

Det Nye Testamentet
Sakarja, Luk 1:11-20
Maria, Luk 1:30-38
Josef, Matt 1:20-25, 2:13, 2:19-20
Hyrdene, Luk 2:8-15
Jesus, Matt 4:11, Luk 22:43, Matt 28:2-6
Apostlene, Ap.gj 1:10-11, 5:17-20
Filip, Ap.gj 8:26
Kornelius, Ap.gj 10:3-8
Peter, Ap.gj 12:7
Herodes, Ap.gj 12:23
Paulus, Ap.gj 27:23-24
Åndskampen, Jud 1:9
Endetiden, 1. Tess 4:16, Åp 7:1ff, 8:1ff, 9:1ff, 10:1ff

Det Gamle Testamentet
Hagar, 1. Mos 16:7-11
Abraham, 1. Mos 22:11-18
Jakob, 1. Mos 28:12ff, 31:11.
Moses, 2. Mos 3:2, 23:20, 4. Mos 20:16
Bileam, 4. Mos 22:22-35
David, 2. Sam 24:16-17
Elia, 1. Kong 19:5-7, 2. Kong 1:3-4+15
Jesaja, Jes 63:9
Daniel, Dan 3:24-27, 6:11-23 22
Sakarja, 1:9-17, 2:2ff, 4:1ff
Malaki om Herrens budbærer, Mal 3:1

”Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter Ham, og Han frir dem ut.”
Salme 34:8

Les hele serien om engler:

lørdag 21. desember 2019

Engler 6: Å søke kontakt med engler


Ikke noe sted i Bibelen oppfordres vi til å forsøke å kontakte engler. Likevel er det både kristne grupperinger og ulike religiøse grupper som har oppfordret folk til å søke kontakt med englene. Felles for dem som mener at de kan kontakte engler, er at de har blitt ledet feil. De har forlatt Guds ord, slik vi finner det i Bibelen, og tilegnet seg en annen lære og et annet liv enn det som er gitt oss i Ordet. Hvorfor er det slik?

For det første, så viser altså Bibelen oss at englene handler på Guds befaling, ikke vår. Det er Gud som bruker disse budbærerne slik Han ønsker. Vi kan selvfølgelig be Han om å vise oss en engel, for da er det Herren vi henvender oss til og ber om svar fra. Men vi henvender oss ikke til engler, og det er en grunn til det.

Det finnes altså falne engler, som gjerne vil ha kontakt med oss mennesker. Engler som har som formål å lede oss bort fra livet med Gud. Når vi snakker om demoner og onde ånder, så høres det ofte så dramatisk ut. Satan har blitt framstilt som en rød skapning med horn og høygaffel. Var det slik han fremstod for oss, så var det lett å avvise han.

Disse åndskrefter vet hvordan engler oppfører seg, for de har vært blant dem. Guds ord sier altså at satan kan omskape seg til en lysets engel, han som tidligere ble kalt ”Lysbringer.” I Galaterbrevet 1:8 står det så sterkt at hvis en engel fra himmelen forkynner et annet evangelium enn det som er forkynt av apostlene, så skal han være forbannet. Det er altså mulig at det kan komme en engel å forkynne noe annet enn Jesu Kristi evangelium.

Å møte en engel, og å motta et budskap fra engler, er derfor noe man skal være skeptisk til. Det er lett å bli dratt inn i noe som fører oss bort fra den vei Gud leder oss på. ”Lysets engel” og hans medarbeidere står i kø for å lede mennesker vill. Her er det kanskje også på sin plass å minne om Åpenbaringen 22:6-9 som understreker at man ikke skal tilbe noen annen enn Gud. Johannes falt ned på sine knær for en engel, for å tilbe, men engelen stopper han og understreker at han bare er en medtjener sammen med mennesker og at det kun er Gud man skal tilbe.

Når dette er sagt, så må vi også understreke at Guds engler kan komme med et budskap til mennesker. Dette skjer flere ganger i Bibelen, og har også skjedd i moderne tid. Men budskapet Guds engler kommer med er aldri i strid med Bibelen, eller ny åpenbaring som ikke har vært kjent før.

Les hele serien om engler:

fredag 20. desember 2019

Engler 5: Falne engler


Bibelen forteller også om falne engler. Jeg har tidligere skrevet litt om Lucifer. Vi finner to fall blant englene i Bibelen. 

Judas 1:6 omtaler noen engler som ikke tok vare på sin myndighet og forlot sin bolig. Det er ikke noen tvil om hva som er englenes bolig. Englene har sin bolig hos Gud i Hans himmel. Så vi skal se litt på hva dette er. Hvilke fall er det vi leser om i Bibelen?

Gudesønnene
Englene omtales også som gudesønner i Bibelen, bl.a. i Job 1:6. Et annet sted som omtaler gudesønnene er i 1. Mosebok 6:2-4. Her leser vi en underlig historie om gudesønnene som dro ned til jorden og tok menneskenes døtre til ekte og fikk barn med dem. Dette fallet har sannsynligvis ikke fått de store konsekvenser for oss. Etterkommerne etter disse ekteskapene var noen kjemper, som ble utryddet av syndefloden da kun Noa og hans familie ble reddet.

Lucifers fall
Det er to skriftsteder som beskriver Lucifers fall og årsaken til at han ble kastet ut av himmelen. Esekiel 28 gir oss en slags livshistorie. Lucifer hadde en høy stilling blant kjerubene og han ble fanget av hovmod. Han ønsket å få tilbedelse og ære, som bare Gud skal ha. Han omtales som kongen av Tyrus i denne teksten, men av sammenhengen forstår man fort at det ikke handler om et menneske. Det står bl.a. at han var i Eden og at han hadde vært en salvet kjerub. Det andre skriftstedet som omtaler Lucifers fall er Jesaja 14. Her fortelles det at han hadde et ønske om å bli lik Den Høyeste, altså Den Allmektige Gud, og at han derfor blir ført ned til ”avgrunnens dyp.”

Stjernene
Mange mener at Lucifer ikke var alene om å falle den dagen han ble støtt ned i avgrunnen. Noen av englene hadde allerede begynt å tilfredsstille Lucifers ønske om tilbedelse og ære. I forbindelse med dommen omtaler Jesus satan og hans engler, Matteus 25:41. Derfor er det tydelig at han har en gruppe engler med seg i fallet.

I bl.a. Jesaja 14 omtaler Bibelen englene som stjerner. Lucifer omtales som en ”strålende stjerne.” Med utgangspunkt i Åpenbaringen 12:4 er det mange som hevder at Lucifer kan ha tatt med seg så mange som en tredel av englene i sitt fall.

Etter å ha blitt kastet ut av Guds himmel omtales denne salvede kjerub som satan. Satan betyr ganske enkelt ”motstander.” Han som hadde en tjeneste for Gud, ble Guds motstander på grunn av sitt hovmod og ønske om å bli som Den Allmektige. Vi ser at hans eget fall gjenspeiles i noen av de mest sentrale fristelsene han også sender til menneskene.

Menneskenes fall i Edens hage handler jo nettopp om fristelsen til å bli som Gud. Når dere spiser av frukten fra treet, skal dere bli som Gud, sier han til Eva i 1. Mosebok 3:5. I dag er det flere varianter av denne fristelsen til å bli som Gud. En av dem går gjennom religiøse bevegelser som hevder at vi enten er små guder, eller kan bli som Gud. Den andre går gjennom en form for ateistisk/humanistisk tro på mennesket som denne verdens ”gud.”

Les hele serien om engler: