lørdag 22. desember 2018

10 artikler om jula

Siden vår tidsregning starter med Jesu fødsel, er det nok flere enn meg som gjennom tiden har lurt på hvorfor nyttår og Jesu fødsel ikke er lagt til samme dagen.  Hvis du har svaret på det, så legg det inn som kommentar her på bloggen.

Hvis man regner julaften som Jesu fødselsdag, så vil nyttårsdagen være dagen da han ble bragt til templet og omskåret i henhold til jødisk tradisjon (Luk 2:21).   

Artiklene jeg har delt på bloggen om julen har blitt godt mottatt og mye lest.  Her har jeg tatt opp en del ting som kanskje ikke så mange har tenkt på.  Hvis du ikke har lest alle artiklene tidligere, så kan du klikke på linkene nedenfor.

1. En krybbe - to barn ?
2. I dag er det født dere en frelser 
3. Ble Jesus født i en stall?
4. Ble Jesus født 4 år før Kristus?
5. Ble Jesus født i julen?
6. Ble de vise menn ledet av en stjerne?
7. Vise menn - eller ikke? 
8. Josefs jul
9. Nissen eller Jesus
10. Tre ulik nissetradisjoner

Takk for året som har gått.  
Jeg ønsker deg et velsignet godt nytt år.

mandag 3. desember 2018

En stengt himmelvei

Nå var det en rådsherre som spurte Ham og sa: "Gode Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?" Luk 18:18

Det står en ung og rik mann foran Jesus med dette spørsmålet: ”Hva kan jeg gjøre for å arve det evige liv?”  Spørsmålet avslører at han ikke har forstått Jesu forkynnelse.  For det er lite vi kan gjøre for å få evig liv, det er en gave til oss.  Vil du ha evig liv, må du ta imot frelsen og følge Jesus.  Men Jesus så at det var noe som hindret denne mannen i å følge Ham.  Skulle han få det evige liv, måtte han kvitte seg med det som hindret ham – rikdommen.  Rikdommen stengte veien til himmelen for den rike unge mannen.  Har du noe i ditt liv som hindrer deg i å følge Jesus?  Er det noe som stenger himmelveien for deg?  Det kan være mange ting som blir så viktig for oss at det hindrer oss i å følge Jesus.  Det kan være stolthet, egoisme, usikkerhet, karriere, andre mennesker, frykt eller rikdom. Hvis noe av dette eller noe annet, hindrer deg i å følge Jesus, da er det tid for å ta et oppgjør med deg selv.  Hva er viktig i livet?  Hvor vil du tilbringe evigheten, og hvem ønsker du selskap med etter at livet her nede er over?  Tenk om rikdom eller frykt for andre mennesker skulle hindre deg i å oppleve det evige liv i Guds himmel.  Kanskje det er tid for å gi fra seg det som hindrer, og følge Jesus? 

søndag 2. desember 2018

Dagens helt

”Jeg har sannelig sett undertrykkelsen av Mitt folk som er i Egypt. Jeg har hørt deres klage og er kommet for å utfri dem. Og kom nå, Jeg vil sende deg til Egypt.”  Apg 7:34

Programmet ”Hodejegerne” på NRK hadde et innslag hvor de kåret dagens helt.  En mann ble kåret til helt fordi han hadde reddet naboen ut av huset som brant.  En gutt hadde reddet kameraten fra å drukne. Heltene var mennesker som hadde gjort valg som berørte andre mennesker.  Det var viktig at disse heltene var på det sted de var, og gjorde det de gjorde, gjennom det ble de redningsmenn. 

I Bibelen leser vi om flere slike helter.  En av dem var Moses. Gud hadde hørt ropet fra fangene i Egypt og kalte Moses til å bli en redningsmann.  Moses hadde motforestillinger.  ”Hvem er vel jeg,” spurte han.  Det er feil spørsmål.  ”Hvem er Gud,” burde han spurt.  For Moses hadde aldri klart oppgaven uten Guds hjelp.

Du er også kalt til å være en slik helt, en redningsmann.  Det er et rop fra mennesker som lider og lever i fangenskap også i dag.  Det er et rop om frihet og frelse.  Gud har hørt ropet, og kaller oss til å bli redningsmenn, som fører mennesker fra døden til livet. Gud vil redde mennesker i din nærhet. Det er ikke tilfeldig at du er der du er.  Det finnes mennesker rundt deg som trenger frelse og redning. 

Vil du leve et liv som setter spor, som betyr noe for andre, så bli en redningsmann som leder mennesker til Jesus Kristus, ”så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn” Johannes 1:12.  Intet betyr mer enn å få være et Guds barn.

lørdag 1. desember 2018

Evig fortapelse

De skal bli straffet med evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og borte fra Hans krafts herlighet,  2. Tess 1:9

Fortapelsens mulighet er beskrevet mange steder i Bibelen.  Den som snakker mest om helvete er Jesus selv.  Ordet helvete benyttes 7 ganger i vårt Nytestamente.  En av disse gangene er det Jakob, Jesu bror, som omtaler helvete.  De andre gangene er det Jesus selv.  Fortapelse derimot står det om hele 90 ganger.  Kanskje de synes det var lettere allerede på Jesu tid å snakke om fortapelse fremfor helvete?  Slik er det mange som tenker i dag iallfall.  Det viktige er vel egentlig ikke hvilket ord man bruker, men at man er klar over fortapelsens mulighet.  Beskrivelsen av fortapelsen, både her og andre steder i Bibelen, er slik at vi forstår at dette er et sted ingen av oss har noe ønske om å tilbringe en eneste dag av vårt liv.  Når vi i tillegg vet at fortapelsen ikke er en dag eller et år, men en evighet, da kjenner vi at dette blir et vanskelig tema. For vi vet samtidig om noen som kommer dit.  Inngangsbilletten er at de har sagt nei til frelsen, og vi kjenner noen som har gjort det.  Vi skulle ønske at det var et tredje alternativ, men det er det ikke.  Derfor er det så viktig at du og jeg med våre ord og våre liv kan være med å lede mennesker til evig liv.  Vi kan være med å redde mennesker fra denne fortapelsen.  Hvorfor ikke be til Gud når du har lest dette, at Han skal lede deg til et menneske i dag som du kan dele Livets ord med?

fredag 30. november 2018

Et forherdet hjerte

"I dag, om dere hører Hans røst, da forherd ikke deres hjerter."  Hebr 3:15

Det hender man møter mennesker som er sympatiske og hyggelige, men når samtalen kommer inn på kristen tro, så skjer det noe merkelig.  Blikket hardner til, og det oppstår et engasjement.  De vil ha fjernet kristendom i skolen, og har vel lyktes med det.  Neste steg er å få Gud ut av nasjonalsangene våre.  Kan de i tillegg få fjernet korset i flagget, vil de kanskje føle at de har gjort en god innsats.  Alle spor av kristen tro i samfunnet må fjernes!  Jeg tror jeg vet hvorfor noen har så sterkt negativt engasjement i denne saken.  Kristen formålsparagraf i barnehage og skole, Grunnlov og nasjonalsang, alt dette minner dem på det kallet de en gang fikk, men som de sa nei til.  Så tror de at kallet blir borte, om man bare får skjøvet disse tingene bort.  Da skal freden senke seg i hjertet, men vil den det?  Du kan ikke forby Guds kall.  De land som har forbudt kristen virksomhet, er de land som i dag opplever den største vekkelsen.  Det er bare en måte å bli kvitt Guds kall på.  Det er å si JA til Jesus.  Da vil også disse mennesker få oppleve både fred og frihet.

torsdag 29. november 2018

Kjærlighetens bud

Og dette er kjærligheten, at vi vandrer etter Hans bud. Dette er budet, slik som dere har hørt det fra begynnelsen, at dere skulle vandre i det.  2. Joh 1:6

Menneskerettsforkjemper og baptistpastor Martin Luther King jr. sa følgende i en tale da kampen mot rasismen i USA var på sitt hardeste: ”Til våre bitreste fiender vil jeg si: Vi skal måle oss med deres dyktighet i å påføre oss lidelser, med å utholde lidelsene.  Vi skal møte deres fysiske makt med sjelelig kraft.  Gjør hva dere vil med oss og vi skal fortsette å elske dere.  Men dere skal være klar over at vi kommer til å beseire dere med vår kraft til å lide.”  Dette vitner ikke bare om en kjærlighet til medmennesker og fiender, men også til Herren.  Jesus sier i Matt 5:44 ”Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere.” Guds kjærlighet har aldri vært billig eller sentimental.  Den har en pris.  Slik var det for Jesus Kristus, slik var det for Martin Luther King jr. og slik er det for oss.  Kjærligheten til Gud viser seg ved at vi vandrer etter Hans bud.  Det handler ikke bare om de sidene ved Guds ord som er lett å overholde, men også de vers og kapitler som utfordrer oss. Utfordringene kan være både utenfra, slik eksemplet fra USA handlet om, men vi kan også utfordres innenfra.  Våre tanker, lyster og egne gjerninger utfordres av Guds ord.  Hvordan vi forholder oss til det, sier noe om vår kjærlighet til Gud.