fredag 15. mars 2019

Å ta avstand fra et menneske

I dag sitter jeg på Oslo Symposium og lytter til mange talere med ulik bakgrunn, politisk ståsted og religiøst ståsted. Det er to innlegg som til nå har vært mest overraskende, kanskje ...

Det ene er av ateist og rødt-politiker Mimir Kristjansson, som hadde en tydelig anerkjennelse av hvor viktig de kristne verdier har hatt og har i det norske samfunn.   Det er gode toner fra en ateist, men også et godt utgangspunkt for samtale mellom troende og ikke-troende. Man bør anerkjenne hverandre for det som er positivt og bra. Det gjelder også den andre veien, at kristne bør anerkjenne det som er bra hos humanetikere og troende av annen tro enn oss selv.

Men jeg ble en smule opprørt over tidligere KrF leder som med et selektivt utvalg av "sannheter" om presidenten i USA, gjentatte ganger og med høy røst sa "Vi må ta avstand fra Trump!" Men må vi det? Det er vel ikke så vanskelig for de fleste av oss å både riste på hodet av og ta avstand fra noen av de historiene som media har videreformidlet også her i Norge. Hareide trakk frem kristne verdier i sin tale. Men er det en kristen verdi å ta avstand fra en person? Er det ikke holdninger, handlinger og eventuelt politiske synspunkter vi bør ta avstand fra?

Nå kunne Hareide valgt å trekke frem en rekke positive sannheter om Trump hvis han ville det. Alle mennesker har litt av hvert i seg. Men det finnes en rekke politiske saker som Hareide kunne ha nevnt, ikke minst innenrikssaker som en KrF politiker burde glede seg over. En av disse er endringer i avortloven. Han kunne ha nevnt en sterk nedgang i arbeidsledigheten, eller at det ikke har vært så stor sysselsetting blant afroamerikanere og spansktalende amerikanere på veldig mange år. Eller hva med Israel-politikken? Det burde også være noe en KrF politiker kunne nevnt som noe positivt.

Mitt poeng er imidlertid ikke for eller imot Trump. Jeg tror nok ikke han hadde passet særlig godt i det norske politiske miljøet, men det hadde nok heller ikke så mange av de andre amerikanske politikere. Poenget mitt er hvordan man omtaler andre personer.  Skal man virkelig ta avstand fra mennesker? Er det en kristen verdi? Det var det Hareide gjorde i sin tale når han sier "Vi må ta avstand fra Trump..."   Nei, det må vi ikke. Men vi må ta avstand fra det vi mener er galt, feil oppførsel, eller politikk man er uenig i. 

Når vi tar avstand fra en person, tar vi også avstand fra det gudsbildet som alle mennesker er bærere av.   For vi er skapt i Guds bilde, som et avbilde av Ham.  Å ta avstand fra et menneske handler derfor også om å ta avstand fra det Gud har lagt ned i mennesket - det kan vi ikke.   Spørsmålet er dessuten om ikke det som ble sagt fra talerstolen på Oslo Symposium av Hareide (han var ikke alene om det) også kvalifiserer for betegnelsen baktalelse.  Baktalelse defineres om negativ omtale av andre mennesker i deres fravær.