onsdag 28. desember 2016

Ble de vise menn ledet av en stjerne?

"Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham." Sier de vise menn når de ankommer Jerusalem.  Senere i historien står det "og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet var.  Da de så stjernen ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren."

Dette kan du lese i Matteus 2:1-12.

Det har vært en del diskusjon også omkring stjernen som viste seg for de vise menn.  Astronomer har mulighet for å regne seg bakover og se stjernenes posisjoner, og man spekulert i ulike forklaringer på stjernen som viste seg for mennene fra øst.

1. Jupiter er en planet som hvert 60 år lyser spesielt kraftig på himmelen. Dette fenomenet viste seg bl.a. i år 6 f.Kr. men da i april dette året.   

2. En annen teori er at planetene Jupiter og Venus kom nær hverandre og for det menneskelige øyet "smeltet" sammen til en ekstra stor stjerne.  Dette vet man skjedde i år 2 f.Kr.

3. En tredje teori er at det var Halleys komet som viste seg på himmelen på den tiden Jesus ble født.  Men det nærmeste tidspunktet denne kometen viste seg er 11 år f.Kr. Da skjedde dette i løpet av det som vi i dag beskriver som juletiden, dvs slutten av desember.

4. Ellers har det også vært en rekke andre teorier og spekulasjoner om hva denne stjernen som viste seg på himmelen var, f.eks. et større stjerneskudd, en supernova eller andre astronomiske hendelser på himmelen.

Ingen av disse teoriene er tilfredsstillende for en bibelleser som kjenner historien fra Matteus kapittel 2.  Men før vi går nærmere inn på dette, skal vi dvele litt ved et annet spørsmål knyttet til de vise menn.  Hvem var de?

Det er ikke så mye informasjon vi har om de vise menn. Men vi vet at de kom fra "Østen" og at de omtales som "vise."  Noen har lagt vekt på at de fulgte stjernen, og derfor måtte være stjernetydere, dvs astrologer.  Det er en umulighet som vi kommer tilbake til.  Andre har lagt vekt på at ordet i grunnteksten "magoi" også ble benyttet om presteskapet hos mederne og perserne (zoroastriske tro).  Disse var astrologer med prestefunksjon. Det er imidlertid ikke sannsynlig at dette var prester i en annen hedensk religion, og iallfall ikke astrolog-prester.  Ordet "magoi" og betydningen av dette ordet har hele tiden vært under utvikling og har også hatt andre betydninger.  Det er av dette ordet vi har fått vårt ord "magi."  

Hvorfor er det da ikke mulig at dette var astrologer og hvem var de?  Vel, Bibelen er veldig tydelig på at astrologi og stjernetydning ikke er noe vi skal holde på med.  Faktisk så er "tilbedelsen" av stjernene (også omtalt som himmelens hær) noe Bibelen beskriver som en frukt av at mennesker har vendt seg bort fra Gud.  

En mer sannsynlig teori om hvem disse vise menn er, finner vi i jødenes historie.  Det var nemlig ikke alle jøder som forlot Babylon da jødene fikk reise hjem fra fangenskapet der.  Det var en stor gruppe jøder igjen i landet som etter frigivelsen levde som frie borgere i landet.  Her ble også den religiøse praksisen delvis opprettholdt av mange.  Så vet vi at Guds visdom er annerledes enn menneskers visdom.  Herren ville ikke kalle avgudsdyrkere vise, men dem som søker Ham og Hans ord blir omtalt som vise.  Derfor er det mest trolig at de vise menn er etterkommere etter dem som ble igjen i Babylon, at det var jøder som forstod at nå var tiden inne for det profetene hadde fortalt.  Tegnet på himmelen bekreftet dette for dem, derfor dro de for å hylle den nye kongen.  Det betyr at de vise menn var troende jøder fra Babylon.  Dette bygges altså på antagelser utfra de bibelske tekstene.

Men hva var det disse jødene fulgte til Betlehem?  Det er ingen tvil om at det så ut som en stjerne.  Der er bibelteksten tydelig.  Men det kan ikke ha vært en vanlig stjerne, en planet, stjerneskudd eller komet.  Det må ha vært noe annet.  Det er nemlig ikke mulig å følge en stjerne og se hvordan den stopper over et konkret hus.  Nordstjernen har ledet mang en sjømann i riktig retning, men det er aldri mulig å se hvordan en av himmelens stjerner stopper over et bestemt sted.  De kan vise oss himmelretning når man kjenner stjernehimmelen fra før.  Det betyr at Betlehemsstjernen må ha vært noe annet.  

Det mest sannsynlige er at stjernen var et lys Gud sendte for å lede mennesker til Kristus, Han som er verdens lys.  Det var rett og slett et av Guds mange mirakler.  Mer innviklet behøver det ikke å være. 

LES OGSÅ: Ble Jesus født i en stall? 
LES OGSÅ: Ble Jesus født 4 år før Kristus?
LES OGSÅ: Ble Jesus født i julen?
tirsdag 27. desember 2016

Jesus - oppfyllelsen av løftet i Det Gamle Testamentet

Det som går igjen i evangeliene, særlig hos Matteus, er at Jesu fødsel er oppfyllelse av profetier og løfter gitt i Det Gamle Testamentet.  Gud er til å stole på.  Han har gjort som Han har sagt.

Mange har et anstrengt forhold til Det Gamle Testamentet (GT).  Man synes det er mye merkelig i denne delen av Bibelen.  Noen har til og med sagt at de nesten synes det er en annen Gud i denne delen av Bibelen, sammenlignet med det vi leser i Det Nye Testamentet (NT). Men for apostlene og de første kristne var det de opplevde levende forklart for dem i Det Gamle Testamentet.

I begynnelsen av februar kom den første av tre bøker jeg har skrevet om Kristus og evangeliet i Det Gamle Testamentet.  I all beskjedenhet så tror jeg de som leser disse bøkene vil få mange aha-opplevelser.  Du vil se hvor tydelig sammenheng det er mellom GT og NT. Du vil se hvordan Gud er den samme nådige Gud i den eldste delen av Bibelen, og hvordan han peker fremover mot den endelige reddningen.  Den første av bøkene tar for seg de fem første bøkene i Bibelen, Mosebøkene.

I april kommer bok nummer to.  Den viser deg Kristus slik vi finner Ham hos profetene i Det Gamle Testamentet.  Det vil overraske mange å se hvor tydelig og deltajert enkelte av disse profetene vitner om både Jesu første og annet komme.  Den siste av disse tre bøkene kommer etter sommerferien.  Den viser hvordan de øvrige skriftene i GT vitner om Kristus.  

Jødene deler opp GT i disse tre delene, Loven (Mosebøkene), Profetene og Skriftene.  Det er derfor jeg har valgt denne måten å dele opp dette på.  Alle bøkene er på over 200 sider.  De er innbundet i hardcover og koster kr 249,- pr. stk.  Hvis du ønsker å kjøpe dem, kan du sende e-post til post@frihet.no Bestiller du alle tre får du dem for 599,- De sendes etter hvert som de kommer ut (porto kommer i tillegg).  

mandag 26. desember 2016

Ble Jesus født i julen ?

Når ble egentlig Jesus født? Dette spørsmålet dukker stadig opp ved juletider.  Noen tenker at det skjedde 24. eller 25. desember.  Andre har hevdet at det trolig skjedde i juli.  Men vet vi noe mer sikkert om når det skjedde?

Selv om datoen 25.12. ble satt relativt tidlig i historien, er det temmelig sikkert er at det ikke skjedde i desember.  Det er flere elementer i den bibelske historien som vitner om dette.  La meg aller først slå fast at Bibelen ikke gir oss noen dato.  Men det er likevel noe informasjon som kan gi oss en pekepinn på når på året det kan ha skjedd.

La oss ta det enkleste først: Hyrdene på marken som passet på sauene.  Noen har ment at det var lite sannsynlig at det var sauer ute på Betlehemsmarkene i slutten av desember.  Nå må vi huske på at vær og temperatur er annerledes i Israel enn her nord i Norge.  Likevel er dette et poeng. Men hadde dette vært den eneste delen av historien som vitnet om at tidspunktet trolig ikke er i desember, så er det for tynnt.  Det kan ha vært en varm vinter dette året og man kunne hatt sauene ut på markene.

Presten Sakarja: Hovedargumentet for at Jesus ikke kan være født i desember handler om presten Sakarja.  Da må vi gå noen måneder bakover i tid.  For før Maria fikk besøk av engelen Gabriel som fortalte henne at hun skulle føde en sønn, så får presten Sakraja englebesøk og beskjed om at han og hans hustru Elisabeth skal få en sønn.  Dette besøket skjedde mens han gjorde prestetjeneste.  Nå er det slik at vi vet når Sakarja var i templet og avtjente sin prestetjeneste.  Prestetjenesten gikk på skift og Sakarja tilhørte Abias avdeling ifølge Luk 1:5 Etter at hans prestetjeneste var over dro han hjem til Elisabeth og hun ble med barn.  Seks måneder etter at Elisabeth hadde blitt med barn, får hennes slektning Maria også englebesøk og beskjed om at hun nå skulle bli med barn hun også - altså er Jesus 6 måneder yngre enn Johannes.  Når man da vet når Sakarja gjorde sin prestetjeneste, kan man på denne måten regne seg ut til omtrent når Jesus ble født.  

Løvhyttefesten. Når man tenker på denne måten vil de fleste komme fram til at Jesus ble født på den tiden av høsten hvor man feirer løvhyttefesten i Israel.  Det er også et poeng at folketellinger som regel ble gjennomført i forbindelse med høytider hvor mange var på reise.  Løvhyttefesten var til minne om Israels vandring i ødemarken, på vei fra Egypt til Israel.  Løvhyttene var kun midlertidige boliger en kort stund på vandringen.  Slik er det også med oss og våre kropper.  Det er kun midlertidige boliger på vår vandring fra denne verden og inn i den verden som ligger foran oss.  Når Johannes skriver om Jesus som kom til denne verden sier han at han "tok bolig i blant oss."  Dette poenget forsterkes dersom det skjedde under løvhyttefesten.  At denne høytiden også inneholdt en forventing om Messias komme, vil være et siste argument i denne rekken av argumenter for at det skjedde på denne tiden av året.  Det er derfor trolig at Jesus ble født den første dagen i høytiden og omskåret den siste dagen i høytiden.  Løvhyttefesten feires vanligvis i oktober.  

Les i morgen: Jesus - oppfyllelsen av løftet i Det Gamle Testamentet

LES OGSÅ: Ble Jesus født i en stall?
LES OGSÅ: Ble Jesus født 4 år før Kristus?
LES OGSÅ: Ble de vise menn ledet av en stjerne?

TILLEGG: Grundtvig mente det skjedde under løvhyttefesten
Pastor Bjørn Olav Hansen har minnet meg på en julesang av Grundtvig som nettopp har dette med løvhyttefesten som poeng i to av salmeversene.  Sangen det handler om er den kjente sangen "Det kimer nu til julefest". I ett av versene heter det "I Betlehem er Kristus født, som frelser oss fra synd og død. Nå kom den store løvsalsfest! Nå ble vår Herre hyttens gjest."  "Kom Jesus vær vår hyttes gjest..." heter det i et annet vers.  Løvhyttene under løvhyttefesten er det mest synlige elementet i feiringen, så det er en tydelig henvisning til denne høytiden i julesalmen fra Grundtvig.  

søndag 25. desember 2016

Ble Jesus født 4 år før Kristus ??

Kanskje du opplever spørsmålet i overskriften litt absurd?  Jeg skal ikke ødelegge romjulen for deg, men bare peke på at Jesus ikke ble født i år 0 (hvis det er noe som heter det).

La meg først fortelle litt om hvordan våre årstall og vår tidsregning ble til. Som du kanskje er kjent med opererer jødene med andre årstall enn oss.  Det er fordi deres tidsregning starter med det de tidligere mente var tidspunktet for skapelsen, dvs år 3.761 f.Kr. (etter vår tidsregning).  I Romerriket regnet man årstallet fra Romas grunnleggelse. Den muslimske verden pleier i dag å benytte årstall som begynner med Muhammeds utvandring fra Mekka i år 622 e.Kr.  

Det var den katolske munken Dionysius Exiguus som foreslo at den kristne verden skulle begynne sin tidsregning med Jesu Kristi fødsel.  Han foreslo dette i år 525, men det skulle ta noen år før dette ble innført på 700-tallet.  

Dionysius prøvde å regne seg bakover for å finne ut i hvilket år Jesus ble født.  Han tok da utgangspunkt i årstallet som Romerriket benyttet, og så på hvilke keisere som hadde regjert og hvor lang tid de satt med makten osv.  Dette var ikke et enkelt regnestykke, siden de historiske kildene var usikre og enkelte keisere også regjerte under flere navn.

Derfor ble regnestykket til Dionysius feil.  Han bommet med 4 - 6 år.  Det er historisk dokumentert at kong Herodes den store, som regjerte da Jesus ble født, døde mot slutten av år 4 f.Kr.  Altså ble Jesus født før det, siden det ifølge evangeliene var han som var konge i Judea på den tiden da Jesus ble født.  

22. desember finner du artikkelen "Ble Jesus født i en stall?" der viser jeg til at besøket av de vise menn neppe fant sted direkte etter Jesu fødsel.  Jesus kan ha vært mellom 1-2 år gammel da de på slutten av kong Herodes levetid måtte flykte til Egypt.  Det betyr i klartekst at Jesus ble født en gang mellom år 6 og 4 f.Kr.  

PS
Det finnes ikke noe år 0.  Da tidsregningen ble innført kjente man ikke til begrepet null.  Det kom inn først på 1100-tallet.  Jesu fødsel ble derfor år 1, ikke år 0.  Det betyr også at vi hopper fra år 1 f.Kr. til år 1 e.Kr.  Moderne mennesker vil da tenke at vi hopper over et år, nemlig år 0.  Dette var bare en parentes, for morroskyld på slutten av denne artikkelen om når Jesus ble født. 

LES: Ble Jesus født i julen? 
LES: Ble de vise menn ledet av en stjerne? 

lørdag 24. desember 2016

I dag er det født oss en frelser

Så har dagen kommet i år igjen - dagen vi skal feire at det er født oss en frelser.  Juleevangeliet kan du lese i Lukas evangelium kapittet 2. 

Beskjeden som engelen kom med til hyrdene på marken (og alle oss som lever i dag) er: 

"Da sa engelen til dem: "Vær ikke redde, for se, jeg forkynner dere en stor glede som skal bli hele folket til del. For i dag er det født dere en Frelser i Davids by, Han er Kristus, Herren."

I dag og i morgen lyder dette evangeliet i kirker over hele verden.  Uansett hvilket kirkesamfunn man tilhører, så feirer vi den samme Frelser.  Jeg er noen ganger bekymret for at Frelseren forsvinner i alt kjas og mas ved juletider.  Vi skal bake, kjøpe presanger, delta på et antall juleavslutninger og julebord.  Så skal familien samles og maten på bordet.  Det er mye som skal ordnes.  Samtidig er alt dette også veldig hyggelig.  Vi må bare huske på hva det er vi feirer i disse tider.  Vi feirer at problemet med all verdens synd og ondskap allerede er løst.  Det har kommet en Frelser.  

Noen ganger får vi spørsmålet om hvorfor Gud ikke gjør noe med verdens ondskap, men det har han gjort.  Han har sendt oss Jesus Kristus, verdens Frelser.  Det Han ikke har gjort er å tvinge mennesker til å ta imot Han og følge Hans vei.  Hadde verden sett hvem det er vi feirer i disse tider, og valgt å ta imot Ham, ville verden sett annerledes ut.  Kristne er heller ikke feilfrie, det skal være sikkert, men når vi velger å følge Ham vil verden bli et mye bedre sted.  Men det viktigste av alt er at våre synder blir renset av oss, og vi får ha fellesskap med Han i all evighet.  Det vil dessuten også være i den fantastisk vakker og perfekt verden.  Det blir stas :-)

I mellomtiden lever vi her, feirer Hans fødsel, og tar imot Han som kom for å frelse og glede det ypperste av skaperverket - mennesket.  Ha en velsignet jul.  

Les: Ble Jesus født fire år før Kristus ??

fredag 23. desember 2016

Ønsker alle en riktig god jul

Jeg vil ønske alle bloggens lesere en velsignet jul.  

Takk for at du har vært med meg i oppstarten av bloggen.  Antall lesere har overveldet meg. 14.000 lesere de første 45 dagene.  Det er langt over det jeg hadde forventet.  

Så tilbake til julen: Jeg synes det er fint at vi i en høytid hvor vi skal feire himmelens gave til oss mennesker (Frelsen i Jesus Kristus) også velsigner hverandre med gaver, fellesskap og mat.  Må du ha en riktig god jul.  

Jeg håper du følger med på bloggen min videre.  Husk at du kan legge inn din epost adresse og få beskjed hver gang det kommer nye artikler.  Se spalten til høyre her på bloggen.  Epostadressen vil ikke bli brukt til noe annet enn varsling av nye artikler. 

torsdag 22. desember 2016

Ble Jesus født i en stall ?

Noen ganger er det litt morsomt å stille spørsmål ved ting som folk antar som fakta.  Når det kommer til juleevangeliet er det flere slike "fakta" som har innarbeidet seg gjennom generasjoner.

De tre vise menn har til og med fått navnene Kaspar, Melchior og Baltasar.  Noen tror dette står i Bibelen.  Men det er bare en legende som har festet seg i manges bevissthet.  I Bibelen står det heller ikke at det var tre vise menn.  Bare at det kom noen vise menn fra østen (Matt 2:1).  Men det er mer i historien om de vise menn som kan få oss til å lure.  For hvis jeg spør om hvor de vise menn traff Jesus, vil de fleste svare at de fikk møte Jesus i stallen.  Men gjorde de det?  Historien om de vise menn finner vi i Matteus kapittel 2.  Der står det ikke at de besøkte stallen, men at de fant den lille familien i et hus, vers 11.  Men det er mer.  For umiddelbart etter at de vise menn hadde besøkt Maria, Josef og Jesus, så reiser den lille familien til Egypt, Matt 2:13ff.  De reiser altså ikke hjem igjen til Nasaret eller til Jerusalem etter Jesu fødsel.  Kan det hende at de vise menn ikke besøkte Jesus ved fødselen, men en tid senere?

Juleevangeliet om Jesu fødsel leser vi vanligvis fra Lukas evangelium.  Der fortelles det om hvordan Jesus blir født og lagt i en krybbe (det står ikke at det var i en stall, men fordi det er en krybbe der, antar man at det var i den delen av huset hvor dyrene vanligvis oppholdt seg).  Videre står det om hyrdene på marken som besøker den nyfødte gutten.  Åtte dager senere reiser Josef og Maria sammen med Jesus til Jerusalem for å omskjære ham, slik jødenes skikk er.  I Jerusalem møtte de bl.a. den gamle mannen Simeon og Anna, Fanuels datter.  Etter alt dette reiste de tilbake til Nasaret i Galilea, Luk 2:39.

Den våkne leser vil nå tenke: Lukas skriver ikke noe om vise menn fra Østen, eller om flukt til Egypt.  Hvorfor?  Kanskje fordi dette ikke skjedde ved Jesu fødsel.  Mye tyder på at Jesus var mellom 1-2 år da de vise menn kom til Betlehem og traff ham der.  Det kan iallfall ikke ha vært umiddelbart etter fødselen, siden Lukas forteller oss hva som skjedde da.  Josef hadde sin familie i Betlehem, og byen ligger fint til i forhold til Jerusalem når de skulle delta på høytidene der.  Det var trolig ved en av høytidene i Jerusalem at de vise menn ankom Betlehem.  Siden kong Herodes beordret at alle guttebarn under 2 år skulle drepes, så vil det være naturlig å tro at Herodes forstod at det ikke var et nyfødt spedbarn det handlet om.  Hvis stjernen viste seg for de vise menn i Østen da Jesus ble født, er det naturlig å tenke seg at det tok en stund for dem å komme til Betlehem - særlig når de skulle via Jerusalem.  Det er også tryggere å reise med et barn som er noe større, enn et nyfødt spebarn, når de skulle ut på den strabasiøse reisen til Egypt (selv om Gud selvfølgelig ville ha beskyttet dem).  Uansett er det slik at historien fra Lukas ikke gir rom for flukten til Egypt.  Det betyr at alle som tror på Bibelen som Guds ord til oss i dag, må lande på at besøket av de vise menn og flukten til Egypt skjedde på et annet tidspunkt enn direkte etter Jesu fødsel.  

Juleevangeliet i Lukas evangeliet omtaler ikke de vise menn, og utelukker reisen til Egypt
Matteus evangeliet omtaler ikke hyrdene på marken, og utelukker omskjærelsen i templet og reisen hjem til Nasaret.  Men skjedde disse hendelsene på ulikt tidspunkt, utfyller historiene hverandre.  

Dette var bare noen tanker nå i innspurten før jul :-)  

LES OGSÅ: Ble Jesus født 4 år før Kristus?  
LES OGSÅ: Ble Jesus født i jula?
LES OGSÅ: Ble de vise menn ledet av en stjerne?

onsdag 21. desember 2016

Boikott av Israel, landet som løser verdens størte behov?

Har du hørt at neste krig i Midtøsten kan bli en krig om vannressursene?  Det har blitt sagt over lengre tid.  Det er en kjent sak at mangelen på rent ferskvann er et av verdens største problemer.  Men nå kan problemet være løst.  Hvem har løst dette problemet?  Jo, den staten som mange politiske aktivister vil boikotte - Israel.

1. Israel har lenge arbeidet med vannrensing, gjennvinning av vann og teknikker for å utnytte hver vanndråpe bedre.  Det var Israel som utviklet drypp-vanningen i jordbruket, og som eksporterte teknologien til andre land som ønsket å dyrke mer ved hjelp av mindre vann.  Dette skaffet mer mat til mennesker både i Midtøsten og Afrika, hvor vann er en knapphetsressurs.  

2. Men også når det gjelder gjenvinning og rensing av vann, har Israel utviklet den beste teknoligien.  I dag gjenvinnes 80% av landets kloakk og spillvann.  Dette brukes i hovedsak til vanning, hvor man igjen benytter drypp-vannings teknikken for at man skal kunne få best mulig resultat på minst mulig vann.  

3. Israel har også gjennom flere tiår arbeidet med avsalting av sjøvann.  I mange år var dette kostbart og derfor vanskelig å gjennomføre i større skala.  Det motiverte Israelske forskere til å arbeide videre med prosjektet, slik at man i dag har klart å utvikle en teknikk som avsalter vann på en betydelig rimeligere måte.  Dette har igjen ført til at 80% av dagens drikkevann i Israel kommer fra havet.  Dette betegnes som en revolusjon i det internasjonale samfunn, og kan føre til at verden kan få nok rent vann, og at man kan dyrke opp områder som tidligere har vært ørken og ødemark.  Dermed vil også matforsyningen i verden øke - hvis man er villig til å benytte Israelsk teknologi.

Interessen for Israelsk teknologi på dette området er minst like stort som på områder som data og medisin.  Flere land i Afrika er allerede med i et vannsamarbeid med Israel.  Kina har siden 1992 vært med i vannprosjektet.  California, som har et stort vannproblem, valfarter nå til Israel.  Totalt er det nå 150 land som samarbeider med Israel om vannprosjekter.  Både venner og fiender søker Israels hjelp for å løse sine egne vannproblemer, og alle for del i Israels revolusjonerende kunskap og teknikk for å redde verden fra vannkrisen som ellers ville kunne ha ført til store konflikter og kriger.  

LES OGSÅ: Trondheim boikotter Israel - Lykke til!
LES OGSÅ: Jødenes rolle som uvalgt av Gud 
LES OGSÅ: Hvorfor jødene?

mandag 12. desember 2016

Kristus i Det Gamle Testamentet

Det siste halvåret har jeg prekt om Kristus utfra Det Gamle Testamentet.  Denne delen av Bibelen er full av vitnesbyrd om Jesu Kristus og evangeliet og det er den Bibel Jesus og de første kristne hadde. Det har vært en utrolig spennende reise, og mange har gitt tilbakemeldinger på at Det Gamle Testamentet har blitt nytt for dem.

Nå er disse talene bearbeidet i bokform.  Det er også lagt til en del stoff som ikke var med i talene.  I begynnelsen av februar kommer boken "Kristus i Det Gamle Testamentet" som blir en bok på 214 sider, innbundet i hardcover.  Vil du ha den GRATIS?  Salgsprisen på boken blir 249,-  Men hvis du melder deg inn i Frihets bokklubb i løpet av desember, kan du få denne boken som velkomstgave.  Les om bokklubben her: http://frihet.no/bokklubb-13263s.html

Som medlem av bokklubben får du også 25% på alle Frihet forlag og Gjenreising Norsk Forlags utgivelser.  Du får alle nyheter tilsendt atomatisk med rabatt (5 bøker i 2017).  Du må være medlem i ett år, og kan deretter melde deg ut når du måtte ønske.  Du melder deg inn ved å sende en e-post til post@frihet.no. Porto kommer alltid i tillegg også på velkomstgaven.

 

tirsdag 6. desember 2016

Julegaver med mening, eller ikke ....

De fleste har vel opplevd både det å få og det å gi julegaver som kanskje ikke treffer helt. Noe kommer i kategorien "dill" andre ting arkiveres innerst i et skap. Noen ganger er vi alt for forsiktig med å gi hverandre gaver med et åndelig innhold. Det har jeg lyst til å slå et slag for i dag.

Frihet forlag har utgivelser som passer alle aldersgrupper. Vi har barneboken "Jesus er min bestevenn" ungdomsromanen "Gjemt" og en rekke bøker for voksne. Andaktsboken "En om dagen" har en tilbudspris nå. Det er andakter for alle dager i året + egne andakter for bevegelige høytider, og andakter fra alle Bibelens bøker. Her er en gave som altså er ny hver dag. Nå koster den 198,-  Bestselgeren "Vanskelige vers i Bibelen" er også et godt gavetips. Den har blitt oversatt og utgitt på 4 språk, og gir gode forklaringer til vers og sammenhenger som kan være vanskelig å forstå i Bibelen. Det finnes også mye annet i Frihets nettbokhandel.

Ta en tur til Frihets nettbokhandel på www.frihet.no der finner du gaver med mening å gi til venner og kjente. Ikke kjøp mer "dill" ;-)

lørdag 3. desember 2016

Budsjettforhandlinger?

Etter å ha vært bortreist en uke, er jeg nå på plass igjen og vil mene noe om det som har vært i medias overskrifter den siste tiden. For en tid siden tok jeg en miljøtest som NrK hadde lagt ut på sine nettsider i forbindelse med en programserie om miljøet og hvordan man kan bli mer miljøbevisst og i praktisk liv redusere vårt utslipp av klimagasser o.l. Jeg ble ikke så overasket over at jeg kom godt ut av testen. Jeg flyr sjeldent, spiser lite kjøtt og er ikke så ofte i klesbutikker. Jeg havnet langt under gjennomsnittet for nordmenn når det gjelder klimautslipp.

Likevel irriterer jeg meg over den situasjonen politikerne har skapt i forbindelse med budsjettforhandlingene. Dette handler i stor grad om symbolpolitikk med liten effekt. Dessuten er det tydelig at forhandlingene foregår i en storby hvor politikerne er blinde for de distriktspolitiske utfordringene man skaper med sin symbolpolitikk.  Dagens innlegg handler altså om miljøpolitikk :-)

Som småfurtne unger vil ikke to små partier være med på "leken" hvis ikke bensin og diesel blir dyrere. For det vil redusere klimautslipp og redde jorden. Det er jo dette vi har forsøkt i lang tid. Drivstoffet er langt dyrere i dag (og i Norge i forhold til mange andre land) uten at det gir nedgang i biltrafikken. Hovedgrunnen til dette er at Norge har levende bygder og distrikter utenfor byene. Man har ingen alternativer til bil. Derfor vil småpartienes avgifter ikke føre til lavere utslipp, men dårligere økonomi for dem som bor i distriktene.

Hvis man mener alvor med sitt miljøengasjement i politikken (og ikke bare vil tømme lommebøkene våre) så kunne man stimulere til kjøp av mindre forurensende biler. Nye biler har langt mindre utslipp av klimagasser enn eldre biler. Bare det å bytte ut en eldre dieselbil med en ny dieselbil vil bety store kutt i utslippene. Men det som i større grad hadde fått ned utslippen er å få alle turistskip til å benytte strøm fra land når de ankrer opp i norske fjorder og havner. De slipper ut mer klimagass enn biltrafikken.

Dette var bare to konkrete forslag som vi vet vil føre til kutt i klimagasser. Problemet med mine forslag er at de ikke gir penger til statskassa. Og da tenker jeg at man har avslørt miljøpolitikernes ønsker. Ville de gjort noe med utslippene, kunne de fint ha kommet til enighet om det. Men det handler om å straffe dem som kjører og få penger inn i statskassa - det er dårlig miljøpolitikk. Det er også dårlig distriktspolitikk. Men fremfor alt er det umoden politisk oppførsel.  Landet trenger et statsbudsjett og her burde man vise seg ansvarlige av hensyn til landet.

Det skulle ikke mer til enn et blogginnlegg fra meg før nyhetene melder at det er oppnådd enighet om budsjettet ;-)  det var på tide.