lørdag 22. desember 2018

10 artikler om jula

Siden vår tidsregning starter med Jesu fødsel, er det nok flere enn meg som gjennom tiden har lurt på hvorfor nyttår og Jesu fødsel ikke er lagt til samme dagen.  Hvis du har svaret på det, så legg det inn som kommentar her på bloggen.

Hvis man regner julaften som Jesu fødselsdag, så vil nyttårsdagen være dagen da han ble bragt til templet og omskåret i henhold til jødisk tradisjon (Luk 2:21).   

Artiklene jeg har delt på bloggen om julen har blitt godt mottatt og mye lest.  Her har jeg tatt opp en del ting som kanskje ikke så mange har tenkt på.  Hvis du ikke har lest alle artiklene tidligere, så kan du klikke på linkene nedenfor.

1. En krybbe - to barn ?
2. I dag er det født dere en frelser 
3. Ble Jesus født i en stall?
4. Ble Jesus født 4 år før Kristus?
5. Ble Jesus født i julen?
6. Ble de vise menn ledet av en stjerne?
7. Vise menn - eller ikke? 
8. Josefs jul
9. Nissen eller Jesus
10. Tre ulik nissetradisjoner

Takk for året som har gått.  
Jeg ønsker deg et velsignet godt nytt år.

mandag 3. desember 2018

En stengt himmelvei

Nå var det en rådsherre som spurte Ham og sa: "Gode Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?" Luk 18:18

Det står en ung og rik mann foran Jesus med dette spørsmålet: ”Hva kan jeg gjøre for å arve det evige liv?”  Spørsmålet avslører at han ikke har forstått Jesu forkynnelse.  For det er lite vi kan gjøre for å få evig liv, det er en gave til oss.  Vil du ha evig liv, må du ta imot frelsen og følge Jesus.  Men Jesus så at det var noe som hindret denne mannen i å følge Ham.  Skulle han få det evige liv, måtte han kvitte seg med det som hindret ham – rikdommen.  Rikdommen stengte veien til himmelen for den rike unge mannen.  Har du noe i ditt liv som hindrer deg i å følge Jesus?  Er det noe som stenger himmelveien for deg?  Det kan være mange ting som blir så viktig for oss at det hindrer oss i å følge Jesus.  Det kan være stolthet, egoisme, usikkerhet, karriere, andre mennesker, frykt eller rikdom. Hvis noe av dette eller noe annet, hindrer deg i å følge Jesus, da er det tid for å ta et oppgjør med deg selv.  Hva er viktig i livet?  Hvor vil du tilbringe evigheten, og hvem ønsker du selskap med etter at livet her nede er over?  Tenk om rikdom eller frykt for andre mennesker skulle hindre deg i å oppleve det evige liv i Guds himmel.  Kanskje det er tid for å gi fra seg det som hindrer, og følge Jesus? 

søndag 2. desember 2018

Dagens helt

”Jeg har sannelig sett undertrykkelsen av Mitt folk som er i Egypt. Jeg har hørt deres klage og er kommet for å utfri dem. Og kom nå, Jeg vil sende deg til Egypt.”  Apg 7:34

Programmet ”Hodejegerne” på NRK hadde et innslag hvor de kåret dagens helt.  En mann ble kåret til helt fordi han hadde reddet naboen ut av huset som brant.  En gutt hadde reddet kameraten fra å drukne. Heltene var mennesker som hadde gjort valg som berørte andre mennesker.  Det var viktig at disse heltene var på det sted de var, og gjorde det de gjorde, gjennom det ble de redningsmenn. 

I Bibelen leser vi om flere slike helter.  En av dem var Moses. Gud hadde hørt ropet fra fangene i Egypt og kalte Moses til å bli en redningsmann.  Moses hadde motforestillinger.  ”Hvem er vel jeg,” spurte han.  Det er feil spørsmål.  ”Hvem er Gud,” burde han spurt.  For Moses hadde aldri klart oppgaven uten Guds hjelp.

Du er også kalt til å være en slik helt, en redningsmann.  Det er et rop fra mennesker som lider og lever i fangenskap også i dag.  Det er et rop om frihet og frelse.  Gud har hørt ropet, og kaller oss til å bli redningsmenn, som fører mennesker fra døden til livet. Gud vil redde mennesker i din nærhet. Det er ikke tilfeldig at du er der du er.  Det finnes mennesker rundt deg som trenger frelse og redning. 

Vil du leve et liv som setter spor, som betyr noe for andre, så bli en redningsmann som leder mennesker til Jesus Kristus, ”så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn” Johannes 1:12.  Intet betyr mer enn å få være et Guds barn.

lørdag 1. desember 2018

Evig fortapelse

De skal bli straffet med evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og borte fra Hans krafts herlighet,  2. Tess 1:9

Fortapelsens mulighet er beskrevet mange steder i Bibelen.  Den som snakker mest om helvete er Jesus selv.  Ordet helvete benyttes 7 ganger i vårt Nytestamente.  En av disse gangene er det Jakob, Jesu bror, som omtaler helvete.  De andre gangene er det Jesus selv.  Fortapelse derimot står det om hele 90 ganger.  Kanskje de synes det var lettere allerede på Jesu tid å snakke om fortapelse fremfor helvete?  Slik er det mange som tenker i dag iallfall.  Det viktige er vel egentlig ikke hvilket ord man bruker, men at man er klar over fortapelsens mulighet.  Beskrivelsen av fortapelsen, både her og andre steder i Bibelen, er slik at vi forstår at dette er et sted ingen av oss har noe ønske om å tilbringe en eneste dag av vårt liv.  Når vi i tillegg vet at fortapelsen ikke er en dag eller et år, men en evighet, da kjenner vi at dette blir et vanskelig tema. For vi vet samtidig om noen som kommer dit.  Inngangsbilletten er at de har sagt nei til frelsen, og vi kjenner noen som har gjort det.  Vi skulle ønske at det var et tredje alternativ, men det er det ikke.  Derfor er det så viktig at du og jeg med våre ord og våre liv kan være med å lede mennesker til evig liv.  Vi kan være med å redde mennesker fra denne fortapelsen.  Hvorfor ikke be til Gud når du har lest dette, at Han skal lede deg til et menneske i dag som du kan dele Livets ord med?