mandag 30. april 2018

3 vitnesbyrd på jorden

For det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse tre er Én.
Og det er tre som vitner på jorden: Ånden, vannet og blodet. Og disse tre er ett. 1. Joh 5:7-8

I går så vi på hvordan Faderen, Sønnen og Ånden er ett.  En Gud som uttrykkes gjennom tre personer.  Den andre delen av avsnittet fra 1. Johannes brev handler om det jordiske vitnesbyrdet.  Herren har gitt oss et trefoldig vitnesbyrd her i verden i dag.  Det første som nevnes er Ånden.  Guds Ånd taler til våre hjerter.  Han forkynner Kristus for oss, kaller oss til omvendelse, og leder oss på livsveien.  Det andre vitnesbyrdet er vannet.  En av grunnene til at mange har så stor kamp rundt spørsmålet om dåpen, er at dette er en sterk proklamasjon av at Jesus skal være Herre i mitt liv.  Bibelen viser oss at dåpen er en begravelse av det gamle livet.  Hvem har interesse av at du drar med deg det gamle livet, når det kan begraves i dåpsvannet?  Gjennom dåpen forkynnes at Jesus er Herre her på jorden, i ditt liv.  Også blodet vitner i dag om hvem som er Herre.  Martyrenes blod roper om både kjærlighet til Kristus og vilje til å underordne seg Gud i alle ting.  Selv ikke forfølgelse, tortur eller drap, kan få disse menneskene til å skifte herre.  Er ikke det et sterkt vitnesbyrd?  Disse tre er ett, står det.  De et ett i forkynnelsen av Jesus Kristus som Herre.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

søndag 29. april 2018

3 vitnesbyrd i himmelen

For det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse tre er Én.
Og det er tre som vitner på jorden: Ånden, vannet og blodet. Og disse tre er ett. 1. Joh 5:7-8

Bibelverset ovenfor er det verset som med størst tydelighet viser oss den treenige Gud.  ”Disse tre er En.”  Enkelte bibeloversettelser har fjernet dette verset fra Bibelen.  På et av de store kirkemøtene hvor treenigheten ble diskutert, var dette bibelverset helt sentralt, så sørg for å ha en Bibel som ikke har tatt bort noe fra Guds ord.  De tre som vitner i himmelen er Gud Fader, det er Ordet – som Johannes 1 viser oss er Jesus Kristus, og det er Den Hellige Ånd. 

Treenigheten er en av de grunnsannheter i kristen tro som har blitt angrepet gjennom tidende.  Det er kanskje ikke så merkelig, siden det er vanskelig å forstå.  Noen har forsøkt å bruke andre menneskelige bilder som for eksempel H2O.  H2O framtrer i tre ulike former; vann, damp og is.  Det er egentlig det samme, innholdet er ikke forskjellig, men det fremstår på ulik måte.  Gud fremstår også i tre personer, Fader, Sønn og Hellig Ånd.  Men det er likevel bare en Gud.  Bildet med H2O hjelper noen, andre bøyer seg bare for det faktum at Gud er større enn vi kan fatte med vår tanke.  Vi har begrensninger i evnen til å forstå en ubegrenset Gud.  Han vil alltid være større enn du kan fatte.  Spørsmålet blir egentlig om du vil akseptere en Gud som er større enn deg selv.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

lørdag 28. april 2018

Forfølgelse

Salige er dere når de håner og forfølger dere og for Min skyld sier all slags ondt om dere på falskt grunnlag. Matt 5:11

”Vi ber for dere, at dere skal slippe forfølgelser og vanskeligheter” sa en amerikansk kristen til en av lederne for husmenigheten i Kina.  ”Det må du slutte med,” svarte han.  ”Vi ber om at dere i Vesten skal få oppleve forfølgelse.”  Kineseren hadde sett hva friheten og manglende forfølgelse gjør med troen.  Mens vi i vesten ofte har en lunken tro, som ikke er prøvet og heller ikke vokser, opplever kineserne vekst på alle fronter.  Kina har brennende kristne som, med livet som innsats, forteller om sin Frelser og Herre.  Bibler er mangelvare og behandles med den største respekt.  Men størst av alt; Guds rike vokser.  Vi ser det over hele verden.  Før den islamske revolusjon i Iran var det kun en håndfull kristne.  I dag er tallet langt over en million.  Men de har det ikke lett.  På Cuba, under Castros ledelse og forfølgelse, vokste den kristne menighet og doblet antallet medlemmer flere ganger.  I historien kan vi lese det samme.  Jo flere anabaptister som ble druknet, brent på bål og drept – jo flere ble de.  Der det koster noe å være en troende, er folk villig til å betale prisen.  Lyset blir sterkere der mørket er mørkere.  Kanskje dette er til ettertanke for oss som både har frihet til å forkynne, mulighet til å vitne om Jesus og mer fritid til å bruke i Guds menighet?

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

fredag 27. april 2018

En kristen slaveeier ?

Hvis du da har samfunn med meg, så ta imot ham på samme måte som du ville ha tatt imot meg. Film 1:17

For oss er det litt underlig at mottager av brevet til Filemon er en kristen slaveeier.  Saken blir vel ikke bedre av at Paulus sender en rømt slave tilbake til sin eier. Det er denne slaven som overleverer brevet til Filemon.  Men vi skal merke oss at brevet egentlig er et tydelig oppgjør med slavehandel.  For Paulus er tydelig på at Filemon skal behandle sin slave som en bror, ikke som en slave.  Han skal behandle ham på samme måte som om det var Paulus som kom på besøk.  Med andre ord: Alle mennesker skal behandles likt.  Det finnes ikke noen som er mindreverdige.  En bibeltro kristen kan ikke samtidig være en del av et system som utnytter mennesker.  Men samfunnet på den tiden var slik at slaven Onesimus måtte ha et brev fra Filemon for å bli fri.  Han kunne aldri få et godt liv som rømt fange, bare som en frigitt fange.  Kolosserbrevet 3:11 understreker at det ikke er forskjell på slave eller fri.  Kristne bør derfor stå i første rekke for å kjempe for de undertryktes sak, mot slaveri og utnyttelse av mennesker.  Alle mennesker er skapt i Guds bilde, og det vi gjør mot andre mennesker gjør vi også mot Herren.   

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

torsdag 26. april 2018

Noe å lære av

Vær derfor ved godt mot, menn, for jeg tror Gud. Det skal gå nøyaktig slik som det ble sagt meg. Men vi kommer til å måtte grunnstøte ved en øy. Apg. 27:25-26

Det så mørkt ut for skipet som Paulus var om bord i.  De hadde seilt ut fra Kreta med kurs for Rom.  Men det blåste opp et forferdelig uvær, og besetningen var urolig.  Paulus var fange om bord i båten.  Han ble ført i lenker til Rom og skulle stilles for retten.  Han var kanskje den som hadde størst grunn til å være nervøs.  Men det ble han som trøstet de andre.  Han hadde tillit til Gud og kunne derfor være med å trøste og hjelpe de andre urolige sjeler i båten.  Øya de grunnstøtte ved, var Malta.  Der benyttet Paulus muligheten til å forkynne evangeliet.  Vi lærer minst to ting av dette avsnittet.  For det første at vi er trygge når vi har tillit til Gud.  Den trygghet vi har i Han, kan vi være med å gi videre til andre, slik Paulus gjorde.  For det andre benyttet han muligheten som oppstod til å vitne om Jesus Kristus.  Han fulgte selv oppfordringen som han også gav videre til Timoteus; ”Forkynn ordet! Vær rede i tide og utide!” 2. Tim 4:2.  Også når vi forkynner Ordet, kan vi ha tillit og trygghet til at Gud skal være med å gjøre sitt verk.  Mye kan skje der Ordet forkynnes.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale