onsdag 2. november 2016

Hvorfor jødene ?

I dag hadde jeg lyst til å dele noen tanker om hvorfor Gud valgte jødene som sitt utvalgte folk.  Var det fordi Gud elsker jødene mer enn andre?  Var det fordi jødene var mer moralske, gudfryktige eller mer egnet enn andre?  Hvorfor jødene?

UTVALGT TIL ANSVAR
På en av våre turer til Israel møtte vi tilfeldig en av professorene ved Universitetet i Jerusalem på gaten.  Det ble til et par timers hyggelig samtale, hvor han blant annet delte noen tanker om det å være Guds utvalgte folk. Han sa at "vi er ikke utvalgt til noen fordeler, men til ansvar."  Det var godt sagt.  Ser vi på jødenes historie er det tydelig at det ikke har vært til deres fordel så langt at de har vært Guds utvalgte folk.  De har gjentatte ganger blitt utsatt for masseutryddelse, deportasjoner og forfølgelse.  I vår tid øker denne trakasseringen og forfølgelsen igjen.  

GUD ELSKER ALLE MENNESKER
La meg først avvise tanken om at Gud elsker jøder mer enn han elsker arabere eller nordmenn. Han elsker alle mennesker like høyt, og hadde vært villig til å dø for deg uansett hvem du er, hvor du bor og hvilke etnisk bakgrunn du måtte ha.  På denne måten er vi alle utvalgt av Gud til å bli elsket av Ham.  Så Guds utvelgelse av jødene til å være sitt folk, handler ikke om at Han elsker dem mer enn andre.  

HVORFOR JØDENE
Hvis det ikke er fordi Gud elsket jødene mer enn andre, så må det kanskje ha vært fordi de er mer moralske eller at de er mer lydige mot Gud enn andre?  Noen ganger kan man være fristet til å si tvert imot.  Den som har leste både bibelhistorien og moderne historie vet at jødene på ingen måte kjennetegnes av lydighet mot Gud i større grad en andre.  Uansett hvilket folk Gud hadde utvalgt, ville andre kunne stilt spørsmål ved det.

I Sakarja 2:12 omtales Israel som Guds øyensten.  Dette er altså ikke fordi Han elsker jødene mer enn andre, men på grunn av deres rolle.  Bibelen viser oss hvordan dette folket oppstod som en frukt av kallet og pakten med Abraham.  Abraham var i utgangspunktet altså ikke noen jøde, men ble den første jøden.  Han er far til det jødiske folket.  Gud utvalgte så dette folket til å frembringe Messias.  Israel er utvalgt til en helt spesiell rolle i Guds frelsesplan.  Johannes 4:22 sier at frelsen kommer fra jødene.  Nå betyr ikke det at frelsen er en gave fra jødene, men det betyr at Gud har brukt og bruker jødene på en slik måte i sin frelsesplan et vi kan si at frelsen kom fra jødene.  Den som kjenner sin Bibel, vil også si at dette har vært Guds plan gjennom hele Det Gamle Testamentet.  Den kommende frelser, Messias, skulle være av Davids ætt, altså jøde.  Jesus Kristus var nettopp jøde av Davids ætt. Jeg skriver mer om jødenes rolle som Guds utvalgte folk i morgen.

NÅDE
Når vi leser særlig i Det Gamle Testamentet om jødenes ulydighet mot Gud, deres klage og opprør, så forstår vi at bakgrunnen for at Gud valgte dette folket er nåden.  Han valgte jødene på tross av, ikke på grunn av.  Gjennom dette gir Han også et signal til deg og meg.  For også vi er utvalgt av Gud, utvalgt til å få del i Hans frelse.  Heller ikke det er på grunn av din innsats, fordi du er så lydig og trofast, men av nåde - ikke av gjerninger.  Utvelgelsen av jødene viser først og fremst hvem Gud er.  Så ber Gud oss om å velsigne dette folket, ikke på grunn av det de gjør, men fordi Herren har valgt å bruke dem som sitt folk.  Han vil velsigne den som velsigner Israel.   

.
 

1 kommentar:

  1. Abraham ble ikke jøde. Han var og forble hebreer. Jødene kommer av Juda, etterkommere av Juda.
    Jakob fikk navnet Israel, etterkommere israelitter. Tistammene fra nord går under fellesbetegnelsen efraimitter, etter Efraim. Efraim og hans bror Manasse var Josefs sønner som han fikk i Egypt. Josefs far Jakob tok disse til seg som sine egne.

    SvarSlett