torsdag 3. november 2016

Jødenes rolle som utvalgt av Gud


I dag fortsetter jeg å dele noen tanker om jødene og deres rolle som Guds utvalgte folk.  I går handlet det om hvorfor jødene ble utvalgt av Gud.  I dag handler det om hva de er utvalgt til.

Jødene er altså utvalgt til å medvirke til Guds store frelsesplan.  Derfor vil det å velsigne Israel være å velsigne Guds plan og Guds folk.  Bibelen sier i 1. Mosebok 12:3 «Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og Jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet.» Vår støtte og velsignelse av Israel handler derfor i bunn og grunn om vårt forhold til Guds plan.  Vi kan takke jødene for deres rolle i vår frelse.

Jødene er også utvalgt og betrodd Guds ord sier Romerbrevet 3:2.  Det er dette folket som har gitt oss Bibelen, Guds ord.  Jeg tror ingen andre har hatt et slikt forhold til Guds ord som jødene.  Når de har tatt vare på de gamle skriftene for oss, så har de gjort det samvittighetsfullt lenge før boktrykkerkunsten.  De skrev av de gamle manuskriptene og laget kopier, og slik bevarte de ordet for oss i dag.  Når et manuskript var ferdig skrevet talte de antall a’er.  Hvis antallet stemte med originalmanuskriptet gikk de videre for å telle antall b’er.  De sjekket tødler og andre tegn.  Hvis det var en eneste feil, måtte den nye kopien kastes.  Man hadde en grunnleggende ærefrykt for Guds ord.  At Gud betrodde jødene sitt ord gjør at vi i dag kan lese med trygg forvissning om at dette faktisk er det ordet Gud talte til tidligere generasjoner.  Vi kan takke jødene for at vi i dag har Guds ord.

Vi vet også at jødene har en helt spesiell rolle i endetiden. Når nasjonen Israel igjen blomstrer, da vet vi at tiden nærmer seg.  Lenge se det ut som en umulighet at jødene skulle få tilbake sitt land, men en dag gjenoppstod landet og innledet endetiden.  Mye ligger foran Israel og jødene i tiden som kommer, både gode og vonde ting.  Men Gud vil på en helt spesiell måte være med sitt utvalgte folk også i de kommende dager.

Gjennom Abrahams ætt, jødene, vil også folkeslagene bli velsignet. 1. Mosebok 12:3 sa at alle jordens slekter skal bli velsignet. Den største og beste velsignelsen dette folket har gitt oss er selvfølgelig frelsen.  Men på mange andre områder velsigner Israel vår verden.  Det er Israel som har utviklet vanningsanlegg som muliggjør dyrking av mat i ørkenen.  Det er jøder som står i fremste rekke når nytt sykehusutstyr utvikles, som f.eks. hjertestartere og høyteknologisk utstyr.  Nye kurer mot kreft, parkinsons, alzheimers osv. kommer fra jødiske forskere.  For ikke å snakke om hvordan man skal få ferskvann i ørkenområdene i Midt-Østen.  Det er Israel som både har utviklet teknikken for å avsalte saltvann, og rense kloakk slik at det kan benyttes til vanning.  Selv Israels fiender i Midt-Østen har fått del i deres kunnskap.  Alle slekter på jorden velsignes av dette folket

LES OGSÅ om jødehat i FN her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar