onsdag 21. desember 2016

Boikott av Israel, landet som løser verdens størte behov?

Har du hørt at neste krig i Midtøsten kan bli en krig om vannressursene?  Det har blitt sagt over lengre tid.  Det er en kjent sak at mangelen på rent ferskvann er et av verdens største problemer.  Men nå kan problemet være løst.  Hvem har løst dette problemet?  Jo, den staten som mange politiske aktivister vil boikotte - Israel.

1. Israel har lenge arbeidet med vannrensing, gjennvinning av vann og teknikker for å utnytte hver vanndråpe bedre.  Det var Israel som utviklet drypp-vanningen i jordbruket, og som eksporterte teknologien til andre land som ønsket å dyrke mer ved hjelp av mindre vann.  Dette skaffet mer mat til mennesker både i Midtøsten og Afrika, hvor vann er en knapphetsressurs.  

2. Men også når det gjelder gjenvinning og rensing av vann, har Israel utviklet den beste teknoligien.  I dag gjenvinnes 80% av landets kloakk og spillvann.  Dette brukes i hovedsak til vanning, hvor man igjen benytter drypp-vannings teknikken for at man skal kunne få best mulig resultat på minst mulig vann.  

3. Israel har også gjennom flere tiår arbeidet med avsalting av sjøvann.  I mange år var dette kostbart og derfor vanskelig å gjennomføre i større skala.  Det motiverte Israelske forskere til å arbeide videre med prosjektet, slik at man i dag har klart å utvikle en teknikk som avsalter vann på en betydelig rimeligere måte.  Dette har igjen ført til at 80% av dagens drikkevann i Israel kommer fra havet.  Dette betegnes som en revolusjon i det internasjonale samfunn, og kan føre til at verden kan få nok rent vann, og at man kan dyrke opp områder som tidligere har vært ørken og ødemark.  Dermed vil også matforsyningen i verden øke - hvis man er villig til å benytte Israelsk teknologi.

Interessen for Israelsk teknologi på dette området er minst like stort som på områder som data og medisin.  Flere land i Afrika er allerede med i et vannsamarbeid med Israel.  Kina har siden 1992 vært med i vannprosjektet.  California, som har et stort vannproblem, valfarter nå til Israel.  Totalt er det nå 150 land som samarbeider med Israel om vannprosjekter.  Både venner og fiender søker Israels hjelp for å løse sine egne vannproblemer, og alle for del i Israels revolusjonerende kunskap og teknikk for å redde verden fra vannkrisen som ellers ville kunne ha ført til store konflikter og kriger.  

LES OGSÅ: Trondheim boikotter Israel - Lykke til!
LES OGSÅ: Jødenes rolle som uvalgt av Gud 
LES OGSÅ: Hvorfor jødene?

2 kommentarer:

 1. Alt dette er fint og greit. Hen hva med palestinere som ikke får koble seg på infrastrukturen? Hva med palestinerne som ikke får vannet markene sine fordi jødiske bosettere prioriteres ? Hva med palestinerne som nektes adgang til brønner de har bygd for 50 talls år siden ? Hva med palestinerne som ikke får byggetillatelse til vannrenseanlegg, vanngjenvinningsanlegg osv. Hva med palestinerne som får brønner og vanningsanlegg revet fordi det "mangler" byggetillatelse.

  Selvsagt gjør Israel mye bra og det fortjener de skryt for. Men den behandlingen palestinerne på vestbredden utsettes for må kritiseres. Da er boikott av produkter derfra en god løsning.

  SvarSlett
 2. Her var det flere faktafeil og logisk brist

  For å ta boikott først: Ved å boikotte industri og business i Judea og Samaria (vestbredden av Jordanelven) så boikotter man i hovedsak palestina-arabiske arbeidere. Dette er dessuten arbeidsplasser som er høyere lønnet enn mange andre arbeidsplasser. Et eksempel på hvor håpløs denne boikotten er, er vestlig boikott av den israelskeide brusmaskinfabrikanten SodaStream. På grunn av boikott måtte de flytte sin fabrikk fra Vestbredden til andre deler av Israel. Flertallet av arbeiderne var Palestina-arabere. 500 arabiske familier mistet dermed arbeid og inntekt. Hvilket ansvar har boikott-gjengen for deres fremtid? De kunne hatt arbeid i en godt betalt bedrift, men det ble fratatt dem på grunn av verdens hat mot jødene. Vel det var det første.

  For det andre. Mange palestina-arabere får tillatelse til å bygge i områder som ikke er omstridt. Det er i de omstridte områdene det kan oppstå konflikt. Det er også mange jøder som nektes byggetillatelse i de omstridte områdene. Israelske myndigheter har faktisk revet en rekke hus som har blitt bygget av jøder i omstridte områder. Så her likebehandles arabere og jøder. Det som er problematisk er verdenssamfunnes press på Israel til å skape isolerte områder hvor det kun bor jøder, eller kun arabere. Myndighetene i Jerusalem ønsker at folk skal kunne bosette seg der man selv ønsker (slik som i Norge) men så fort en jøde bosetter seg i Øst-Jerusalem skriker hele verden. Men bosetter en araber seg i Vest-Jerusalem er det ingen som sier noe om det. Dette avslører hva det dreier seg om.

  For det tredje: Vann. Israel sender mer vann inn i Gasa enn avtalen som er inngått krever. Dette viser nettopp at man ønsker å hjelpe med forsyning av ferskvann til den palestina-arabiske befolkningen der. Det er dessuten en rekke vannprosjekter også i Judea og Samaria. At noen gamle brønner i omstridte områder ikke er like tilgjengelige som før, er nok også et faktum.

  Israel er på ingen måte noen terrorstat eller undertrykker. Se heller på naboland og hvordan de arabiske stater styres. Hvorfor er det ingen som krever boikott av dem? Kan det være fordi Israel har en majoritetsbefolkning som er jøder? Her er det dessverre mye brunt grums - Vi burde ha lært av historien.

  Man kan ikke en gang glede seg over at Israel har funnet løsningen på en av verden største utfordringer, uten å komme trekkende med ønsket om boikott. For meg er det helt uforståelig.

  PS
  Jeg har gode venner blant arabere bosatt i Israel. De forteller mye interessant som aldri kommer fram i norsk media, desverre.

  SvarSlett