fredag 30. november 2018

Et forherdet hjerte

"I dag, om dere hører Hans røst, da forherd ikke deres hjerter."  Hebr 3:15

Det hender man møter mennesker som er sympatiske og hyggelige, men når samtalen kommer inn på kristen tro, så skjer det noe merkelig.  Blikket hardner til, og det oppstår et engasjement.  De vil ha fjernet kristendom i skolen, og har vel lyktes med det.  Neste steg er å få Gud ut av nasjonalsangene våre.  Kan de i tillegg få fjernet korset i flagget, vil de kanskje føle at de har gjort en god innsats.  Alle spor av kristen tro i samfunnet må fjernes!  Jeg tror jeg vet hvorfor noen har så sterkt negativt engasjement i denne saken.  Kristen formålsparagraf i barnehage og skole, Grunnlov og nasjonalsang, alt dette minner dem på det kallet de en gang fikk, men som de sa nei til.  Så tror de at kallet blir borte, om man bare får skjøvet disse tingene bort.  Da skal freden senke seg i hjertet, men vil den det?  Du kan ikke forby Guds kall.  De land som har forbudt kristen virksomhet, er de land som i dag opplever den største vekkelsen.  Det er bare en måte å bli kvitt Guds kall på.  Det er å si JA til Jesus.  Da vil også disse mennesker få oppleve både fred og frihet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar