lørdag 3. desember 2016

Budsjettforhandlinger?

Etter å ha vært bortreist en uke, er jeg nå på plass igjen og vil mene noe om det som har vært i medias overskrifter den siste tiden. For en tid siden tok jeg en miljøtest som NrK hadde lagt ut på sine nettsider i forbindelse med en programserie om miljøet og hvordan man kan bli mer miljøbevisst og i praktisk liv redusere vårt utslipp av klimagasser o.l. Jeg ble ikke så overasket over at jeg kom godt ut av testen. Jeg flyr sjeldent, spiser lite kjøtt og er ikke så ofte i klesbutikker. Jeg havnet langt under gjennomsnittet for nordmenn når det gjelder klimautslipp.

Likevel irriterer jeg meg over den situasjonen politikerne har skapt i forbindelse med budsjettforhandlingene. Dette handler i stor grad om symbolpolitikk med liten effekt. Dessuten er det tydelig at forhandlingene foregår i en storby hvor politikerne er blinde for de distriktspolitiske utfordringene man skaper med sin symbolpolitikk.  Dagens innlegg handler altså om miljøpolitikk :-)

Som småfurtne unger vil ikke to små partier være med på "leken" hvis ikke bensin og diesel blir dyrere. For det vil redusere klimautslipp og redde jorden. Det er jo dette vi har forsøkt i lang tid. Drivstoffet er langt dyrere i dag (og i Norge i forhold til mange andre land) uten at det gir nedgang i biltrafikken. Hovedgrunnen til dette er at Norge har levende bygder og distrikter utenfor byene. Man har ingen alternativer til bil. Derfor vil småpartienes avgifter ikke føre til lavere utslipp, men dårligere økonomi for dem som bor i distriktene.

Hvis man mener alvor med sitt miljøengasjement i politikken (og ikke bare vil tømme lommebøkene våre) så kunne man stimulere til kjøp av mindre forurensende biler. Nye biler har langt mindre utslipp av klimagasser enn eldre biler. Bare det å bytte ut en eldre dieselbil med en ny dieselbil vil bety store kutt i utslippene. Men det som i større grad hadde fått ned utslippen er å få alle turistskip til å benytte strøm fra land når de ankrer opp i norske fjorder og havner. De slipper ut mer klimagass enn biltrafikken.

Dette var bare to konkrete forslag som vi vet vil føre til kutt i klimagasser. Problemet med mine forslag er at de ikke gir penger til statskassa. Og da tenker jeg at man har avslørt miljøpolitikernes ønsker. Ville de gjort noe med utslippene, kunne de fint ha kommet til enighet om det. Men det handler om å straffe dem som kjører og få penger inn i statskassa - det er dårlig miljøpolitikk. Det er også dårlig distriktspolitikk. Men fremfor alt er det umoden politisk oppførsel.  Landet trenger et statsbudsjett og her burde man vise seg ansvarlige av hensyn til landet.

Det skulle ikke mer til enn et blogginnlegg fra meg før nyhetene melder at det er oppnådd enighet om budsjettet ;-)  det var på tide.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar