onsdag 28. desember 2016

Ble de vise menn ledet av en stjerne?

"Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham." Sier de vise menn når de ankommer Jerusalem.  Senere i historien står det "og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet var.  Da de så stjernen ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren."

Dette kan du lese i Matteus 2:1-12.

Det har vært en del diskusjon også omkring stjernen som viste seg for de vise menn.  Astronomer har mulighet for å regne seg bakover og se stjernenes posisjoner, og man spekulert i ulike forklaringer på stjernen som viste seg for mennene fra øst.

1. Jupiter er en planet som hvert 60 år lyser spesielt kraftig på himmelen. Dette fenomenet viste seg bl.a. i år 6 f.Kr. men da i april dette året.   

2. En annen teori er at planetene Jupiter og Venus kom nær hverandre og for det menneskelige øyet "smeltet" sammen til en ekstra stor stjerne.  Dette vet man skjedde i år 2 f.Kr.

3. En tredje teori er at det var Halleys komet som viste seg på himmelen på den tiden Jesus ble født.  Men det nærmeste tidspunktet denne kometen viste seg er 11 år f.Kr. Da skjedde dette i løpet av det som vi i dag beskriver som juletiden, dvs slutten av desember.

4. Ellers har det også vært en rekke andre teorier og spekulasjoner om hva denne stjernen som viste seg på himmelen var, f.eks. et større stjerneskudd, en supernova eller andre astronomiske hendelser på himmelen.

Ingen av disse teoriene er tilfredsstillende for en bibelleser som kjenner historien fra Matteus kapittel 2.  Men før vi går nærmere inn på dette, skal vi dvele litt ved et annet spørsmål knyttet til de vise menn.  Hvem var de?

Det er ikke så mye informasjon vi har om de vise menn. Men vi vet at de kom fra "Østen" og at de omtales som "vise."  Noen har lagt vekt på at de fulgte stjernen, og derfor måtte være stjernetydere, dvs astrologer.  Det er en umulighet som vi kommer tilbake til.  Andre har lagt vekt på at ordet i grunnteksten "magoi" også ble benyttet om presteskapet hos mederne og perserne (zoroastriske tro).  Disse var astrologer med prestefunksjon. Det er imidlertid ikke sannsynlig at dette var prester i en annen hedensk religion, og iallfall ikke astrolog-prester.  Ordet "magoi" og betydningen av dette ordet har hele tiden vært under utvikling og har også hatt andre betydninger.  Det er av dette ordet vi har fått vårt ord "magi."  

Hvorfor er det da ikke mulig at dette var astrologer og hvem var de?  Vel, Bibelen er veldig tydelig på at astrologi og stjernetydning ikke er noe vi skal holde på med.  Faktisk så er "tilbedelsen" av stjernene (også omtalt som himmelens hær) noe Bibelen beskriver som en frukt av at mennesker har vendt seg bort fra Gud.  

En mer sannsynlig teori om hvem disse vise menn er, finner vi i jødenes historie.  Det var nemlig ikke alle jøder som forlot Babylon da jødene fikk reise hjem fra fangenskapet der.  Det var en stor gruppe jøder igjen i landet som etter frigivelsen levde som frie borgere i landet.  Her ble også den religiøse praksisen delvis opprettholdt av mange.  Så vet vi at Guds visdom er annerledes enn menneskers visdom.  Herren ville ikke kalle avgudsdyrkere vise, men dem som søker Ham og Hans ord blir omtalt som vise.  Derfor er det mest trolig at de vise menn er etterkommere etter dem som ble igjen i Babylon, at det var jøder som forstod at nå var tiden inne for det profetene hadde fortalt.  Tegnet på himmelen bekreftet dette for dem, derfor dro de for å hylle den nye kongen.  Det betyr at de vise menn var troende jøder fra Babylon.  Dette bygges altså på antagelser utfra de bibelske tekstene.

Men hva var det disse jødene fulgte til Betlehem?  Det er ingen tvil om at det så ut som en stjerne.  Der er bibelteksten tydelig.  Men det kan ikke ha vært en vanlig stjerne, en planet, stjerneskudd eller komet.  Det må ha vært noe annet.  Det er nemlig ikke mulig å følge en stjerne og se hvordan den stopper over et konkret hus.  Nordstjernen har ledet mang en sjømann i riktig retning, men det er aldri mulig å se hvordan en av himmelens stjerner stopper over et bestemt sted.  De kan vise oss himmelretning når man kjenner stjernehimmelen fra før.  Det betyr at Betlehemsstjernen må ha vært noe annet.  

Det mest sannsynlige er at stjernen var et lys Gud sendte for å lede mennesker til Kristus, Han som er verdens lys.  Det var rett og slett et av Guds mange mirakler.  Mer innviklet behøver det ikke å være. 

LES OGSÅ: Ble Jesus født i en stall? 
LES OGSÅ: Ble Jesus født 4 år før Kristus?
LES OGSÅ: Ble Jesus født i julen?
1 kommentar:

  1. En venn av meg opplevde dette da han hoppet utfor kaia i Oslo for å ta sitt eget liv, et sted han var sikker på at det ikke var stige opp fra vannet. Etter å ha hoppet angret han seg fryktelig, men da kom et lys langs bryggekanten som stoppet et stykke lenger borte. Han svømte dit og der var det en leider opp på brygga. Lyset ledet foran hele veien hjem til leiligheten og stoppet der for så å slukke.
    Hilsen Sven

    SvarSlett