søndag 25. desember 2016

Ble Jesus født 4 år før Kristus ??

Kanskje du opplever spørsmålet i overskriften litt absurd?  Jeg skal ikke ødelegge romjulen for deg, men bare peke på at Jesus ikke ble født i år 0 (hvis det er noe som heter det).

La meg først fortelle litt om hvordan våre årstall og vår tidsregning ble til. Som du kanskje er kjent med opererer jødene med andre årstall enn oss.  Det er fordi deres tidsregning starter med det de tidligere mente var tidspunktet for skapelsen, dvs år 3.761 f.Kr. (etter vår tidsregning).  I Romerriket regnet man årstallet fra Romas grunnleggelse. Den muslimske verden pleier i dag å benytte årstall som begynner med Muhammeds utvandring fra Mekka i år 622 e.Kr.  

Det var den katolske munken Dionysius Exiguus som foreslo at den kristne verden skulle begynne sin tidsregning med Jesu Kristi fødsel.  Han foreslo dette i år 525, men det skulle ta noen år før dette ble innført på 700-tallet.  

Dionysius prøvde å regne seg bakover for å finne ut i hvilket år Jesus ble født.  Han tok da utgangspunkt i årstallet som Romerriket benyttet, og så på hvilke keisere som hadde regjert og hvor lang tid de satt med makten osv.  Dette var ikke et enkelt regnestykke, siden de historiske kildene var usikre og enkelte keisere også regjerte under flere navn.

Derfor ble regnestykket til Dionysius feil.  Han bommet med 4 - 6 år.  Det er historisk dokumentert at kong Herodes den store, som regjerte da Jesus ble født, døde mot slutten av år 4 f.Kr.  Altså ble Jesus født før det, siden det ifølge evangeliene var han som var konge i Judea på den tiden da Jesus ble født.  

22. desember finner du artikkelen "Ble Jesus født i en stall?" der viser jeg til at besøket av de vise menn neppe fant sted direkte etter Jesu fødsel.  Jesus kan ha vært mellom 1-2 år gammel da de på slutten av kong Herodes levetid måtte flykte til Egypt.  Det betyr i klartekst at Jesus ble født en gang mellom år 6 og 4 f.Kr.  

PS
Det finnes ikke noe år 0.  Da tidsregningen ble innført kjente man ikke til begrepet null.  Det kom inn først på 1100-tallet.  Jesu fødsel ble derfor år 1, ikke år 0.  Det betyr også at vi hopper fra år 1 f.Kr. til år 1 e.Kr.  Moderne mennesker vil da tenke at vi hopper over et år, nemlig år 0.  Dette var bare en parentes, for morroskyld på slutten av denne artikkelen om når Jesus ble født. 

LES: Ble Jesus født i julen? 
LES: Ble de vise menn ledet av en stjerne? 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar