mandag 9. oktober 2017

Hvor går Baptistsamfunnet ?

Nylig ble det kjent at tidligere generalsekretær i Baptistsamfunnet, Per Midteide, har meldt seg ut av sin menighet, Bærum Baptistmenighet, i protest mot Baptistsamfunnets holdning til homofili. I intervju med Vårt Land avslører han meget liberale holdninger. Det han også sier er at menigheten deler hans syn.

Spørsmålet blir om dette kan ses på som en seier for den konservative, bibeltro delen av kirkesamfunnet, eller om dette også kan slå den andre veien. For det som kan skje nå er at man i frykt for å miste medlemmer ikke håndhever de vedtak som er gjort tidligere i spørsmål om homofili. Det Midteide sier er at menigheten deler hans syn, noe som burde få Baptistsamfunnets ledelse til å inngå samtaler med menigheten. For Oslo 3. Baptistmenighet ble i sin tid ekskludert fra kirkesamfunnet på grunn av disse synspunktene. Forskjellen er at den menigheten innsatte praktiserende homofile i tillitsverv, det har så vidt jeg vet ikke blitt gjort i Bærum.

Helt siden 1994
Det har vært bølger i mange år rundt spørsmålet om homofili i Baptistsamfunnet.  Helt siden 1994 har dette spørsmålet blitt diskutert med ujevne mellomrom.  Det som gir grunn til bekymring er hvor lite respekt den liberale fløy har for vedtak som er gjort.  Man arbeider videre i strid med beslutninger fattet av kirkesamfunnets landsmøte.  Samtidig avskriver man Bibelens ord, som er tydelige om homofili.  

To tanker i hodet
Her må man skille mellom teologi og lære på den ene siden, og hvordan man møter mennesker som sliter på den andre siden. Kristne må være tydelige på hva Guds Ord sier.  Vi er ikke gitt fullmakt til å forandre Guds Ord, tvert imot.  Det hviler dom over den som legger noe til eller trekker noe fra.  På den andre siden må mennesker som sliter med disse tanker og følelser møtes med Kristi kjærlighet og nåde.  Alle mennesker har ting de sliter med i forhold til Guds standard.  Og Bibelen sier at dersom man bryter ett eneste av Guds bud, så har vi brutt hele loven.  Derfor er det ingen som kan si at de er bedre enn andre.  Vi har alle brudt Guds lov.  Det er viktig å møte mennesker med Kristi kjærlighet, uten at vi går på kompromiss med Guds Ord.

Ingen overraskelse
Nå skal det vel sies at de som har fulgt med gjennom årene siden 1994 ble neppe overrasket over Per Midteides synspunkter og utmelding.  Han er en av få som har hatt en av de mest ekstreme liberale holdningene i hele denne perioden.  Likevel er det neppe noen glede blant baptister over dette utspillet. Man kjenner ingen glede over mennesker som glir bort fra Guds Ord, eller som ikke trives i fellesskapet.  

Ifølge Midteide delte menighetens hans syn, likevel kunne han ikke være med i den menigheten.  Det vitner om en annen aganda.  For hvorfor skulle han melde seg ut av en menighet som har samme syn som ham?  Jo, fordi han ønsker å forandre andre menigheter og menighetsfellesskapet som hans menighet er en del av.  Nå har han gjort som Jimmy Carter med jevne mellomrom gjør i forhold til Sørstatsbaptistene.  Midteide har bare gjort dette en gang (foreløpig), men Carter har gjort det igjen og igjen for å presse sitt kirkesamfunn til å innta en annen holdning.  Han rykker ut igjen og igjen og forteller om at han har forlatt Sørstatsbaptistene pga deres holdning til Bibelen, homofili etc.

Hva sier Bibelen egentlig om homofili? 
Tok Jesus feil når det gjelder homofili?  Hva visste Paulus om det vi i dag kaller homofili?  Kan det som står i en bok som er et par tusen år gammel være avgjørende for oss i dag? Jeg vil anbefale heftet "Homofili" som jeg har skrevet.  Dette heftet går inn i disse spørsmålene og viser vei i spørsmålet om homofili.  Det koster bare 39,- og du får kjøpt det i Frihets nettbokhandel her.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar