torsdag 28. desember 2017

Engler


Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som hette Nasaret.  Luk 1:29

Ved tre anledninger i Jesu liv ser det ut for at englene er i større aktivitet enn ellers.  Først er det i forbindelse med Jesu fødsel, hvor det er englebesøk både hos Sakarja, Maria, Josef og hyrdene.  Senere ser vi det i forbindelse med Hans død og oppstandelse.  Den tredje gangen er i forbindelse med endetiden og Jesu gjenkomst. 

Bare Gud selv er nevnt i flere bøker enn Guds engler.  I 60 av Bibelens 66 bøker kan vi lese om disse Guds sendebud.  Ordet engel betyr nettopp sendebud.  De er utsendt av Gud for å utrette det Han vil de skal gjøre.  Vi har ikke myndighet over englene.  Det er heller ikke en bibelsk tanke at vi skal søke kontakt med englene.  Grunnen til dette er ganske enkelt at de er utsendt av Herren.  De er utsendt med en misjon og et oppdrag.  Men vi kan selvfølgelig be Gud sende oss engler.  Forskjellen er da at vi henvender oss til Herren i bønn, ikke til engler.  Det er dette som er skillet mellom engledyrkelse og bibelsk tro.  Å søke engler, kan fort lede oss i kontakt med de falne engler.  Derfor søker vi ikke engler, vi søker Herren.  Hvordan Han velger å svare oss, er opp til Han. 

1 kommentar:

  1. Engler blir sendt oss fra Gud som hjelpere og veiledere. Å få engler's betjening er en nådegave fra Gud.

    SvarSlett