tirsdag 26. desember 2017

Vise menn


Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tid Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: "Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi så hans stjerne da den gikk opp ved morgengry, og er kommet for å hylle ham."  Matt 2:1-2

Det står at kong Herodes samlet sammen de skriftlærde og yppersteprestene for å spørre dem ut om når Messias skulle fødes.  Dette var kunnskapsrike mennesker.  De var ikke lenge samlet før alle var enige om at profeten Mika hadde svaret.  Han skulle fødes i Betlehem.  Var ikke disse også vise menn?  Hvorfor kalles de som ikke visste helt hvor de skulle, de som gikk feil, og som måtte spørre etter veien, hvorfor kalles de vise?  Mens rådet av kunnskapsrike mennesker i Jerusalem, som visste hvor Messias skulle fødes, ikke fikk en slik betegnelse? 

Legg merke til at når rådet var gitt, så var det ingen av de kunnskapsrike som dro sammen med de vise menn.  Ingen listet seg etter dem i nysgjerrighet en gang.  Det var visst ikke aktuell problemstilling.  De hadde kunnskap, men det var alt de hadde.  Det var ikke liv.  De vise menn derimot, tok imot rådet og dro til Betlehem.  Her ser vi tydelig forskjellen på kunnskap og visdom.  For mennene fra Østen handlet det ikke om teoretisk kunnskap.  Det handlet om liv og om vilje til å leve ut det de så.  Er du villig til å handle ut fra det du ser fra Guds ord, eller er det bare kunnskap?  De kunnskapsrike siterte Mika 5:2, de vise menn lyttet og handlet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar