fredag 29. desember 2017

Gud er til å stole på


Alt dette skjedde for at det Herren har talt gjennom profeten, skulle oppfylles: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel - det betyr: Gud med oss.  Matt 1:22-23

Når vi leser Matteus kapittel en og to, ser vi at i hvert eneste avsnitt så understrekes det at det som nå skjer er oppfyllelsen av Herrens ord gjennom profetene.  Det kan virke som at poenget med beskrivelsen av Jesu fødsel ikke først og fremst handler om å beskrive hvordan Jesus ble født, men heller å understreke at Gud er til å stole på.  Jødene hadde ventet i generasjoner på den kommende Messias.  De ventet på Han som profetene hadde forkynt om.  Den Jesus som kom til verden den første kristne jula, er oppfyllelsen av disse profetiene.  Gud er til å stole på, Han oppfyller sitt ord og sine løfter.  Galaterne 4:4 sier ”Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne...”  Når Guds tid er inne, da kommer Han med oppfyllelsen av Sine løfter.

Vi tenker ofte at dersom ikke Gud oppfyller det vi mener Han har sagt i løpet av kort tid, da har vi enten misforstått eller så er Gud en som ikke holder løfter.  Men evighetens Gud har nok litt andre perspektiver enn deg og meg.  Om det skjer denne uken, neste år, eller neste generasjon – det Herren har sagt, det vil skje.  På denne måten blir jula også en påminnelse til deg og meg om at Gud vil holde sine løfter til oss.  Det Han har sagt i sitt ord, vil Han også innfri i våre liv.   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar