torsdag 21. desember 2017

Guds veier


Vis meg Dine veier, Herre! Lær meg Dine stier! Led meg i Din sannhet og lær meg, for Du er min frelses Gud. På Deg venter jeg hele dagen.  Salme 25:4-5

Som kristne har vi en bønn i våre hjerter om å få gå Herrens vei.  Vi får lov til å følge i Jesu fotspor og gå den veien Han kaller oss.  Bibelen forteller oss at Guds vei er fullkommen, og det er klart at vi vil gå på den fullkomne vei.  Det betyr ikke at alt vil bli så lett og enkelt.  Noen forkynner at hvis folk blir kristne så. skal alt bli lykke og velstand.  Jeg tror ikke på det.  Livet har sine sider, også for oss som har tatt imot Jesus Kristus som vår frelser og Herre.  Men vi har en Gud som er med oss, og som fører oss gjennom vanskelighetene og ut i seier.  Herrens vei går ikke utenom alle vanskeligheter, men den går gjennom dem.  Når problemer og vanskeligheter står som fjell foran oss, så er Herrens vei som en tunnel gjennom vanskelighetene.  Vi kan se lyset som stråler fra den andre siden, og vi vet at Herren vil være med oss hele veien.  Det handler om å få være ledet av Guds sannhet gjennom livet.  At vi lar oss lære av Ham som er vår frelses Gud, og ikke begynner å gå våre egne veier.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar