søndag 8. juli 2018

Å få øynene åpnet

Da svarte han: "Frykt ikke, for de som er med oss, er flere en de som er med dem." Elisja bad og sa: "Herre, jeg ber Deg, åpne øynene hans så han kan se." Da åpnet Herren øynene til den unge tjeneren, og han så. Og se, overalt rundt Elisja var fjellet fullt av hester og vogner av ild. 2. Kong 6:16-17

Det er ikke bare den onde som sender ut sin åndehær for å friste til synd og fall.  Gud sender også ut sine engler som skal beskytte, hjelpe og bevare Hans folk.  Selv om du ikke ser dem, så har Herren sagt at de er her.  Noen ganger kan Herren likevel gi oss et glimt inn i den verden.  Gjennom alle tider har enkeltpersoner vitnet om englebesøk.  De har fått åpnet sine øyne og sett at Herrens ord og løfter er sanne. 

Gud ønsker å åpne flere øyne, ikke først og fremst for å se engler, men for å se at Hans ord er sannhet.  Gud vil gjerne åpne dine øyne så du ser hvor stor Han er, ser rikdommen i Hans ord, får se hva det betyr at Jesus har tatt din synd.  Han vil åpne øynene, så vi ser evangeliets hemmelighet.  Det står at den onde har forblindet de vantros øyne, så de ikke skulle se lyset fra herlighetens evangelium om Kristus (2. Kor 4:4).  Men vi har en Gud som åpner øyne.  En Gud som vil at du skal se. 

Siden profetens tjener ikke så hva Herren hadde sørget for, ble han bekymret og redd.  Men Elisja bad om at han skulle få se.  Hvis våre øyne bare ser det som skjer i denne verden, er det lett å bli bekymret.  Men vi har sett mer.  Det er en åndelig verden, som er like virkelig og levende. Da ser vi at vi ikke har grunn til å frykte, ”for de som er med oss, er flere en de som er med dem.”  ”O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg får se hvor rik jeg er.”


Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar