tirsdag 10. juli 2018

Bønn handler om nærhet og fellesskap

Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli åpnet for.  Matt 7:7-7

Vi har en Gud som sørger for oss.  Er du i tvil om dette, så les dagens bibeltekst en gang til.  Guds hjerte banker for oss.  Han ser til oss på alle livets områder, og vil at vi skal legge fram for Han våre behov.  Vi ber ikke først å fremst for å få, men for å være i Guds nærhet.  Bønn handler om fellesskap med Gud.  Der i fellesskapet med vår Frelser kan vi også lette vårt hjerte og våre tanker.  Vi kommer ikke til våre venner for å fortelle om våre behov, men for å være sammen med dem og ha fellesskap.  Men i samtalens løp kan det være naturlig at vi også samtaler om ønsker, drømmer og behov.  Jo nærmere et vennskap er, jo lettere er det å dele de mest personlige ting.  Når vi gjør det i forholdet til Herren, så vil Han svare på en måte som er det beste for oss. Parallellteksten i Luk 11:9-13 har et lite tillegg om at Han skal gi Den Hellige Ånd til oss som ber Ham. Det er ikke alltid vi vet hva vi har mest behov for, men Herren har nok sett at vi trenger Hans Ånd til både veiledning og trøst.  Så kanskje vi skulle be i dag: ”Herre gi oss Din Ånd!”

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar