torsdag 5. juli 2018

Hvem er sentrum i dine bønner

Og når dere ber, så bruk ikke meningsløse gjentagelser, slik hedningene gjør. For de tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord. Vær derfor ikke lik dem! For deres Far vet om alt dere trenger før dere ber Ham. Derfor skal dere be slik: Fader vår, Du som er i himmelen, helliget være Ditt navn. Komme Ditt rike. Skje Din vilje, som i himmelen, så og på jorden.  Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er Ditt, og makten og æren i evighet. Amen.  Matt 6:7-15

Hvis vi leser Fader Vår fra Lukas 11:1-4, ser vi at utgangspunktet for at Jesus lærer oss denne bønnen, er at disiplene spør ham om å lære dem å be.  Vi føler vel på det samme av og til, at vi trenger hjelp til å be. ”Lær oss å be bønner etter ditt hjerte, Herre.”  Eller kanskje enda viktigere, lær oss den delen av bønnen som handler om å lytte til Herrens hjerte.  Ofte kan bønnen bli en oppramsing av mine ønsker, mine behov, mine tanker.  Vi ber for å få, framfor å være i Herrens nærhet.  Bønnen er en gave fra Gud som fører oss inn i fellesskapet med Han.  Han er sentrum i våre liv, Han er også sentrum for våre bønner.  Hvordan starter Fader Vår?  Handler det ikke nettopp om Gud Fader, om Hans rike og om Hans vilje?  Det er riktig nok også en linje om våre daglige behov.  Herren vil at vi skal dele våre behov og tanker med Han.  Men har våre behov like stor plass i Fader Vår, som i våre daglige bønner?  Kanskje er linjen under vel så viktig – Forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere!  I avslutningen av bønnen Jesus lærer oss, så vender vi tilbake til Herren.  Han tilhører riket, makten og æren.  Hvem er sentrum i dine bønner? Deg og ditt eller Gud Herren?

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar