onsdag 1. august 2018

En ren sti

Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til Ditt ord.  Salme 119:9

Salme 119 er en fantastisk lovprisning av Guds ord.  Vårt beste vern mot synd og urenhet er ikke et prektig liv, men det er å holde seg til Guds ord.  Gjennom Bibelen gir Gud sin rettledning om hvordan vi kan leve vårt liv, ikke bare til behag for Han, men også et liv som er til det beste for oss.  Dersom vi lever et liv som er i konflikt med Guds ord, er ikke det bare vondt for vår Herre og Skaper, men det er også vondt for oss i det lange løp. Når vi lever etter Guds ord, spares vi for mye ondt.  Bibelen blir ofte kalt for vår instruksjonsbok.  Den som har laget eller skapt en ting, vet jo best hvordan denne fungerer.  Dersom instruksjonsboka følges, vil produktet holde lengre og fungere bedre.  Gud som er vår skaper vet hva som er best for oss og hvordan vi fungerer.  Lever vi etter livets instruksjonsbok, vil vårt liv bli slik Herren hadde tenkt da han skapte oss.  Et liv hvor vi velger å leve i strid med instruksjonsboka vil føre til tapt livskvalitet her og nå, men de evige konsekvensene er langt verre.  Hvordan skal du holde ditt liv og din sti ren?  Hvordan kan man holde seg til Guds ord?  Den beste måten du kan holde deg til Guds ord på, er å holde deg til Kristus.  I Johannes kapittel 1 beskrives Jesus som Ordet.  I vers 14 står det at Ordet ble kjød (menneske) og tok bolig iblant oss. Man kan ikke skille Kristus og Guds ord, de hører sammen.  Det er to sider av samme sak. Når du holder deg til Kristus vil også Guds ord få prioritet i ditt liv.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar