fredag 10. august 2018

Samfunnsvekkelse

... hvis da Mitt folk, som er kalt med Mitt navn, ydmyker seg, ber og søker Mitt åsyn og vender om fra sin onde ferd, da skal Jeg høre fra himmelen og tilgi deres synd og lege deres land.  2. Krøn 7:14

Hvis du har lest vekkelseshistorien, så vet du at vekkelsen gjør noe med hele samfunnet.  Enten du leser om vekkelser i Norge eller i andre land, så er mønsteret det samme.  Vekkelsen påvirker by og bygd, ikke bare hjertet til den som blir frelst.  Noen kjennetegn har vært redusert alkoholforbruk, mindre vold, mer sosial kontakt og dermed mindre ensomhet osv.  Faktisk kan vi ofte lese om at politiet har fått merkbart mindre å gjøre der vekkelsen går fram.  I forbindelse med at jeg var engasjert i en menighetsplanting i Trøndelag, fikk vi besøk av politiet som kunne fortelle at de merket en nedgang i bråk, uro og ungdomsfyll i sentrum.  Det skjedde etter at vi hadde startet ungdomsarbeid midt i sentrum.  Vi trenger virkelig å ydmyke oss innfor Gud.  Vi trenger å gå inn i bønn for land og folk.  Vi ser mange tendenser i samfunnet som ikke er av Herren.  Men omvendelsen begynner med oss.  Når enkeltmennesker søker Herrens åsyn og vender om fra sin onde ferd, da vil Gud ikke bare tilgi synd, men også lege samfunnet vårt.  Det beste tiltak mot vold, alkoholmisbruk, overgrep og ensomhet, er et folk som vender seg til Herren og søker Hans åsyn.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar