torsdag 2. august 2018

Gi det videre

Fortell deres barn om det, og deres barn må fortelle det til sine barn, og deres barn må fortelle det til neste slektsledd.  Joel 1:3

Gi evangeliet videre til de nye generasjonene.  Det er viktig at vi ikke bare overlater forkynnelsen for våre barn til skole, søndagsskole og menighet.  La de få evangeliet hjemme.  La de se din tro, både i ord og i gjerning.  La de få se at Kristi menighet betyr noe for deg, at du tar Jesus Kristus og Hans ord på alvor.  Det er vårt personlige ansvar å gi våre barn en kristen oppdragelse.  Skolen gjør ikke dette lengre, og søndagsskolen er ikke noe du kan sette i stedet for ditt vitnesbyrd for barna.  Søndagsskolen er en god medarbeider, men ingen er mer egnet til å samtale med barna om troen enn deres foreldre.  Det barna får med seg i tidlig alder, tar de med seg gjennom hele livet.  Mange mennesker har opplevd frelsen fordi deres foreldre har samtalt med dem og bedt for dem.  Etter som barna vokser opp og får sin egen familie, utvides også vårt kall.  Enda en generasjon skal få høre om Jesus.  Barnebarna kan få høre om Jesus både fra sine foreldre og sine besteforeldre, og på denne måten går evangeliet videre i generasjon etter generasjon.  Til Guds ære.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar