fredag 22. juni 2018

Å bære Kristi kors

Da de førte Ham bort, stanset de en mann, Simon fra Kyréne, som kom ute fra marken. Og de la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus. Luk 23:26

Simon blir på mange måter et bilde på den kristne menighet.  Også vi må bære korset etter Kristus.  Simon fulgte etter Jesus til Golgata, det var ikke sitt eget kors han bar, men Kristi kors.  Et kors som var merket av blod fra en mann som var pisket, slått og mishandlet.  Et kors som skulle bli til frelse for en hel verden.  Etter Jesu død og oppstandelse er ikke korset lengre bare et symbol på død.  Korset har blitt et symbol på liv.  Etter Jesus Kristus så bærer vi livet videre til en fortapt verden.  Når du utsettes for ubehageligheter på grunn av din kristne tro, så husk at det er Kristi kors du bærer.  Når mennesker i uvitenhet latterliggjør deg og håner den Kristus du tror på, så vit at korset du bærer er det kors som kan gi de samme mennesker det evige liv.  Simon bar korset bare en liten stund, mens Kristus gikk ved hans side.  Æren har han fått i all ettertid – han bar korset for Kristus!  Det er også vårt kall.  Vi bærer Kristi kors ut i en verden som ikke alltid applauderer vår tro, men som er i desperat behov for den frelse og det liv som korset gir.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar