søndag 10. juni 2018

Mer tro

Apostlene sa til Herren: "Gi oss mer tro!"  Så sa Herren: "Hvis dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette morbærtreet: Rykk deg opp med røttene og plant deg i havet!, og det skulle lyde dere.  Luk 17:5-6

Et liv med Herren gir tro.  Når vi ser at Han er til å stole på, at det Han sier i sitt ord er sant, da øker vår tro og vår tillit til Gud.  Apostlene ville helst gå den kjappe og enkle veien til økt tro.  De tenkte at det var noe Herren bare kunne gi dem, og vips så hadde de sterkere tro.  Jesus kunne ha svart at det er ved å følge meg at dere får denne økte troen.  Han kunne ha sagt at det er den som er villig til å gå ved min side, utføre mitt kall og gjøre mine gjerninger, som vil se troen øke.  Han kunne ha sagt dette, for det er sant.  Det er på denne måten vi ser troen styrkes i våre liv.  Likevel tar Han utgangspunkt i det som faktisk var tilstede av tro.  Sennepsfrøet er bare et lite støvkorn.  Om vi har tro som er så lite, kan vi likevel utrette store ting.  Hvorfor?  Jo, fordi det er troen på Jesus det handler om, ikke tro på våre evner og muligheter.  Jesus er mektig til å helbrede syke, vekke opp døde, frelse syndere, ja til og med skapelsen av denne verden stod Han bak.  Din tro utretter ikke slike mirakler, men din tro er på Han som har all makt i himmel og på jord.  Når Han slippes til i ditt liv, er ingen ting umulig.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar