søndag 3. juni 2018

Prøvd i alt

For ved det at Han Selv har lidd og blitt fristet, kan Han hjelpe dem som blir fristet.  Hebr 2:18

Det at Gud ble menneske, med alle de vanskeligheter det innbar, er en av de store sannhetene i kristen tro.  Han kjenner dine og mine fristelser, prøvelser og vanskeligheter ikke bare som teoretisk kunnskap sett fra himmelens synsvinkel.  Han vet hvordan det er, for Han har selv opplevd det samme her på jorden.  Følelsen av å være forlatt av mennesker og av Gud, fikk Jesus Kristus oppleve, Mark 15:34.  Når Han ser tårene i dine øyne, kjenner Han igjen sine egne erfaringer, Joh 11:35.  Når Han ser deg slite med den ondes fristelser, så vet han hvordan det er, Luk 4:2.  Den indre kampen som vi også kan oppleve, hvor vi slites mellom Guds vilje og hva vi tror vi kan klare, den har Han også hatt, i Getsemane.  Han er prøvd i alle ting, slik som oss, men uten synd, sier Hebr 4:15.  Derfor kan Han forstå deg og din situasjon.  Han vet hvordan det er å være der du er i livet.  En bedre venn kan du ikke få.  Ingen forstår deg bedre enn Han.  Også din synd har Han opplevd - da Han døde for deg på korset. Hvilken venn vi har i Jesus!


Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar