lørdag 2. juni 2018

Sannheten tro i kjærlighet

Men sannheten tro i kjærlighet skal vi i alle ting vokse opp til Ham som er hodet - Kristus.  Ef 4:15

Hva vil det si for oss å være sannheten tro i kjærlighet?  Noen kristne gir uttrykk for at det er kjærlighet å støtte folk i deres synder.  Det kan se ut som om de mener at vi ikke skal forkynne Bibelens ord til mennesker som bryter Guds vilje, for kjærligheten er det viktigste.  Men det er ikke kjærlighet å snakke folk etter munnen.  Når noen bryter Guds vilje, så handler kjærligheten om å gjøre oppmerksom på dette.  Noen ganger er kjærlighet å konfrontere, for å vekke mennesker og forkynne Guds vilje inn i deres liv. Vi skal formidle sannheten, Guds sannhet slik vi finner den i Guds ord, men det må gjøres i kjærlighet.  Det var slik Kristus gjorde det.  Gjennom å følge Hans eksempel, vokser vi opp til Han som er hodet. 

Vi har kjærlighet til våre barn, men det betyr ikke at de får lov til alt.  Nettopp fordi vi er glad i barna, så korrigerer vi dem og veileder dem.  Er du glad i dem du omgås, må du på en eller annen måte formidle Guds liv til dem.  Noen ganger må vi kanskje markere at det våre venner gjør er galt.  Det betyr ikke at vi tar avstand fra våre venner, men at vi formidler sannhet inn i deres liv.  Er vi glad i dem, vil de merke forskjellen.  Kanskje kan vår troskap mot sannheten få dem på rett spor?


Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar