torsdag 14. juni 2018

Nattverd


For så ofte dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død, inntil Han kommer. 1. Kor 11:26

Vesten er fattig på symbolhandlinger og symboltenkning.  Vi er preget av rasjonalisme og moderne vitenskap.  Derfor er det noen som synes at enkelte av de handlinger som utføres i kristen sammenheng blir pussige og unødvendige.  Men i nattverden foretar vi en kraftfull proklamasjon av Jesu seier over all ondskap.  Vi proklamerer Hans død og Hans oppstandelse.  Nattverden er innstiftet av Herren selv, så når vi deler brødet og drikker av kalken, viderefører vi det Herren gav sine disipler.  Det var Han som sa at vi i nattverden utfører en forkynnelse.  Nattverdhandlingen forkynner hva Jesus har gjort for oss.  Vi feirer både Hans død og oppstandelse, men også vår død og oppstandelse.  I dåpen ble vi forenet med Hans død og oppstandelse (Rom 6:5) og i nattverden forkynner vi dette videre både for oss selv, for hverandre og for makter og myndigheter.  Efeserbrevet 3:10 forteller at Guds mangfoldige frelsesvisdom skal bli gjort kjent for makter og myndigheter i den himmelske verden av menigheten.  Når menigheten er samlet for å feire nattverden, så forkynner vi også for maktene om Jesu verk på Golgata.  Vi minner den onde på at han har tapt kampen om våre liv, og proklamerer Jesu frelse og seier over alle onde krefter.  Nattverden er ikke noe unødvendig eller en pussig overlevning fra gamle tider.  Det er en mektig proklamasjon av Jesu evige seier over all ondskap.  Velkommen til Herrens bord.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar