tirsdag 5. juni 2018

Ingen søker Gud

Det er ikke en rettferdig, nei, ikke en eneste. Det er ikke én som er forstandig. Det er ikke én som søker Gud. De har alle bøyd av. Alle sammen er de blitt fordervet. Det er ingen som gjør godt, nei, ikke én eneste. Rom 3:10-12

Dette var kanskje ikke noen oppmuntring?  Men det er viktig at vi ser sannheten.  Du blir ikke rettferdig i deg selv.  Moseloven ble gitt for å understreke dette.  Om du mot formodning skulle klare å leve etter alle Moselovens bud, ville du likevel ha behov for ofringene for synd.  Loven pekte nemlig fremover på Kristus og den rettferdiggjørelse og renselse Han skulle bringe.  Det er Han som gjør deg rettferdig.  Men ikke bare det, det er Han som kalte deg også.  Det er ikke noe menneske som kommer på tanken om å søke Gud.  Det er Guds kall som gjør at mennesker søker Gud.  Dette er interessant, for det viser oss at når mennesker er opptatt av religiøse spørsmål, eller er interessert i det som rører seg i menigheten, så er det ikke fordi de er nysgjerrige og søker på egen hånd – det er fordi Gud kaller.  Det burde gi oss frimodighet til å vitne til dem som viser interesse.  For vi vet altså at da har Gud allerede besøkt deres hjerter og Den Hellige Ånd kaller og drar dem til en avgjørelse.  Ditt vitnesbyrd vil da kunne være avgjørende for om et menneske søker frelse eller ikke.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar