tirsdag 12. juni 2018

Show og underholdning, eller liv og overflod?

Etter den tid trakk mange av disiplene Hans seg tilbake og gikk ikke lenger omkring sammen med Ham. Da sa Jesus til de tolv: "Vil også dere gå bort?" Men Simon Peter svarte Ham: "Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Og vi har kommet til tro og erkjent at Du er Kristus, Den levende Guds Sønn."  Joh 6:66-69

Tusenvis av mennesker flokket seg rundt Jesus.  Fariseerne var frustrerte og sa: ”All verden renner etter Ham!” Joh 12,19.  Men andre ganger trakk folket seg tilbake.  Enten fordi Jesus sa noe som ikke passet dem, eller fordi det begynte å koste noe å følge Jesus.  Noen fulgte nok Jesus bare på grunn av alt oppstyret rundt Ham.  Syke ble helbredet.  Han tok til motmæle mot mektige religiøse ledere.  Det var spennende.  De var ute etter show og underholdning. 

Det er forskjell på show og det sanne og ekte livet.  Jesus kom ikke for å gi oss underholdning, men for å gi oss liv og overflod. Den som har opplevd frelsen og bygger livet og troen på Bibelens Jesus, tåler motgang og utfordringer.  Bygger vi på det vi ser, på underholdning og følelser, vil vi fort trekke oss tilbake og finne andre ting å holde på med.  Men for den som virkelig har møtt Jesus Kristus, den levende Guds Sønn, finnes det ingen alternativer.  Hvem skulle vi gå til?

Hvordan er det med meg?  Er jeg like ivrig også når det oppstår situasjoner og forhold som ikke passer meg?  Kanskje det begynte å koste noe å leve med Jesus og være en aktiv kirkegjenger, hva da? Er ditt engasjement i menigheten avhengig av at det blir slik du vil, at det føles godt, eller er du trofast også når det koster deg noe?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar