onsdag 6. juni 2018

Alt blir nytt

Så sa Han som satt på tronen: "Se, Jeg gjør alle ting nye." Og Han sa til meg: "Skriv, for disse ord er sanne og troverdige." Åp 21:5

Jeg tror det er vanskelig for oss å forstå hvor stor skade synden gjør i våre liv.  Konsekvensene av syndefallet og konsekvensene av våre egne synder, kan være vanskelig å forstå rekkevidden av.  Det har ført til en dramatisk endring av alt liv på jorden.  Sykdom, konflikt og død kom inn i verden sammen med synden.  Menneskene ble jaget ut av paradis og veien ble stengt.  Alt ble annerledes enn det var tenkt.  Men i Jesus Kristus har Gud på nytt åpnet veien til paradis for oss.  En ny vei tilbake til livet.  Han som sitter på tronen roper ut ”Se, jeg gjør alle ting nye.”  Det finnes en ny og levende vei til Gud, Hebr 10:20.  Hvert menneske som tar imot Kristus, blir ført inn til livet og kommer inn i det riket hvor alt blir nytt.  I frelsen blir alt nytt i vårt indre.  En ny frisk ånd fyller oss med liv.  Denne frelsen leder oss fram til den verden hvor alt er nytt.  En dag vil livet på jorden være over, og vi får se en ny himmel og en ny jord, Åp 21:1.  En verden hvor syndens konsekvenser er borte, en verden uten sorg, gråt, smerte og død, Åp 21:4.  Å forstå den nye verden er nok like vanskelig som å forstå syndens konsekvenser.  Men vi forstår at det kommer til å bli en fantastisk tid.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar