fredag 15. juni 2018

Flytt ikke grensesteinene

Flytt ikke gamle grensesteiner, dem dine fedre har satt opp. Ordspr 22:28

Å sprenge grenser og å bryte med ”gamle” moralnormer ser ut for å ha blitt en dyd i vår tid.  Man skal være grensesprengende og provoserende.  Om man underveis tråkker på andres tro eller sårer andre mennesker, blir mindre vesentlig.  Vi ser dette både i samfunnet og enkelte ganger også i kristen sammenheng.  Man avskriver tidligere generasjoners tro fordi man i dag har forstått alt så mye bedre.  Det snakkes ofte negativt om tidligere tiders troende. Kanskje er det nå på tide å minne om Ordspr. 22:28?

At troen vi har fått i våre hjerter er en tro som har holdt i generasjoner er på ingen måte noe negativt, tvert imot.  Det er en prøvet tro.  En tro som har vist seg å være solid.  Det er en tro som mennesker har gitt sitt liv for.  Troen på en hellig Gud, troen på den ene frelsesvei og troen på Bibelen som Guds tale til oss mennesker.  Bibelen selv oppfordrer oss nettopp til å ta vare på det vi en gang fikk overgitt, Judas 1:3.  Når Gud gjennom sitt ord oppfordrer deg til å ta vare på det du har fått overgitt og holde fast på det du har så ingen tar fra deg din krone (Åp 3:11), hvem kan det da være som vil flytte på disse grensesteinene og som vil vise oss en annen vei og en annen tro? 

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar