mandag 4. juni 2018

Forkynn evangeliet

Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Matt 28:18-20

Tenk om du kunne være med å redde et menneskeliv!  Det er stort når noen klarer å redde et menneske fra å drukne, eller henter ut et menneske fra bygninger som brenner.  Vi hører av og til slike historier, og tenker at det var fantastisk.  Men tenk om du kan redde noen for all evighet?  De som blir reddet fra dødstruende ulykker, de vil dø senere, enten som gamle og ”mette av dage”, av sykdom eller av andre årsaker.  Men det er mulig å redde mennesker inn i et evig liv.  Versene ovenfor er en befaling fra Jesus Kristus til deg og meg om å vinne mennesker for Han.  Vi er kalt til å redde mennesker ut av dødens gap og gi dem livet med Kristus i stedet.  Det er grunn til å merke seg hvorfor du kan sendes ut med dette oppdraget.  Jesus sier; ”Meg er gitt all makt…. Gå derfor ut…”Fordi Jesus har all makt kan vi gå ut å forkynne evangeliet.  Han har all makt, og Han vil være med deg alle dager inntil verdens ende – også når du vitner om den frelse som gir evig liv og fellesskap med Gud.  La dine venner få høre av deg om livet med Gud.  La Gud bruke deg som redskap til å gi liv til noen som er i ferd med å gå en fortapelse i møte.
Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar