onsdag 27. juni 2018

Fra ondt til godt

Men dere, dere tenkte ut ondt mot meg. Men Gud har tenkt det til det gode, for å gjøre det som det er i dag, og å berge livet til mange mennesker.  1. Mos 50:20

Josef opplevde virkelig både vanskeligheter og svik.  Noen av brødrene ville drepe han, men de valgte i stedet å kaste han i en tom brønn.  Deretter solgte de han som slave til noen handelsmenn, som igjen solgte han videre til egypterne.  Fordi han ikke ville være utro med faraos hustru, ble han kastet i fengsel.  I mange år levde han under slike forhold, både som slave og i fengsel.  Likevel klarte Josef å se at Herren hadde en tanke om at dette skulle bli til menneskers redning.  Menneskelig ondskap ble vendt til redning.  Guds godhet kommer til syne gjennom brødrenes onde handlinger.  Josef kunne vært bitter og hevngjerrig.  Men han så hvordan Guds hånd lå over det hele.  Også i Jesu liv ser vi det samme: Menneskelig ondskap blir til redning og frelse for en hel verden.  Han som aldri hadde gjort noen noe ondt, blir utsatt for den mest grusomme henrettelsen – korsfestelse.  Men på tross av en slik ondskap, bringes Guds godhet til menneskene – frelse og evig liv.  Den onde hadde alliert seg med mennesker og trodde han skulle få ryddet Frelseren bort fra denne jorden, men denne onde tanken ble faktisk en del av veien til frelse for alle mennesker.  En underlig tanke.  Kan det hende at dette også setter våre vonde erfaringer i et annet lys?  Kan Herren også vende våre vonde erfaringer til noe godt for andre mennesker?  

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar