lørdag 23. juni 2018

St. Johannes

"Jeg vil at du med en gang gir meg døperen Johannes' hode på et fat."  Mark 6:25

I dag er det St. Hans, en dag vi feirer til minne om en virkelig modig forkynner.  Døperen Johannes var en som ryddet vei for Jesus Kristus.  Gjennom sin virksomhet og forkynnelse ryddet han en vei inn til menneskers hjerter, slik at de ble mottagelige for Ham som skulle komme etter Johannes.  Vi er også kalt til å være slike veiryddere.  Vi kan rydde vei for Jesus i andre menneskers hjerter gjennom vårt vitnesbyrd.  Johannes pekte på Jesus, både bokstavelig når han sa ”se der Guds lam, som bærer verdens synd,” men også gjennom sitt liv og sin tjeneste. Johannes viser også vei for oss når det gjelder trofasthet mot Guds ord når vi møter motstand og vanskeligheter.  Grunnen til at vi feirer Johannes i dag er hans martyrium.  Han forkynte det samme budskap enten tilhørerne var vanlige folk, eller kong Herodes.  I Guds øyne er vi alle like.  Vi trenger alle omvendelse fra synd.  Denne forkynnelsen kostet Johannes livet, slik den har kostet mange andre troende livet etter han.  Men budskapet er like viktig i dag.  Gud har kalt oss til en ny ”Johannes,” som går med samme frimodighet og kraft ut med evangeliet for å rydde vei for Jesus.  Det er til ettertanke at vi som ikke risikerer å måtte dø for vårt vitnesbyrd, ofte er langt mer forsiktige enn de troende som ble fysisk forfulgt og drept.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar