lørdag 9. juni 2018

Trengsel og forfølgelse

Frykt ikke for noe av alt det du skal komme til å lide. Se, djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal bli prøvd, og dere skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, og Jeg skal gi deg livets krone. Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, skal slett ikke bli rammet av den annen død.  Åp 2:10-11

La du merke til grunnen for at vi ikke skal frykte?  Vi er ikke lovet et lett liv.  Noen tenker at når jeg er en kristen og lever etter Guds plan og vilje med mitt liv, så skal jeg ikke møte vanskeligheter.  Men Bibelen forkynner nærmest det motsatte.  Hvis du er trofast mot Guds ord og er villig til å forkynne sannheten, slik Herren har gitt den til oss i Bibelen, så vil du møte motstand.  I lignelsen om såkornet, sier Jesus i Matt 13:20-21 at det såkornet som falt på steingrunn er dem som tar imot ordet med glede, men som snubler med en gang på grunn av trengsler og forfølgelse.  Apg 14:22 sier noe om å gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.  Motstand og trengsler ble sett på som en ære for de første kristne.  I vår tid søker vi ofte minste motstands vei.  Men vi har ingen ting å frykte, selv om vi skulle oppleve trengsler for Kristi skyld.  Om du møter motstand når du forkynner Guds ord, så husk at du er i godt selskap, slik forfulgte de både Jesus og apostlene også.  Vær tro mot det du har fått, og du vil få livets krone.  Da har du seiret og vil ikke bli rammet av den annen død.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar