torsdag 28. juni 2018

Barmhjertig og nådig

Herren gikk forbi rett framfor ham og forkynte: "Herren, Herren Gud, Han er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet” 2. Mos 34:6

Guds hellighet gjør at Han ikke tåler synden.  Vi ser flere steder, særlig i Det Gamle Testamente, hvordan Gud virkelig er opprørt og sint på grunn av synd.  Han vet bedre enn oss hva synden skaper av ødeleggelse og fortapelse.  Noen ganger ser også vi hva synden gjør i menneskers liv, og vi får et glimt inn i den fortvilelse og det sinne som Gud må kjenne på når vår synd ødelegger det livet Han gir oss.

Verset i dag er spesielt fordi det er Herren som forkynner for Moses at Han er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rik på miskunn.  Moses trengte å høre dette.  Det gjør vi også.  Vi trenger å høre fra Herren at han er nådig.  Jo lengre vi har levd, jo større burde ydmykheten være i forhold til det faktum at vi trenger Guds nåde og barmhjertighet.  Vi har ingen ting å skryte av, vi trenger alle Guds nåde.  Vår reaksjon bør være den samme som Moses’ i vers 9 hvor han ber: ”Tilgi oss vår misgjerning og vår synd, og ta oss til din eiendom.”

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar