tirsdag 27. februar 2018

Dette fortjente du ikke


Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Salme 103:10

I møte med Gud er det ikke lurt å kreve det du fortjener.  Gud gir deg heldigvis ikke det du fortjener, Han gir deg noe mye bedre, Han gir deg nåde.  Grunnen til at mange sliter med troen og frelsesvissheten er nettopp at de føler det ufortjent.  De har ikke gjort noe som skulle medføre et slikt nært forhold til Gud.  Noen synes det hadde vært lettere om de fikk gjøre noen botsøvelser og gjennom det gjøre seg fortjent til frelsen.  Men det finnes ingen ting du kan gjøre for å tilegne deg frelse.  Guds lov i Det Gamle Testamentet viser oss nettopp det.  Der finner vi regler og bud som må oppfylles for å bli rettferdig.  Men ingen klarte å leve opp til dette.  Da ble det tydelig for oss alle at det vi trenger er en frelser.  En som kan gå inn i vårt sted å ta straffen for vår synd.  Skal du ha mulighet til å ha et forhold til Gud, må du innse at du ikke strekker til, du trenger en som kan hjelpe deg til å få et forhold til den levende Gud.  – Og Han er kommet.  Jesus Kristus har gjort alt som skal gjøres.  Han har tatt all din synd, og gjenopprettet forholdet mellom Gud og mennesker.  Alle som vil kan nå ta imot Hans nåde.  Vi kan leve i det nære og trygge fellesskapet med Gud.  Dette fortjener du ikke, men du får det som en gave fra himmelen.  Har du tatt imot det?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar