mandag 12. februar 2018

Er du salig


Salig er den mann som ikke vandrer etter ugudeliges råd, og som ikke står på synderes vei eller sitter på spotteres sete, men som har sin lyst i Herrens lov, og grunner på Hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre plantet ved strømmer av vann, som gir sin frukt i sin tid, og som har blader som ikke visner. Og alt han gjør, skal lykkes. Salme 1:1-3

Å være salig er å være velsignet.  Salighet og glede er ofte brukt nærmest som synonymer.  Hva er det som er spesielt med den mannen som er salig her i Salme 1?  Først ser vi hvor han velger å leve.  Han velger bort den veien som synderne går.  Sier dette noe om hvem han velger å ha samfunn med?  Ja, det gjør det.  Han kan gjerne gå sammen med syndere, men ikke langs syndens vei.  Det betyr ikke at alt ikke-kristne gjør er galt.  Men når vi velger deres selskap og deres vei, former de også våre tanker og vårt liv.  Det burde være motsatt, at vi får ufrelste til å gå Guds vei, veien som vi har gjort til vår livsvei. 

Så ser vi faktisk også hva han velger å lese og tenke over.  For han fyller seg med Guds ord og tenker på det. Det at han velger den rette vei og grunner på Guds ord, gjør han fruktbar.  Livet hans bærer gode frukter, fordi han fyller seg med det gode og holder seg borte fra det onde.  Det er en friskhet over hans liv, som mange andre mangler.  Strømmer av vann, frukt i rette tid, blader som ikke visner… Det er en rikdom av velsignelse.  Salme 1:1-3 er en fantastisk veiledning til et salig liv.  Salighet både for livet her og for evigheten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar